Home Kiến thức Quản lý hóa đơn toàn diện thông qua báo cáo hóa đơn...

Quản lý hóa đơn toàn diện thông qua báo cáo hóa đơn điện tử

563
hóa đơn điện tử

Một trong những tính năng ưu việt của phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice là tự động hóa tổng hợp dữ liệu trên hóa đơn để lập các báo cáo thống kê liên quan đến hoạt động quản lý hóa đơn điện tử tại đơn vị. Bài viết dưới đây sẽ giúp kế toán và doanh nghiệp quản lý hóa đơn toàn diện thông qua các báo cáo trên MISA meInvoice:

1. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử

Định kỳ (theo tháng hoặc theo quý) tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn.

Báo cáo chi tiết về số lượng hóa đơn mua/phát sinh; đã sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy trong kỳ của doanh nghiệp. Ngoài các hóa đơn điện tử chương trình tự động lấy lên báo cáo, Kế toán có thể nhập thêm thông tin về tình hình sử dụng hóa đơn giấy của Doanh nghiệp.

Tại phân hệ báo cáo trên phần mềm, kế toán lựa chọn báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và chọn kỳ tính thuế muốn lập báo cáo. Chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu lên báo cáo căn cứ vào thông báo phát hành và tình hình sử dụng hóa đơn tại doanh nghiệp. Sau đó, doanh nghiệp có thể gửi trực tiếp bằng phương tiện điện tử hoặc có thể in ra để gửi cơ quan Thuế một cách nhanh chóng và chính xác.

bao_cao_tinh_hinh_su_dung_hoa_don

Doanh nghiệp tải tài liệu quy định, thông tin, hướng dẫn,… MỚI nhất về hóa đơn điện tử TẠI ĐÂY nhé!

tài liệu hóa đơn điện tử

2. Báo cáo bảng kê chi tiết hóa đơn

Báo cáo này cho phép thống kê hóa đơn đã phát hành tại đơn vị bán hàng, đồng thời cung cấp cho kế toán thông tin chi tiết về các hóa đơn đã phát hành trong kỳ như: khách hàng, mặt hàng, hình thức thanh toán, loại tiền,…

Tại phân hệ báo cáo trên phần mềm, kế toán lựa chọn báo cáo Bảng kê chi tiết hóa đơn và chọn tham số khoảng thời gian cần xem báo cáo. Chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu lên báo cáo căn cứ vào các hóa đơn đã phát hành trong kỳ và cho ra kết quả bảng kê như tại hình bên dưới.

3. Tổng hợp giá trị hóa đơn đã sử dụng

Báo cáo này cho phép kế toán tổng hợp giá trị hóa đơn đã xuất theo khoảng thời gian yêu cầu (hàng ngày, hàng tháng, hàng quý..)

Tương tự như cách lấy các báo cáo trên, người sử dụng sẽ chọn tham số khoảng thời gian và tích chọn Không tính giá trị hóa đơn thay thế trên báo cáo/ Không tính giá trị hóa đơn điều chỉnh trên báo cáo theo nhu cầu báo cáo.

Sau đó, chương trình tự động tổng hợp số liệu lên báo cáo giá trị hóa đơn đã sử dụng như hình ảnh bên dưới.

4. Báo cáo bảng kê hóa đơn đã sử dụng

Đây là báo cáo giúp thống kê thông tin chi tiết hóa đơn phát hành trong kỳ báo cáo. Tại bảng kê hóa đơn đã sử dụng trong phân hệ báo cáo, người sử dụng sẽ chọn tham số
và thiết lập điều kiện thống kê báo cáo bằng cách tùy chọn không hiển thị hóa đơn xóa bỏ. Sau đó, nhấn Đồng ý.

Chương tự động lấy dữ liệu lên báo cáo và cho phép kế toán xuất khẩu nếu muốn lưu báo cáo về máy để lưu trữ.

Doanh nghiệp dùng thử MIỄN PHÍ đầy đủ tính năng hóa đơn điện tử MISA trong 7 ngày, vui lòng liên hệ Hotline: 090 488 5833 hoặc ĐĂNG KÝ tại:

Dùng thử hóa đơn điện tử

5. Thống kê số lượng hóa đơn đã phát hành

Thống kê cho phép tổng hợp số lượng hóa đơn đã phát hành theo khoảng thời gian nào đó (hàng ngày, hàng tháng, hàng quý..).

Kế toán chỉ cần lựa chọn kỳ thống kê, chương trình tự động lấy dữ liệu lên báo cáo một cách tức thời và chính xác.

Với những báo cáo được tổng hợp một cách toàn diện, nhanh chóng và chính xác trên, MISA meInvoice hi vọng sẽ giúp kế toán tối ưu thời gian và phần nào giảm áp lực trong công việc kế toán nhiều vất vả.

Để doanh nghiệp dễ dàng sử dụng, MISA hỗ trợ tối đa chi phí triển khai hóa đơn điện tử. Khách hàng có nhu cầu dùng thử MIỄN PHÍ phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice của MISA vui lòng liên hệ Hotline: 090 488 5833 hoặc ĐĂNG KÝ tại:

ưu đãi hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp tải tài liệu quy định, thông tin, hướng dẫn,… MỚI nhất về hóa đơn điện tử TẠI ĐÂY nhé!