Phí thuê bao hàng năm
Tài khoản/năm
1.000.000 VNĐ
Phí sử dụng hóa đơn
Gói MEI-500: 250.000VNĐ
Gói MEI-2000: 800.000VNĐ
Gói MEI-10000: 3.000.000VNĐ
Mẫu hóa đơn chỉnh sửa
Lưu ý
Phần mềm và dịch vụ của MISA không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT nên Quý khách không phải trả thêm thuế GTGT. Báo giá này có hiệu lực từ 15/03/2018 và có thể thay đổi ở bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước.
Phim hướng dẫn
Mua hàng
Mua mới trên website MeInvoice.vn
Mua mới trên MISA SME.NET 2017
Mua mới trên AMIS.VN - Kế toán
Gia hạn/mua thêm trên website MeInvoice.vn
Các câu hỏi thường gặp
Khi mua hàng
Phí thuê bao hàng năm là khoản phí bảo trì và duy trì hệ thống phần mềm hoạt động liên tục (như hạ tầng, đường truyền, con người...).
VD: Quý khách dùng điện thoại cố định, các nhà cung cấp dịch vụ cũng thu một khoản cước thuê bao điện thoại cố định, VD: Viettel: 22.000 đ/tháng.
Quý khách phải trả các khoản phí như sau:
+ Phí thuê bao: 1.000.000 đ/năm
+ Sẽ mua 5 gói phí sử dụng hóa đơn (mỗi gói 500 hóa đơn), tương ứng với 2.500 hóa đơn: 5*250.000= 1.250.000 đ
=> Tổng phải trả: 2.250.000 đ
Tuy nhiên, nếu hóa đơn doanh nghiệp chưa sử dụng hết trong năm thì sẽ được chuyển sang năm tài chính tiếp theo để dùng tiếp.
Doanh nghiệp không thay đổi Mã số thuế, chỉ thay đổi thông địa chỉ thì vẫn dùng được MeInvoice.vn và không phải trả thêm khoản phí nào để thay đổi thông tin.
Doanh nghiệp sẽ vẫn sử dụng được MeInvoice.vn nến vẫn còn thời hạn thuê bao và vẫn còn số lượng hóa đơn để sử dụng. Tuy nhiên, doanh nghiệp nên mua phí cập nhật của sản phẩm MISA SME.NET 2017 để nếu chính sách về hóa đơn hay chính sách thuế của nhà nước thay đổi thì doanh nghiệp sẽ được cập nhật lên phiên bản mới nhất để sử dụng mà không mất thêm bất kỳ một khoản phí nâng cấp nào.
Doanh nghiệp khi sử dụng MeInvoice.vn chỉ trả phí thuê bao là 1.000.000 đ/năm và phí sử dụng hóa đơn tương ứng với số hóa đơn muốn mua.
Do phí thuê bao không thay đổi nên nếu doanh nghiệp nào sử dụng càng nhiều hóa đơn thì chi phí trả trên từng hóa đơn sẽ giảm xuống.
VD:
+ DN dùng 2.000 hóa đơn thì chi phí 1HĐ là 1.000 đ
+ DN dùng 3.000 hóa đơn thì chi phí 1HĐ là 833 đ
Điểm đặc biệt ưu việt của MeInvoice.vn là kết nối hoàn toàn miễn phí với phần mềm MISA SME.NET 2017 và AMIS.VN, trong khi các phần mềm hóa đơn điện tử khác chưa kết nối được với phần mềm kế toán hoặc Quý khách phải trả nhiều tiền để kết nối với phần mềm kế toán.
Nếu doanh nghiệp đang sử dụng MeInvoice.vn khi hết hạn thuê bao nhưng không gia hạn để sử dụng tiếp thì doanh nghiệp không phải trả thêm bất cứ một khoản phí nào nữa, tuy nhiên số lượng hóa đơn mà doanh nghiệp mua trước đó nếu chưa sử dụng hết thì sẽ không được sử dụng tiếp.
Nếu doanh nghiệp hết hạn thuê bao, doanh nghiệp không gia hạn thuê bao nữa thì sẽ không phát hành hóa đơn trên MeInvoice.vn được, dù doanh nghiệp còn số lượng hóa đơn đã mua nhưng chưa sử dụng hết.