Home Kiến thức 3 Điều cơ bản về phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện...

3 Điều cơ bản về phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử

5072
Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC

Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP thì khi chuyển đổi sang hóa đơn điện tử, doanh nghiệp đang sử dụng mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ sẽ chuyển sang sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử. 

>>> Tổng hợp các mẫu hóa đơn điện tử theo từng lĩnh vực ngành nghề

1. Quy định về phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử

Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP thì 100% đơn vị, cá nhân kinh doanh phải chuyển đổi sang hóa đơn điện tử, trong đó có cả các doanh nghiệp có đơn vị trực thuộc sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ. Khi chuyển sang hóa đơn điện tử, các doanh nghiệp này  sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử thay thế phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.

Theo Khoản 5, Điều 6, Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định cụ thể các trường hợp được sử dụng Phiếu xuất kho vận chuyển điện tử bao gồm:

 • Xuất hàng trả ủy thác nhập khẩu trong trường hợp hàng hóa chưa nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu.
 • Xuất hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu hoặc đến nơi làm thủ tục xuất khẩu.
 • Xuất hàng hóa giao cho đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu.
 • Xuất gửi hàng đại lý cho cơ sở đại lý.
 • Xuất hàng hóa đi để gia công.
 • Xuất, điều chuyển hàng hóa giữa các chi nhánh hạch toán phụ thuộc với nhau.
 • Xuất hàng hóa bán lưu động
 • Góp vốn bằng tài sản của tổ chức, cá nhân kinh doanh tại Việt Nam để thành lập doanh nghiệp
 • Tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Khách hàng có nhu cầu dùng thử MIỄN PHÍ phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice của MISA vui lòng liên hệ Hotline: 090 488 5833 hoặc đăng ký:

Dùng thử hóa đơn điện tử

2. Các chỉ tiêu ghi trên phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử

Trên Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử không thể hiện các tiêu thức người mua, tiền thuế, thuế suất, tổng số tiền thanh toán mà chỉ thể hiện các chỉ tiêu sau:

 • Tên người vận chuyển
 • Phương tiện vận chuyển
 • Địa chỉ kho xuất hàng, địa chỉ kho nhập hàng
 • Các nội dung khác như: Tên người xuất hàng, Lệnh điều động nội bộ, Tên người nhận hàng.

3. Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC

Mẫu hóa đơn điện tử phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử là mẫu phiếu được lập ra nhằm ghi chép việc xuất kho kiêm vận chuyển điện tử. Mẫu nêu rõ nội dung xuất kho, thông tin vận chuyển, người vận chuyển, phương tiện vận chuyển…

Dưới đây là mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 14/11/2019:

Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC

*TẢI MIỄN PHÍ phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử bản Word TẠI ĐÂY

Phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice của MISA có đầy đủ mẫu hóa đơn tử như: Hóa đơn GTGT, Hóa đơn bán hàng; Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử và các hóa đơn, chứng từ điện tử có tên gọi khác.

Sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice của MISA, kế toán dễ dàng thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử như:

 • Lập hồ sơ để thông báo phát hành phiếu xuất kho
 • Lập và phát hành phiếu xuất kho
 • Gửi phiếu xuất kho cho kế toán của cửa hàng/chi nhánh nhận hàng
 • Xóa bỏ phiếu xuất kho bị sai sót
 • Tra cứu, tìm kiếm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ
 • Quản lý tình hình sử dụng phiếu xuất kho

Khách hàng có nhu cầu dùng thử MIỄN PHÍ phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice của MISA vui lòng liên hệ Hotline: 090 488 5833 hoặc đăng ký:

Dùng thử hóa đơn điện tử