Home Kiến thức Hoàn thuế TNCN là gì? Hướng dẫn thủ tục hoàn thuế TNCN...

Hoàn thuế TNCN là gì? Hướng dẫn thủ tục hoàn thuế TNCN nhanh nhất

43428
Khi nào thì được hoàn thuế thu nhập cá nhân? Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân online mới nhất

Khoảng cuối Quý I cho đến đầu quý II của một năm là thời gian cao điểm quyết toán thuế Thu nhập cá nhân. Trong một vài trường hợp, phần thuế nộp cao hơn mức thuế cần nộp trong năm thì người lao động có cơ hội được hoàn lại một phần thuế đã đóng. Để hiểu hơn về thời gian và thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân online, hãy theo dõi bài viết dưới đây của MISA meInvoice nhé.

Xem thêm:

1. Hoàn thuế TNCN là gì?

Hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) được hiểu đơn giản là việc  người nộp thuế TNCN sẽ được hoàn lại một phần tiền từ số thuế đã nộp trong năm quyết toán từ Cơ quan thuế, nếu phù hợp với các điều kiện quy định do Pháp luật ban hành.

2. Quy định hoàn thuế thu nhập cá nhân

Trường hợp được hoàn thuế thu nhập cá nhân

Các trường hợp được hoàn thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 như sau:

  • Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế cần nộp
  • Thu nhập tính thuế chưa đến mức nộp thuế nhưng cá nhân đã nộp
  • Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân

Dựa trên Điều 28 Thông tư 111/2013/TT của Bộ Tài chính, điều kiện đầu tiên để hoàn thuế TNCN là:

Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với những cá nhân đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế.’’

Ngoài ra, cá nhân phải đáp ứng những điều kiện về đề nghị được hoàn thuế khác như sau:

  • Những cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho bên thứ 3 thu thập, thực hiện thay việc quyết toán thuế thì việc hoàn thuế sẽ phải thông qua tổ chức, cá nhân được ủy quyền với nhiệm vụ: Trả, thu thập, bù trừ số thuế đã nộp thừa, hoặc thiếu của cá nhân. Với trường hợp nộp thừa có thể bù trừ vào kỳ nộp thuế sau hoặc trả lại cho cá nhân nếu có yêu cầu.
  • Những cá nhân kê khai trực tiếp với cơ quan thuế có thể chọn bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế.

Như vậy có thể hiểu, chỉ hoàn thuế khi cá nhân có đề nghị hoàn trả thay vì cơ quan thuế chủ động trả cho người nộp thuế.

Thời gian hoàn thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ theo Điều 75 Luật Quản lý thuế năm 2019 có quy định về thời gian nhận được tiền hoàn thuế thu nhập cá nhân như sau:

  • Tối đa 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị hoàn thuế TNCN thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau.
  • Tối đa 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị hoàn thuế TNCN thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau.

Các cá nhân phải hoàn thành thủ tục cũng như nộp hồ sơ yêu cầu hoàn thuế trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

3. Cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân

Để tính số thuế TNCN được hoàn bạn thực hiện theo công thức sau:

Cong thuc tinh thue tncn
Công thức tính thuế TNCN được hoàn.

Cá nhân nộp thừa thuế khi kết quả là một số dương và ngược lại.

Trong đó:

  • Khoản tiền thuế TNCN đã nộp được xác định dựa trên mức giá nộp tiền vào ngân sách Nhà nước hoặc chứng từ khấu trừ thuế TNCN.
  • Số thuế TNCN phải nộp = [(Tổng thu nhập chịu thuế – Tổng các khoản giảm trừ) : 12 tháng] x Thuế suất x 12 tháng

4. Hồ sơ thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

Quy định tại Điều 53 Thông tư 156/2013/TT của Bộ Tài chính và một số sửa đổi bổ sung, thủ tục, hồ sơ hoàn thuế có sự thay đổi với các đối tượng khác nhau.

Trường hợp 1: Cá nhân ủy quyền cho bên thứ 3 quyết toán thuế

Trong trường hợp hoàn thuế đối với những cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho bên thứ 3 (thường là bên đơn vị, tổ chức, cá nhân trả thu nhập, tiền lương, tiền công) thực hiện thay việc quyết toán thuế thì thực hiện theo các bước dưới đây:

Bước 1: Cá nhân và tổ chức được ủy quyền thuộc trường hợp này cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

– Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước (điền đầy đủ theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm thông tư 156/2013/TT của Bộ Tài Chính)

– Bản chụp đầy đủ các loại giấy tờ, biên lai đã nộp thuế thu nhập cá nhân của người được ủy quyền từ tổ chức, cá nhân trả thu nhập (phải ký cam kết chịu trách nhiệm tính xác thực của bản chụp này)

– Giấy ủy quyền quyết toán thuế của cá nhân với bên thứ 3 là cá nhân, tổ chức trả thu nhập (theo mẫu 02/UQ-QTT-TNCN)

Bước 2. Cá nhân và tổ chức được ủy quyền tiến hành nộp hồ sơ hoàn thuế

Bước 3: Chờ CQT tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Thời hạn để cơ quan thuế thông báo về việc chuyển hồ sơ sang diện xem xét, kiểm tra trước và hoàn thuế cho người nộp thuế là trong 6 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị hoàn thuế của cá nhân) – (Quy định tại điểm a khoản 3 Điều 58 Thông tư 156/2013/TT-BTC).

Trường hợp 2: Cá nhân trực tiếp quyết toán thuế

Những cá nhân thuộc nhóm trên không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần điền đầy đủ số thuế yêu cầu hoàn trả vào một trong hai nội dung sau tại tờ khai quyết toán thuế online theo mẫu số 02/QTT-TNCN khi quyết toán thuế với Cơ quan có thẩm quyền:

Chỉ tiêu [47] – “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT”

Chỉ tiêu [49] – “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau”

Lưu ý: Trường hợp cá nhân có khả năng được hoàn thuế TNCN nhưng nộp chậm tờ khai quyết toán thuế theo thời hạn quy định thì không bị phát sinh xử phạt hành chính khi khai quyết toán thuế quá thời hạn.

Trường hợp 3: Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có số thuế nộp thừa và có nhu cầu được hoàn thuế 

Cá nhân này cũng không cần phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế yêu cầu hoàn trả vào một trong hai nội dung tiêu chí trong tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 13/KK-TNCN:

Chỉ tiêu số [31] – “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” 

Chỉ tiêu số [33] – “Số thuế bù trừ vào kỳ sau” 

5. Nơi nộp hồ sơ, thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

Bạn có thể dễ dàng nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc nộp online trên website Thuế Việt Nam. Cụ thể:

Nộp trực tiếp tại cơ quan thuế

Cá nhân muốn nộp trực tiếp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân tại cơ quan thuế cần chuẩn bị:

  • Tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 02/QTT-TNCN.
  • Bảng kê 02-1BK-QTT-TNCN
  • Chứng từ khấu trừ thuế TNCN (là chứng từ khấu trừ thuế mà doanh nghiệp cấp cho các bạn)
  • Bản chụp hợp đồng lao động nếu thực hiện quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý Doanh nghiệp giảm trừ gia cảnh.
  • Sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú nếu thực hiện quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.
  • Chứng minh nhân dân để đối chiếu thông tin.

Nộp hồ sơ online trên website Thuế Việt Nam

Bên cạnh việc nộp trực tiếp tại cơ quan thuế người lao động còn có thể nộp hồ sơ hoàn thuế online trên website Thuế Việt Nam chỉ với 3 bước cơ bản sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ online

Chuẩn bị Tờ khai Quyết toán 02/QTT-TNCN trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK rồi kết xuất XML. Bạn thực hiện theo các bước sau:

Đăng nhập phần mềm HTKK bằng mã số thuế

  • Chọn tờ khai Quyết toán 02/QTT-TNCN

Chọn tờ khai

Nhập số thuế đề nghị hoàn vào Chỉ tiêu [46] – “Số thuế hoàn tra cho người nộp thuế

Nhập thông tin phương thức hoàn trả:

  • Chuyển khoản: Ghi rõ số tài khoản, ngân hàng, chủ tài khoản
  • Nhận tiền mặt

Nhập số tiền đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân

Lưu ý: Để kê khai chính xác các chỉ tiêu trong tờ khai Quyết toán 02/QTT-TNCN và bảng kê 02-1BK-QTT-TNCN các bạn có thể click chuột phải và chỉ tiêu tương ứng rồi nhấn F1 để xem hướng dẫn kê khai chi tiết.

Các thông tin kê khai trong Quyết toán 02/QTT-TNCN dựa vào chứng từ khấu trừ thuế TNCN mà doanh nghiệp đã khấu trừ cấp hoặc giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (trường hợp bạn tự nộp)

Sau khi kê khai xong bạn thực hiện kết xuất XML để nộp hồ sơ qua mạng hoặc kết xuất Excel rồi in ra đề nộp trực tiếp.

Bước 2: Nộp hồ sơ hoàn thuế trên website Thuế Việt Nam

Đăng nhập website Thuế Việt Nam tại link: https://canhan.gdt.gov.vn/

  • Nhập mã số thuế
  • Nhập mã kiểm tra

Chọn Tiếp tục

đăng nhập trang thuế Việt Nam

Điền đẩy đủ các thông tin về mã số thuế. Nếu bạn không nhớ thì có thể thực hiện tra cứu MST theo hướng dẫn tại bài viết: 8 cách tra cứu mã số thuế Nhanh – Chính xác.

Điền đầy đủ thông tin đăng nhập

Gửi tờ khai quyết toán thuế

gửi tờ khai quyết toán thuế

Ủy quyền hoàn thuế TNCN cho công ty trả thu nhập

Để thực hiện ủy quyền hoàn thuế TNCN cho công ty trả thu nhập bạn thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Người nộp thuế viết giấy ủy quyền hoàn thuế cho công ty
  • Bước 2: Công ty chuẩn bị hồ sơ, thủ tục theo quy định pháp luật
  • Bước 3: Công ty nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế
  • Bước 4: Cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

6. Giải đáp thắc mắc

Câu 1: Làm sao biết được hoàn thuế thu nhập cá nhân?

Để xác định mình có được hoàn thuế thu nhập cá nhân hay không, bạn cần nhớ số thuế đã tạm nộp và tính toán số thuế cần phải nộp để biết được khoảng chênh lệch. Nếu số thuế tạm nộp cao hơn số thuế phải nộp thì bạn sẽ được hoàn thuế

Trường hợp thu nhập của bạn chưa đến mức phải nộp thì bạn chỉ cần xác định thu nhập tính thuế của mình đã phải nộp thuế hay chưa căn cứ vào tổng thu nhấp và mức giảm trừ gia cảnh.

Nếu tổng thu nhập trong năm (trừ các khoản thu nhập miễn thuế) từ 132 triệu đồng trở xuống bạn sẽ không phải nộp thuế TNCN; trường hợp có người phụ thuộc thì mỗi cá nhân sẽ được giảm trừ 4,4 triệu đồng/tháng.

Câu 2: Hoàn thuế thu nhập cá nhân vào tháng mấy?

Hiện nay pháp luật không quy định cụ thể thời gian làm thủ tục hoàn thuế TNCN do vậy các cá nhân đủ điều kiện hoàn thuế có thế làm thủ tục vào thời điểm nào kể từ khi kết thúc năm tính thuế.

Trên thực tế thì thời gian hoàn thuế thường diễn ra đồng thời với thời gian quyết toán thuế. Cụ thể:

  • Đối với cá nhân kê khai trực tiếp với cơ quan thuế: Ngày cuối cùng của tháng thứ 04 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (cụ thể là ngày 30/04 của năm dương lịch, tuy nhiên ngày 30/04 là ngày lễ nên thời gian thực hiện hoàn thuế có thể dời đến ngày làm việc sau nghỉ lễ).
  • Đối với cá nhân ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thuế: Ngày cuối cùng của tháng thứ 03 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính (cụ thể là ngày 31/03 năm dương lịch).

Câu 3: Sau bao lâu nhận được tiền hoàn thuế TNCN

Căn cứ theo Điều 75 Luật Quản lý thuế năm 2019 thì thời gian hoàn thuế được quy định như sau:

  • Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế TNCN trước: Chậm nhất là 06 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ hợp lệ
  • Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế TNCN: Chậm nhất là 40 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ hợp lệ

Trên đây là toàn bộ thông tin về hướng dẫn về hoàn thuế thu nhập cá nhân? Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân. Chúc các bạn thực hiện thành công!

Đọc thêm các bài viết liên quan:

Xuất chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử không còn là nỗi lo với kế toán C&B nhờ AMIS Thuế TNCN

• AMIS Thuế TNCN là phần mềm đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ xuất chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC.
• AMIS Thuế TNCN tích hợp ngay trên AMIS Kế toán, AMIS Nhân sự của MISA để tạo thành hệ sinh thái tiện lợi mà không cần chuyển dữ liệu qua lại trên các phần mềm khác.
• AMIS Thuế TNCN hỗ trợ người dùng thuận tiện và nhanh chóng trong việc phát hành, quản lý chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử. Kế toán C&B dễ dàng lập và ký điện tử mẫu chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo Thông tư 78, xử lý các chứng từ có sai sót đã lập, lập và nộp bảng kê sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử tới CQT…
• AMIS Thuế TNCN có bộ hồ sơ đăng ký mẫu chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo Thông tư 78 nộp đăng ký với Cơ quan thuế, giúp kế toán C&B hoàn thành các thủ tục cần thiết để sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử.
Amis thue tncn

Bên cạnh đó, Quý doanh nghiệp quan tâm và có nhu cầu tư vấn miễn phí về phần mềm MISA AMIS Thuế TNCN hãy nhanh tay đăng ký tại đây: