Home Kiến thức Báo cáo tài chính gồm những gì? Thời hạn lập báo...

[Mới] Báo cáo tài chính gồm những gì? Thời hạn lập báo cáo tài chính

902
báo cáo tài chính là gì

Báo cáo tài chính là một trong hồ sơ không thể thiếu trong các doanh nghiệp với mục đích thống kê lại tất cả các hoạt động kinh doanh và liên quan đến ngân sách của doanh nghiệp. Mời bạn cùng MISA MeInvoice tham khảo các thông tin liên quan đến báo cáo tài chính trong bài viết sau đây.

Lưu ý: Trước khi tìm hiểu về báo cáo tài chính trong kiểm toán, bạn có thể tìm hiểu trước về kiểm toán trong bài viết xem thêm dưới đây.

Xem thêm: [Mới] Kiểm toán là gì? Những công việc mà kiểm toán viên phải làm

1. Báo cáo tài chính là gì?

báo cáo tài chính là gì

Báo cáo tài chính là các thông tin kinh tế được trình bày dưới dạng bảng biểu để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kinh doanh cũng như luồng tiền của một doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính còn là phương tiện để trình bày khả năng sinh lợi nhuận, thực trạng tài chính doanh nghiệp tới các chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư, Cơ quan thuế, Ngân hàng, Các cơ quan chức năng…

Theo quy định, tất cả các doanh nghiệp trực thuộc các ngành, thành phần kinh tế đều phải lập và trình bày báo cáo tài chính năm. Tuy nhiên, các công ty (tổng công ty) có các đơn vị kinh tế trực thuộc, thì bên cạnh việc báo cáo tài chính năm sẽ phải làm báo cáo tài chính tổng hợp vào cuối kỳ kế toán.

Ngoài ra, các doanh nghiệp trực thuộc nhà nước, doanh nghiệp đã niêm yết trên thị trường chứng khoán thì bên cạnh việc lập báo cáo tài chính năm, sẽ phải lập thêm báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ.

2. Báo cáo tài chính gồm những nội dung gì?

✅Các tờ khai quyết toán thuế
 • Tờ khai quyết toán thuế TNDN.
 • Tờ khai quyết toán thuế TNCN.
✅Bộ báo cáo tài chính
 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Bảng cân đối tài khoản
✅Phụ lục đi kèm
 • Thuyết minh báo cáo tài chính
 • Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước
✅Nội dung báo cáo tài chính Trong bản báo cáo tài chính, cần cung cấp những thông tin cụ thể về:
 • Tài sản
 • Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu
 • Doanh thu, thu nhập khác, chi phí kinh doanh
 • Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh
 • Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
 • Tài sản khác có liên quan đến đơn vị
 • Luồng tiền ra vào, luân chuyển như thế nào trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Ngoài ra, trong bản Thuyết minh báo cáo tài chính, doanh nghiệp còn phải cung cấp thêm thông tin về: Chế độ kế toán áp dụng, hình thức kế toán, nguyên tắc ghi nhận, phương pháp tính giá, hạch toán hàng tồn kho, phương pháp trích khấu hao tài sản cố định…

Doanh nghiệp, kế toán viên quan tâm phần mềm MISA meInvoice & có nhu cầu dùng thử MIỄN PHÍ phần mềm với đầy đủ tính năng trong 7 ngày, vui lòng ĐĂNG KÝ tại đây:

3. Thời hạn nộp báo cáo tài chính và mức phạt khi nộp chậm

báo cáo tài chính

3.1. Thời hạn nộp báo cáo tài chính

– Thời hạn chậm nhất để doanh nghiệp nộp báo cáo tài chính là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

– Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế với các doanh nghiệp chia tách, hợp nhất, sáp nhập,… chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia tách, sáp nhập….

3.2. Mức phạt khi nộp chậm hoặc lập sai báo cáo tài chính

3.2.1. Vi phạm về tài khoản kế toán

Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng với các hành vi dưới đây:

– Hạch toán không đúng nội dung

– Sửa đổi nội dung, phương pháp hạch toán hoặc mở thêm tài khoản kế toán mà chưa được Bộ Tài chính chấp thuận.

– Không thực hiện đúng hệ thống tài khoản kế toán đã được ban hành.

Với 2 trường hợp đầu tiên, mức phạt trên chỉ áp dụng với cá nhân vi phạm. Trường hợp tập thể vi phạm thì sẽ bị phạt tiền gấp đôi.

3.2.2. Vi phạm về lập và trình bày báo cáo tài chính

– Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng với các hành vi:

 • Lập BCTC không đầy đủ hoặc không đúng quy định.
 • BCTC thiếu chữ ký.
 • Trường hợp tập thể vi phạm sẽ bị phạt tiền gấp đôi.

– Phạt tiền từ 10-20 triệu đồng với các hành vi:

 • Lập không đầy đủ BCTC.
 • Áp dụng mẫu BCTC khác so với quy định chuẩn mực và chế độ kế toán.

– Phạt tiền từ 20-30 triệu đồng với các hành vi sau:

 • Không lập BCTC theo quy định
 • Lập BCTC không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán.
 • Lập và trình bày BCTC không tuân thủ chế độ và chuẩn mực kế toán.

– Phạt tiền từ 30-40 triệu đồng với các hành vi sau:

 • Giả mạo BCTC, khai man số liệu nhưng chưa đến mức truy cứu hình sự.
 • Thỏa thuận hoặc thực hiện ép buộc người khác giả mạo BCTC, khai man số liệu trên BCTC nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
 • Cố ý hoặc thỏa thuận với người khác nhằm cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu sai sự thật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

– Ngoài ra, phạt tiền từ 5-10 triệu đồng với các trường hợp sau:

 • Không lập BCTC hoặc lập không đầy đủ nội dung
 • Lập và trình bày BCTC không rõ ràng, nhất quán.
 • Nộp BCTC, báo cáo quyết toán cho Cơ quan nhà nước chậm từ 1-3 tháng.
 • Công khai BCTC không đầy đủ nội dung.
 • Công khai BCTC chậm từ 1-3 tháng
 • Hạch toán không đúng nội dung quy định của tài khoản kế toán.
 • Sửa nội dung, phương pháp hạch toán của tài khoản kế toán mà không được Bộ tài chính chấp thuận.

– Phạt tiền từ 10-20 triệu đồng với các hành vi:

 • Không áp dụng đúng hệ thống tài khoản cho lĩnh vực của đơn vị.
 • Không thực hiện đúng hệ thống tài khoản đã được chấp thuận.

– Phạt tiền từ 20-30 triệu đồng với các hành vi:

 • Nộp BCTC chậm quá 3 tháng.
 • Lập BCTC không chính xác.
 • Giả mạo BCTC, khai man số liệu.
 • Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo BCTC.
 • Cố ý thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin sai sự thật
 • Công khai BCTC chậm quá 3 tháng.
 • Sai thông tin, số liệu trên BCTC.
 • Nộp BCTC không đính kèm báo cáo kiểm toán khi cần thiết.

4. Một số những thông tin khác cần biết về báo cáo tài chính

4.1. Làm thế nào để có thể lập báo cáo tài chính?

Lập báo cáo tài chính là một trong những nghiệp vụ quan trọng không thể nào bỏ qua vào dịp định kỳ hàng năm. Để biết cách lập báo cáo tài chính, hãy tham khảo bài viết xem thêm.

Xem thêm: [Mới] Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính và các bước lập báo cáo tài chính

4.2. Có những loại báo cáo tài chính nào?

Hiện nay, chúng ta có thể phân loại thành 4 loại báo cáo tài chính. Để biết cụ thể thêm, hãy tham khảo bài viết xem thêm dưới đây.

Xem thêm: [Mới] Các loại báo cáo tài chính hiện nay cần phải biết

4.3. Làm thế nào để có thể đọc báo cáo tài chính

BCTC được dùng để thống kê và phản ánh tất cả các hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm cả việc quản lý ngân sách của doanh nghiệp. Do đó, BCTC không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp mà còn là cơ sở đánh giá của những cơ quan nhà nước và những đối tác. Để biết cách đọc báo cáo tài chính, hãy tham khảo bài viết xem thêm dưới đây.

Xem thêm: [Mới] Hướng dẫn cách đọc báo cáo tài chính nhanh chóng

4.4. Làm thế nào để phân tích báo cáo tài chính?

Phân tích báo cáo tài chính là một trong những hoạt động không thể thiếu khi đọc báo cáo tài chính. Để biết cách phân tích báo cáo tài chính, hãy tham khảo bài viết xem thêm.

Xem thêm: [Mới] Hướng dẫn cách phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

4.5. Báo cáo tài chính hợp nhất được hiểu như thế nào?

Báo cáo tài chính hợp nhất là một trong những tài liệu quan trọng được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính của công ty mẹ và công ty con. Để biết các thông tin chi tết về BCTC hợp nhất, hãy tham khảo bài viết xem thêm.

Xem thêm: Báo cáo tài chính hợp nhất là gì? Cách lập báo cáo tài chính hợp nhất

4.6. Làm thế nào để xử lý BCTC sai sót?

Trong quá trình lập và trình bày báo cáo tài chính, khó tránh khỏi những sai sót có thể xảy ra khi quản lý khối lượng dữ liệu lớn và phức tạp. Để xử lý BCTC sai sót, hãy xem bài viết dưới đây.

Xem thêm: Hướng dẫn cách xử lý báo cáo tài chính sai sót

4.7. Có những nguyên tắc lập báo cáo tài chính nào?

Việc lập báo cáo tài chính cần tuân theo những nguyên tắc nhất định, cụ thể là 7 nguyên tắc. Để biết về 7 nguyên tắc này, hãy xem bài viết bên dưới.

Xem thêm: [Cập nhật] 7 nguyên tắc lập báo cáo tài chính theo TT 200

4.8. Mẫu thuyết minh BCTC

Thuyết minh báo cáo tài chính là một phần không thể tách rời của báo cáo tài chính doanh nghiệp. Để tìm hiểu 2 mẫu thuyết minh BCTC, hãy xem bài viết xem thêm.

Xem thêm: Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 200 và TT 133

Tạm kết

Trên đây là các thông tin liên quan đến báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, để giúp kế toán tổng hợp, kế toán trưởng theo dõi, quản lý tình hình sử dụng hóa đơn một cách nhanh chóng, chính xác thông qua các báo cáo, biểu đồ trực quan, MISA tiên phong ra mắt Phần mềm hóa đơn điện tử MeInvoice.

MeInvoice đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, yêu cầu theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC và có thể kết nối trực tiếp với Tổng Cục Thuế. Qua đó, giúp quá trình thông báo phát hành hóa đơn của khách hàng diễn ra nhanh chóng, tiện lợi hơn và tăng độ tin cậy, tính pháp lý cho hóa đơn của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp, kế toán viên quan tâm phần mềm MISA meInvoice & có nhu cầu dùng thử MIỄN PHÍ phần mềm với đầy đủ tính năng trong 7 ngày, vui lòng ĐĂNG KÝ tại đây: