Home Kiến thức Tổng hợp các mẫu hóa đơn điện tử theo từng lĩnh vực...

Tổng hợp các mẫu hóa đơn điện tử theo từng lĩnh vực ngành nghề

75530

 Để việc sử dụng hóa đơn điện tử thực sự mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp các mẫu hóa đơn điện tử hợp lệ và hợp pháp, đáp ứng đầy đủ các quy định pháp luật.

Hóa đơn điện tử là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, ký số, ký điện tử bằng phương tiện điện tử. Theo đó, mẫu hóa đơn điện tử lĩnh vực, ngành nghề sẽ có những yêu cầu khác nhau về nội dung thể hiện.

>> Hóa đơn điện tử là gì?
>> Thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử
>> Bảng giá hóa đơn điện tử meInvoice mới nhất
>> Cách tra cứu hóa đơn điện tử nhanh và chính xác nhất

1. Mẫu hóa đơn điện tử bao gồm những nội dung gì?

Nội dung trên hóa đơn điện tử được quy định tại Điều 6 Nghị định 119/2018/NĐ-CP, cụ thể:

STT Nội dung
1 Tên và ký hiệu hóa đơn; ký hiệu mẫu số và số hóa đơn.
2 Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán và của người mua (nếu người mua có mã số thuế).
3 Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế, thuế suất, tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất và cộng tiền thuế giá trị gia tăng (nếu là hóa đơn giá trị gia tăng).
4 Tổng số tiền thanh toán; Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán và của người mua (nếu có).
5 Thời điểm lập hóa đơn điện tử; Mã của cơ quan thuế (đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế).
6 Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và nội dung khác liên quan (nếu có).

 

2. Các mẫu hóa đơn điện tử mới nhất theo Thông tư 68/2019/TT – BTC

Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 68/2019/TT – BTC hướng dẫn thực hiện mọt số điều chỉnh của Nghị định định về hóa đơn điện tử. Nhằm giúp doanh nghiệp thực hiện nhanh chóng và hiệu quả trong thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn, thông tư 68 đã ban hành kèm theo 5 mẫu như sau:

2.1 Mẫu hóa đơn điện tử giá trị gia tăng

Mẫu hóa đơn này dùng cho các tổ chức, cá nhân khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng theo thông tư 68

>> Tải mẫu hóa đơn điện tử giá trị gia tăng cho các tổ chức, cá nhân kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ TẠI ĐÂY.

2.2 Mẫu hóa đơn điện tử bán hàng

Khi khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp, các tổ chức, cá nhân có thể sử dụng mẫu này.

>> Tải ngay mẫu hóa đơn điện tử bán hàng được dùng khi các tổ chức, cá nhân kê khai thuế gía trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp TẠI ĐÂY.

2.3 Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử

Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử được hiểu là mẫu phiếu được lập ra nhằm ghi chép việc xuất kho kiêm vận chuyển điện tử. Trong mẫu hóa đơn có nêu rõ nội dung xuất kho, thông tin vận chuyển, người vận chuyển, phương tiện vận chuyển…

Xem thêm: [Mới] Quy định về phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử

mau-phieu-xuat-kho-kiem-van-chuyen-dien-tu

>> Mẫu hiển thị số 3: Mẫu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử theo chuẩn Điều 2 của Thông tư 68/2019/TT-BTC TẠI ĐÂY.

2.4 Mẫu hóa đơn điện tử giá trị gia tăng đặc thù

Theo quy định, mẫu hóa đơn giá trị gia tăng đặc thù dành cho những trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đặc thù cho người tiêu dùng. Trong hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ các nội dung, đã được quy định tại Khoản 3, Điều 3 của Thông tư 68/2019/TT-BTC

Mẫu hóa đơn điện tử giá trị gia tăng đặc thù

>> Tải ngay mẫu hiển thị số 4: Mẫu hóa đơn điện tử Giá trị gia tăng (dùng cho một số tổ chức, doanh nghiệp đặc thù) TẠI ĐÂY.

2.5  Mẫu hóa đơn điện tử giá trị gia tăng đặc thù bằng ngoại tệ

Dùng cho một số tổ chức, doanh nghiệp đặc thù bằng ngoại tệ.

Mẫu hóa đơn điện tử giá trị gia tăng đặc thù bằng ngoại tệ

>> Tải mẫu hiển thị số 5: Mẫu hóa đơn điện tử giá trị gia tăng dùng cho một số tổ chức, doanh nghiệp đặc thù thu bằng ngoại tệ TẠI ĐÂY.

3. Mẫu hóa đơn điện tử theo lĩnh vực kinh doanh

MISA meInvoice – một trong những phần mềm hóa đơn điện tử được đông đảo Doanh nghiệp sử dụng nhất hiện nay và Cơ quan Thuế thẩm định đánh giá cao về chất lượng, dịch vụ. Phần mềm đáp ứng đầy đủ mẫu hóa đơn theo nhu cầu quản trị của doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề & đầy đủ thông tin theo quy định của Cơ quan Thuế.

Dưới đây, minh họa một số mẫu hóa đơn điện tử mới nhất 2021 để Doanh nghiệp hình dung mẫu hóa đơn phù hợp với DN. Bên cạnh đó, Doanh nghiệp trải nghiệm tự thiết kế miễn phí cho riêng Doanh nghiệp và tải mẫu HĐĐT tại đây.

3.1 Mẫu hóa đơn điện tử lĩnh vực y tế

Mẫu hóa đơn điện tử bán hàng lĩnh vực y tế

Mẫu hóa đơn bán hàng dành cho lĩnh vực y tế

Mẫu hóa đơn GTGT dành cho lĩnh vực y tế

Mẫu hóa đơn GTGT dành cho lĩnh vực y tế

>> Ký hóa đơn điện tử dễ dàng nhất với phần mềm chữ ký số

3.2 Mẫu hóa đơn điện tử lĩnh vực giáo dục

mẫu hóa đơn điện tử lĩnh vực giáo dục

Mẫu hóa đơn GTGT lĩnh vực giáo dục

Doanh nghiệp dùng thử MIỄN PHÍ đầy đủ tính năng hóa đơn điện tử MISA, vui lòng liên hệ Hotline: 090 488 5833 hoặc ĐĂNG KÝ tại:

Dùng thử hóa đơn điện tử

3.3 Mẫu hóa đơn điện tử lĩnh vực khách sạn

Hóa đơn điện tử lĩnh vực khách sạn sẽ có thêm nội dung: Số phòng, ngày đến, ngày đi hoặc thuế tiêu thụ đặc biệt đối với một số hàng hóa, dịch vụ nhất định được pháp luật quy định.

Mẫu hóa điện tử không có thuế tiêu thụ đặc biệt dành cho lĩnh vực khách sạn

Mẫu hóa điện tử không có thuế tiêu thụ đặc biệt dành cho lĩnh vực khách sạn

Mẫu hóa điện tử có thuế tiêu thụ đặc biệt dành cho lĩnh vực khách sạn

Mẫu hóa điện tử có thuế tiêu thụ đặc biệt dành cho lĩnh vực khách sạn

Doanh nghiệp dùng thử MIỄN PHÍ đầy đủ tính năng hóa đơn điện tử MISA, vui lòng liên hệ Hotline: 090 488 5833 hoặc ĐĂNG KÝ tại:

Dùng thử hóa đơn điện tử

3.4 Lĩnh vực vận tải

Hóa đơn điện tử lĩnh vực vận tải sẽ có thêm nội dung: tên tàu, vận đơn, quốc tịch, ngày đến, ngày đi và có thể thể hiện nhiều mức thuế GTGT khác nhau.

Mẫu hóa điện tử nhiều thuế dành cho lĩnh vực vận tải

Mẫu hóa điện tử nhiều thuế dành cho lĩnh vực vận tải

Mẫu hóa điện tử một thuế dành cho lĩnh vực vận tải

Mẫu hóa điện tử một thuế dành cho lĩnh vực vận tải

Trên đây là một số mẫu hóa đơn điện tử theo lĩnh vực ngành nghề trên phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice. Doanh nghiệp trải nghiệm tự thiết kế các mẫu hóa đơn theo nhu cầu quản trị riêng của Doanh nghiệp tại đây.

MISA meInvoice – Phần mềm hóa đơn điện tử an toàn nhất hiện nay

Bên cạnh việc đáp ứng đầy đủ các mẫu hóa đơn điện tử theo mọi lĩnh vực, ngành nghề và theo quy định của Cơ quan Thuế. Phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice còn cho phép Doanh nghiệp lập, phát hành, báo cáo và tra cứu hóa đơn điện tử mọi lúc mọi nơi trên Mobile, Desktop, Website. Đồng thời, kết nối kế thừa dữ liệu từ hơn 60 phần mềm kế toán, bán hàng, quản trị để tiết kiệm thời gian nhập dữ liệu, xuất hóa đơn nhanh chóng.

Đồng hành cùng Cục Thuế, Chi Cục Thuế trong lộ trình chuyển đổi hóa đơn điện tử. MISA hỗ trợ Doanh nghiệp như sau:

Miễn 5 loại phí lên đến 5 TRIỆU:

  • Miễn 100% phí thuê bao hàng năm.
  • Miễn 100% phí thiết kế mẫu hóa đơn cơ bản.
  • MIỄN 100% phí tích hợp với các phần mềm kế toán, bán hàng, quản trị khác nhau.
  • MIỄN 100% phí tư vấn thủ tục đăng ký sử dụng HĐĐT với Cơ quan Thuế.
  • MIỄN 100% phí lưu trữ, tra cứu hóa đơn 10 năm.

Doanh nghiệp dùng thử MIỄN PHÍ đầy đủ tính năng hóa đơn điện tử MISA và nhận ưu đãi, vui lòng liên hệ Hotline: 090 488 5833 hoặc ĐĂNG KÝ tại:Dùng thử hóa đơn điện tử