Home Kiến thức Thu nhập chịu thuế là gì? 10 khoản thu nhập chịu thuế...

Thu nhập chịu thuế là gì? 10 khoản thu nhập chịu thuế cần NẮM RÕ

3627
10 khoản thu nhập chịu thuế

Để tính chính xác số thuế thu nhập cá nhân phải nộp cá nhân phải xác định được thu nhập chịu thuế. Vậy thu nhập chịu thuế là gì? Các khoản thu nhập chịu thuế mới nhất hiện nay? Xem ngay bài viết sau để biết chi tiết

1. Tổng quan về thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế là gì?

Hiên nay, không có quy định nào định nghĩa thu nhập chịu thuế là gì nhưng có thể hiểu thu nhập chịu thuế là tổng tất cả các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền công, tiền lương và các khoản thu nhập khác có tính chất giống tiền công, tiền lương.

Phân biệt thu nhập chịu thuế và thu nhập tính thuế

Thu nhập chịu thuế và thu nhập tính thuế là 2 thuật ngữ dễ gây nhầm lẫn nếu không hiểu rõ.

Thu nhập tính thuế là tổng thu nhập chịu thuế của cá nhân từ tiền công, tiền lương và các khoản thu nhập khác trừ đi các khoản giảm trừ theo quy định.

Từ định nghĩa trên có thể thấy thu nhập chịu thuế là cơ sở để xác định thu nhập tính thuế

2. 10 khoản thu nhập chịu thuế phải nắm rõ

Căn cứ theo khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC (được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC) quy định có 10 khoản thu nhập chịu thuế. Cụ thể:

10 khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân mới nhất
10 khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân mới nhất

Thu nhập từ kinh doanh

Thu nhập từ kinh doanh là các khoản thu nhập có được từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực bao gồm:

 • Sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh được pháp luật cho phép hoạt động.
 • Cá nhân hoạt đông kinh doanh độc lập trong những lĩnh vực, ngành nghề được cấp phép hoạt động hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật
 • Các thu nhập từ sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản, làm muối không được miễn thuế.

Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là khoản thu nhập người lao động nhận được từ các đơn vị trả thu nhập, bao gồm:

 • Tiền công, tiền lương và các khoản tiền khác có tính chất gống tiền công, tiền lương.
 • Các khoản phụ cấp, trợ cấp trừ các khoản phụ cấp trợ cấp:
  • Cho người có công, người tham gia kháng chiến, bảo vệ tổ quốc
  • Phụ cấp quốc phòng, an ninh
  • Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với các ngành nghề quy định
  • Tợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghệp, khi sinh con,…
  • Trợ cấp của các đối tượng bảo trợ xã hội
  • ………………
 • Khoản thu nhập được nhận dưới các hình thức: hoa hồng, nhuận bút, tiền tham gia nghiên cứu khoa học, biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao,…
 • Khoản thu nhập khi tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị, ban kiểm soát doanh nghiệp, ban quản lý,…
 • Các khoản thu nhập khác được nhận dưới mọi hình thức như: Tiền điện , tiền nước, phí bảo hiểm, phí hội viên,…
 • Các khoản thưởng bằng tiền hoặc bằng bất kỳ hình thức nào trừ các khoản thưởng được Nhà nước phong tặng, công nhận

Thu nhập từ đầu tư vốn

Thu nhập từ đầu tư vốn là tất cả các khoản thu nhập cá nhân nhận được từ:

 • Tiền lãi khi cho cá nhân, tổ chức vay.
 • Thu nhập từ cổ tức khi góp vốn, mua cổ phần.
 • Lợi nhuận nhận được khi tham gia góp vốn hợp tác kinh doanh theo quy định.
 • Phần giá trị vốn góp tăng lên nhận được khi doanh nghiệp giải thể, chuyển đổi mô hình hoạt động, chia, tách, xác nhập,…
 • Các khoản thu nhập từ trái phiếu, tín phiếu hoặc các giấy tờ có giá khác do nhà nước phát hành.
 • Các khoản thu nhập nhận được từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác  (đầu tư bằng hiện vật, quyền sử dụng đất, bằng phát minh, sáng chế,…)
 • Thu nhập từ cổ tức được trả bằng cổ phiếu, thu nhập từ lợi tức ghi tăng vốn.
Chi tiết: Cách tính thuế tncn từ đầu tư vốn và các quy định liên quan

đăng ký dùng thử phần mềm thuế TNCN

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn là các khoản thu nhập bao gồm:

 • Chuyển nhượng vốn góp trong công ty.
 • Chuyển nhượng chứng khoán
 • Chuyển nhượng dưới các hình thức khác

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản bao gồm:

 • Chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (Nhà ở, các công trình hình thành trong tương lai, các sản phẩm nông, lâm nghiệp,…)
 • Chuyển nhượng quyền sử dụng nhà ở kể cả các công trình trong tương lai.
 • Chuyển nhượng quyền thuê đất, thuê mặt nước.
 • Sử dụng bất động sản để góp vốn thành lập doanh nghiệp hoặc tăng vốn sản xuất kinh doanh cho doanh nhiệp.
 • Ủy quyền ủy quyền quản lý BĐS mà người được ủy quyền có quyền chuyển nhượng BĐS hoặc có quyền như người sở hữu BĐS.
 • Các khoản thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản khác dưới mọi hình thức.

Thu nhập từ trúng thưởng

Các khản thu nhập do trúng thường thuộc thu nhập chịu thuế bao gồm:

 • Trúng xổ số.
 • Trúng thưởng khuyến mại khi mua bán hàng hóa, dịch vụ.
 • Trúng thưởng khi cá cược, đặt cược được pháp luật cho phép.
 • Trúng thưởng trong các casino được pháp luật cho phép hoạt động.
 • Trúng thưởng từ các trò chơi, cuộc thi có thưởng và các khoản thu nhập từ trúng thưởng khác dưới mọi hình thức.

Thu nhập từ bản quyền

Thu nhập từ bản quyền được tính là thu nhập chịu thuế khi:

 • Chuyển giao, chuyển quyền sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ (quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng)
 • Chuyển giao công nghệ (Bí quyết kỹ thuật, kiến thức kỹ thuật, giải pháp hợp lý hoá sản xuất, đổi mới công nghệ)
 • Nhượng quyền thương mại, nhượng lại quyền thương mại.

Thu nhập từ nhượng quyền thương mại

Thu nhập từ nhượng quyền thương mại thuộc thu nhập chịu thuế là các khoản thu nhập từ nhượng quyền thương mại và nhượng lại quyền thương mại.

Thu nhập từ nhận thừa kế

Thu nhập từ nhận thừa kế là các khoản thu nhập nhận được theo di chúc hoặc các quy định thừa kế của pháp luật gồm:

 • Nhận thừa kế là chứng khoán, phần vốn góp trong các tổ chức, cơ sở kinh doanh
 • Nhận thừa kế là bất động sản:
  • Quyền sử dụng đất;
  • Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;
  • Quyền sở hữu nhà;
  • Kết cấu hạ tầng và các công trình xây dựng gắn liền với đất;
  • Quyền thuê mặt nước;
  • Các khoản thu nhập khác nhận thừa kế là bất động sản dưới mọi hình thức.Các tài sản
 • Nhận thừa kế các tài sản phải đăng ký: ô tô, xe máy, tàu thủy, thuyền,…

Thu nhập từ nhận quà tặng

Thu nhập từ nhận quà tặng là các khoản thu nhập cá nhân được cá nhân, tổ chức tặng  là chứng khoán, phần vốn góp trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản, các tài sản phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng.

3. Cách tính thuế thu nhập cá nhân theo thu nhập chịu thuế

Mỗi loại thu nhập chịu thuế sẽ có một công thức tính thuế TNCN riêng. Dưới đây là bảng công thức tính thuế TNCN cho từng loại thu nhập chịu thuế bạn có thể tham khảo:

Loại thu nhập chịu thuế Thuế TNCN phải nộp
Thu nhập từ tiền lương, tiền công
Thu nhập từ kinh doanh Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN
Thu nhập từ đầu tư vốn 5% x Thu nhập tính thuế
Thu nhập từ chuyển nhượng vốn TH1: Chuyển nhượng vốn góp: 20% x Thu nhập tính thuế

TH2: Chuyển nhượng chứng khoán: 0,1% x Thu nhập tính thuế

Chuyển nhượng bất động sản 2% Giá chuyển nhượng
Trúng thưởng 10% x Thu nhập tính thuế
Bản quyền 5% x Thu nhập tính thuế
Nhượng quyền thương mại 5% x Thu nhập tính thuế
Nhận thừa kế 10% x Thu nhập tính thuế
Quà tặng 10% x Thu nhập tính thuế
Chi tiết:  [Update] Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân TNCN online năm 2024

Hy vọng với các thông tin bài viết cung cấp đã giúp bạn hiểu rõ thu nhập chịu thuế là gì để có thể xác định số thuế TNCN phải nộp chính xác nhất. Nếu có bất cứ thắc mắc gì hãy liên hệ với Meinvoice để được hỗ trợ.

Nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu chuyển đổi và sử dụng chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN theo Nghị định 123, Thông tư 78, MISA đã phát hành phần mềm MISA AMIS Thuế TNCN đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ hỗ trợ kê khai thuế TNCN, chứng từ khấu trừ điện tử mới nhất:

Đăng ký TƯ VẤN và nhận BÁO GIÁ phần mềm MISA AMIS Thuế TNCN – Xuất chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử và quản lý, kê khai thuế TNCN tự động
Quý khách vui lòng điền chính xác các thông tin dưới đây để MISA hỗ trợ nhanh nhất: