Nghiệp vụ hóa đơn điện tử

Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP, nghị định 04/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn (Thông tư 32/2011/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC,…)
Nghiệp vụ hóa đơn điện tử
Từ tháng 11/2021, MISA meInvoice sẵn sàng đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC

Phim giới thiệu tính năng, trải nghiệm

Phim giới thiệu phần mềm phát hành hóa đơn MISA meInvoice
Phim giới thiệu tính năng biên lai
Phim trải nghiệm hóa đơn không có mã
Phim trải nghiệm hóa đơn có mã
Phim giới thiệu tính năng, trải nghiệm

Khởi tạo mẫu hóa đơn

Nhanh chóng, tiện lợi với số lượng mẫu phong phú theo từng lĩnh vực, ngành nghề
Khởi tạo mẫu hóa đơn

Xuất hóa đơn hàng loạt cho người mua

Thuận tiện, dễ dàng, tiết kiệm thời gian công sức
Xuất hóa đơn hàng loạt cho người mua

Tích hợp sẵn với các phần mềm kế toán
bán hàng phổ biến

Tích hợp sẵn với các phần mềm kế toán bán hàng phổ biến
Tích hợp trực tiếp trên phần mềm kế toán MISA
Xuất hóa đơn điện tử và tự động hạch toán doanh thu vào sổ sách.
Nhận và tự động hạch toán hóa đơn điện tử mua hàng vào sổ sách giúp tiết kiệm hơn 80% thời gian nhập liệu.
Kết nối với phần mềm kế toán, phần mềm nghiệp vụ của nhà cung cấp khác
Kết nối với các phần mềm kế toán, bán hàng phổ biến kế thừa các thông tin bán hàng để xuất hóa đơn điện tử
Sẵn sàng kết nối với mọi phần mềm quản trị khác (phần mềm bệnh viện, nhà thuốc, siêu thị…) để xuất hóa đơn điện tử

Phát hành hóa đơn
mọi lúc mọi nơi trên mobile

Phát hành hóa đơn mọi lúc mọi nơi trên mobile Tức thời, nhanh chóng, tiện lợi
Phát hành hóa đơn mọi lúc mọi nơi trên mobile Tránh gián đoạn công tác bán hàng
Phát hành hóa đơn mọi lúc mọi nơi trên mobile

Theo dõi hạn nợ và thanh toán
hóa đơn trực tuyến

Theo dõi hạn nợ và thanh toán hóa đơn trực tuyến
Đối với người bán
Theo dõi hạn nợ của từng hóa đơn và nhắc nhở thanh toán
đúng hạn, tránh phạt chậm trả
Tức thời nắm bắt tình hình thanh toán từng hóa đơn
Đối với người mua
Thanh toán hóa đơn trực tuyến ngay trên MISA meInvoice
giúp tiết kiệm thời gian, công sức

Quản trị tình hình sử dụng hóa đơn của công ty

Toàn diện, tức thời, hiệu quả
Tổng giá trị hóa đơn đã phát hành Tổng giá trị hóa đơn đã phát hành
Tổng số lượng hóa đơn đã phát hành Tổng số lượng hóa đơn đã phát hành
Tình hình sử dụng hóa đơn theo thời gian Tình hình sử dụng hóa đơn theo thời gian
Thống kê nhanh hóa đơn (chưa phát hành, hóa đơn xóa bỏ,...) Thống kê nhanh hóa đơn (chưa phát hành,
hóa đơn xóa bỏ,…)
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
Quản trị tình hình sử dụng hóa đơn của công ty

Quản trị truyền, nhận dữ liệu hóa đơn điện tử với
cơ quan thuế

Quản trị truyền, nhận dữ liệu hóa đơn điện tử với cơ quan thuế

Các tính năng khác

Liên tục cải tiến để phục vụ tối đa nhu cầu của đơn vị
Phê duyệt phát hành hóa đơn mọi lúc mọi nơi trên website, mobile
Gửi tin nhắn SMS phát hành hóa đơn và nhắc hạn thanh toán
Lập biên bản xử lý hóa đơn trên phần mềm và ký điện tử (người bán, người mua)
Tự thiết kế mẫu hóa đơn, email gửi hóa đơn theo nhu cầu
Hóa đơn có mã QR code phục vụ tra cứu tiện lợi
Tra cứu hàng loạt hóa đơn theo thông tin người nhận
Phân quyền sử dụng mẫu hóa đơn theo nhu cầu
Theo dõi tình trạng hóa đơn (đã gửi, khách hàng đã xem, đã thanh toán)
Các tính năng khác

Đăng ký tư vấn miễn phí
MISA meInvoice – Phần mềm hóa đơn điện tử hàng đầu:

– Lập hóa đơn điện tử mọi lúc mọi nơi
– Theo dõi số liệu ngay trên thiết bị mobile
– Tra cứu hóa đơn điện tử tự động
– Dễ dàng đồng bộ dữ liệu làm báo cáo
– Kết nối với hơn 80+ phần mềm quản trị & bán hàng khác