Home Kiến thức Hướng dẫn cách đọc báo cáo tài chính nhanh chóng

[Mới] Hướng dẫn cách đọc báo cáo tài chính nhanh chóng

910
cách đọc báo cáo tài chính

Đọc báo cáo tài chính như thế nào? Đọc báo cáo tài chính có khó không? Sau đây MISA MeInvoice sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc báo cáo tài chính cơ bản nhất.

Lưu ý: Trước khi tìm hiểu về cách đọc báo cáo tài chính, bạn hãy tìm hiểu trước những thông tin cần biết về báo cáo tài chính trong bài viết xem thêm dưới đây.

Xem thêm: [Mới] Báo cáo tài chính gồm những gì? Thời hạn lập báo cáo tài chính

1. Các thành phần của một báo cáo tài chính

cách đọc báo cáo tài chính

Theo quy định tại Điều 100 của Thông tư 200/2014/TT-BTC, một báo cáo tài chính gồm các thành phần sau:

– Báo cáo tài chính của Ban giám đốc doanh nghiệp

– Báo cáo tài chính của phía Công ty kiểm toán độc lập

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (mẫu số B02-DN)

– Bảng cân đối kế toán (mẫu số B01-DN)

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (mẫu số B03-DN)

– Thuyết minh báo cáo tài chính (mẫu số B09-DN).

2. Ý nghĩa của việc đọc báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính được dùng để thống kê và phản ánh tất cả các hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm cả việc quản lý ngân sách của doanh nghiệp. Do đó, báo cáo tài chính không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp mà còn là cơ sở đánh giá của những cơ quan nhà nước và những đối tác. Cụ thể là:

Đối với người chủ doanh nghiệp Đọc báo cáo tài chính để nắm được tình hình tài chính của doanh nghiệp, nắm được điểm mạnh, điểm yếu trong tình hình tài chính để có thể đưa ra các biện pháp khắc phục, quản lý tài chính doanh nghiệp một cách tối ưu hơn.
Đối với các ngân hàng Để nắm được tình hình “sức khỏe” tài chính của doanh nghiệp, nắm được cơ cấu nguồn vốn, doanh thu, tỷ suất lợi nhuận để từ đó lấy làm căn cứ cho vay.
Đối với các nhà đầu tư Thông qua báo cáo tài chính để tìm hiểu doanh nghiệp, xác định tỷ suất sinh lời, mức độ rủi ro để lựa chọn và quyết định đầu tư.
Đối với các cơ quan Nhà nước Để phát hiện rủi ro tiềm ẩn, ngăn chặn sai phạm, đưa ra cách quản lý tốt hoạt động của doanh nghiệp.

3. Cách đọc báo cáo tài chính

hướng dẫn đọc báo cáo tài chính

Thông thường để đọc báo cáo tài chính, chúng ta cần chú ý đến 3 loại báo cáo tài chính quan trọng nhất đó là: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

3.1. Cách đọc bảng cân đối kế toán

Trên bảng cân đối kế toán, có 02 tài khoản quan trọng mà chúng ta cần lưu ý là tài khoản 131 và 331, xác định công nợ phải thu của khách hàng và công nợ phải trả phía nhà cung cấp có khớp nhau hay không. Cụ thể:

– Tài khoản 131, 331 giảm so với cùng kỳ là đánh giá tốt.

– Tài khoản 131 không được chiếm tỷ trọng quá cao trong phần tài sản.

– Tài khoản 331 không được chiếm tỷ trọng quá cao trong phần vốn chủ sở hữu.

3.2. Cách đọc báo cáo kết quả kinh doanh

Các bước cần thực hiện để đọc báo cáo kết quả kinh doanh:

– Thứ nhất: Cần tách riêng những khoản doanh thu và chi phí của doanh nghiệp.

– Thứ hai: Xác định tỷ trọng của từng khoản doanh thu trong tổng doanh thu, của khoản chi phí trong tổng chi phí và so sánh sự thay đổi của doanh thu, chi phí với cùng kỳ.

– Thứ ba: Quan sát, phân tích và đánh giá sự thay đổi doanh thu, chi phí của doanh nghiệp.

3.3. Cách đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Bằng việc đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ, doanh nghiệp sẽ biết được vòng quay luân chuyển của nguồn vốn, khả năng thu hồi vốn nhanh hay chậm:

– Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh: Thanh toán cho nhà cung cấp, thu từ khách hàng, thanh toán cho người lao động, nộp thuế, trả lãi ngân hàng,… Dòng tiền này bao gồm lượng tiền do chính doanh nghiệp làm ra, không phải là khoản huy động hay đi vay nợ.

– Dòng tiền từ hoạt động đầu tư: Là dòng tiền có nguồn gốc từ hoạt động đầu tư, mua sắm hay thanh lý tài sản cố định hoặc tài sản dài hạn của doanh nghiệp.

– Dòng tiền từ hoạt động tài chính: Là dòng tiền liên quan tới việc tăng hay giảm vốn chủ sở hữu và hoạt động vay nợ của doanh nghiệp.

Lưu ý khi đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

– Ngoại trừ dòng tiền từ các hoạt động kinh doanh ra, các dòng tiền từ hoạt động đầu tư và tài chính đều có bản chất là “tăng” ở kỳ hiện tại và “giảm” ở kỳ tương lai hoặc đảo ngược lại.

– Phần trọng tâm cần nghiên cứu ở đây là việc lưu chuyển tiền tệ từ các hoạt động kinh doanh, bởi điều này phản ánh khả năng tạo tiền trên tình hình thực tế của doanh nghiệp.

– Tiền và các khoản tương đương tiền vào cuối kỳ có thể “giảm” so với kỳ trước nhưng đây không hẳn là tín hiệu xấu bởi vì doanh nghiệp đã tiến hành thanh toán những khoản vay của mình trước đó.

Tạm kết

Trên đây là các thông tin liên quan đến cách đọc báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, để giúp kế toán tổng hợp, kế toán trưởng theo dõi, quản lý tình hình sử dụng hóa đơn một cách nhanh chóng, chính xác thông qua các báo cáo, biểu đồ trực quan, MISA tiên phong ra mắt Phần mềm hóa đơn điện tử MeInvoice.

MeInvoice đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, yêu cầu theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC và có thể kết nối trực tiếp với Tổng Cục Thuế. Qua đó, giúp quá trình thông báo phát hành hóa đơn của khách hàng diễn ra nhanh chóng, tiện lợi hơn và tăng độ tin cậy, tính pháp lý cho hóa đơn của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp, kế toán viên quan tâm phần mềm MISA meInvoice & có nhu cầu dùng thử MIỄN PHÍ phần mềm với đầy đủ tính năng trong 7 ngày, vui lòng ĐĂNG KÝ tại đây: