NGHỊ ĐỊNH 119/2018/NĐ-CP VÀ NGHỊ QUYẾT 01/NQ-CP
BẮT BUỘC DN PHẢI SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Lợi ích
Hóa đơn điện tử

meinvoice
Tiết kiệm
Tiết kiệm 90% chi phí in ấn, vận chuyển, lưu trữ và bảo quản hóa đơn
meinvoice
An toàn
Không xảy ra cháy, hỏng, mất hóa đơn. Tăng độ tin cậy cho hóa đơn của doanh nghiệp
meinvoice
Nhanh chóng
Người mua tức thời nhận được hóa đơn, rút ngắn thời gian thu nợ
meinvoice
Bảo vệ môi trường
Giảm bớt việc sử dụng giấy, góp phần bảo vệ môi trường
Bạn muốn sử dụng Hóa đơn điện tử cho công ty mình?
Chuyển thành hóa đơn giấy
Họ và tên người chuyển đổi *
Họ và tên người chuyển đổi không được để trống.