Home Kiến thức Hệ thống 40 câu hỏi trắc nghiệm kế toán quản trị đề...

Hệ thống 40 câu hỏi trắc nghiệm kế toán quản trị đề thi có đáp án

30652
câu hỏi trắc nghiệm kế toán quản trị

Bài viết sau đây của hóa đơn điện tử MISA MeInvoice sẽ chia sẻ với các bạn kế toán hệ thống 40 câu hỏi trắc nghiệm kế toán quản trị có kèm đáp án để giúp các bạn tự luyện tập.

Trước khi tìm hiểu về bộ câu hỏi trắc nghiệm kế toán quản trị, có thể bạn sẽ muốn xem tổng quan về kế toán quản trị, bao gồm những thông tin về mức lương, kỹ năng cần thiết.

Xem thêm: Kế toán quản trị là gì? Mức lương và kỹ năng cần có

Mục Lục Ẩn
Bộ câu hỏi trắc nghiệm kế toán quản trị kèm đáp án

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kế toán quản trị kèm đáp án

câu hỏi trắc nghiệm kế toán quản trị

1. Kế toán quản trị cung cấp thông tin chủ yếu cho nhà quản trị trong việc:

a. Lập kế hoạch
b. Tổ chức thực thi và kiểm tra nhìn nhận
c. Ra quyết định hành động
d. Tất cả những câu trên đều đúng

2. Kế toán quản trị vận dụng đa phần ở những tổ chức triển khai nào dưới đây:

a. Tổ chức với tiềm năng doanh thu.
b. Các cơ quan quản trị tính năng
c. Các tổ chức triển khai nhân đạo
d. Tất cả những tổ chức triển khai trên

3. Nội dung báo cáo giải trình kế toán quản trị do:

a. Bộ kinh tế tài chính pháp luật
b. Quản trị Hội đồng quản trị pháp luật
c. Nhà quản trị Doanh Nghiệp pháp luật
d. Nhân viên kế toán quản trị tự phong cách thiết kế

4. Phát biểu nào dưới đây là đúng:

a. Thông tin do kế toán quản trị cung ứng không gồm có những khoản ngân sách phát sinh ở bộ phận điều hành
b. Kỳ báo cáo giải trình của kế toán quản trị thường là một năm
c. Các Doanh Nghiệp hoàn toàn có thể tự phong cách thiết kế mạng lưới hệ thống thông tin kế toán quốc tế tương thích với đặc thù của đơn vị chức năng mình
d. Kế toán quản trị có tính năng hầu hết là trấn áp quản lý và điều hành, tính giá tiền mẫu sản phẩm, trấn áp quản trị và báo cáo giải trình cho bên ngoài

5. Đối tượng sử dụng thông tin của kế toán quản trị hầu hết là:

a. Nhà quản trị những cấp của Doanh Nghiệp
b. Các cơ quan quản trị nhà nước
c. Cơ quan thuế
d. Tất cả những tổ chức triển khai trên

6. Thông tin kế toán quản trị phải:

a. Tuân thủ pháp luật của những chuẩn mực kế toán
b. Phù hợp với những nguyên tắc kế toán chung
c. Phù hợp với chính sách chủ trương kế toán chung
d. Linh hoạt, kịp thời và có ích

7. Tính linh động của thông tin do kế toán quản trị cung cấp biểu lộ ở:

a. Đặc điểm thông tin
b. Phạm vi báo cáo giải trình
c. Mẫu báo cáo giải trình
d. Tất cả những trường hợp trên đều đúng

8. Kế toán quản trị phân phối thông tin:

a. Có ích cho công tác làm việc quản trị kinh tế tài chính
b. Chỉ biểu lộ được bằng tiền
c. Toàn bộ doanh nghiệp
d. Từng bộ phận doanh nghiệp

9. Kế toán quản trị là:

a. Kế toán chi tiết cụ thể của kế toán kinh tế tài chính để tập hợp ngân sách và tính giá tiền loại sản phẩm
b. Một bộ phận của kế toán kinh tế tài chính ship hàng cho quản trị doanh nghiệp
c. Một bộ phận kế toán độc lập với kế toán kinh tế tài chính ship hàng cho quản trị doanh nghiệp
d. Kế toán tổng hợp của kế toán kinh tế tài chính

10. Kế toán quản trị và kế toán tài chính giống nhau ở chỗ:

a. Cùng sử dụng thông tin khởi đầu của kế toán
b. Cùng phân phối những thông tin về tình hình kinh tế tài chính của doanh nghiệp
c. Cùng biểu lộ nghĩa vụ và trách nhiệm của những cấp quản trị doanh nghiệp
d. Các câu trên đều đúng

11. Kế toán quản trị được kiến thiết xây dựng và chuẩn hóa:

a. Trong chủ trương kế toán chung của Nhà nước
b. Trong chủ trương kế toán của từng ngành nghề
c. Theo nhu yếu trấn áp của những người chiếm hữu vốn
d. Theo nhu yếu quản trị của nhà quản trị

12. Nhà quản trị nhu yếu thông tin của kế toán quản trị:

a. Đảm bảo tính đúng mực cao
b. Nhanh và an toàn và đáng tin cậy hơn là đúng chuẩn nhưng chậm 
c. Chính xác và nhanh
d. Khách quan, đúng mực vì phải có chứng từ chứng tỏ

13. Mục tiêu của kế toán quản trị là:

a. Cung cấp thông tin về tình hình kinh tế tài chính, hiệu suất cao hoạt động giải trí và tình hình sử dụng vốn của doanh nghiệp
b. Xử lý những tài liệu kế toán để thực thi công dụng nghiên cứu và phân tích, dự trù, kiểm tra và ra quyết định hành động
c. Cung cấp những thông tin theo nhu yếu của đối tượng người dùng sử dụng bên ngoài doanh nghiệp
d. Cả 3 câu trên đều sai

14. Kế toán quản trị và kế toán tài chính khác nhau ở khoanh vùng phạm vi nào sau đây:

a. Đối tượng cung ứng thông tin
c. Đặc điểm thông tin
c. Phạm vi báo cáo giải trình
d. Tất cả những ý trên

15. Thông tin ít chú trọng đến tính đúng chuẩn, có thông tin phi tiền tệ được phân phối đa phần bởi:

a. Kế toán kinh tế tài chính
b. Kế toán quản trị 
c. Hai câu trên đúng
d. Hai câu trên sai

Nếu đang có ý định tìm hiểu về cách lập một mẫu báo cáo kế toán quản trị, bạn có thể tham khảo bài viết xem thêm để biết chi tiết.

Xem thêm: Cấu trúc và cách lập mẫu báo cáo kế toán quản trị

16. Báo cáo kế toán quản trị thường được lập vào thời gian:

a. Khi kết thúc niên độ kế toán
b. Khi kết thúc quý
c. Khi cơ quan quản trị công dụng nhu yếu kiểm tra
d. Khi nhà quản trị cần thông tin thực thi những công dụng quản trị 

17. Thông tin kế toán quản trị phải bảo vệ:

a. Tính đơn thuần, ngắn gọn
b. Hỗ trợ đắc lực cho nhà quản trị trong thiên nhiên và môi trường kinh doanh thương mại mới
c. Cả ( a ) và ( b ) đều đúng
d. Cả ( a ) và ( b ) đều sai

18. Kế toán không chỉ dừng lại ở việc cung ứng thông tin mang tính đúng mực mà yên cầu thông tin kế toán cung ứng phải:

a. Linh hoạt
b. Kịp thời
c. Hữu ích
d. Tất cả những trường hợp trên đều đúng

19. Nhóm nào trong những nhóm dưới đây ít có năng lực nhất trong việc được phân phối những báo cáo giải trình kế toán quản trị:

a. Hội đồng quản trị
b. Quản đốc phân xưởng
c. Cổ đông 
d. Quản lý những cấp

20. giá thành bán hàng là những ngân sách phát sinh:

a. Để đưa loại sản phẩm từ kho của doanh nghiệp đến nơi tiêu thụ
b. Để hoàn thành xong mẫu sản phẩm
c. Để sản xuất loại sản phẩm
d. Những câu trên đều đúng

Doanh nghiệp, kế toán viên quan tâm phần mềm MISA meInvoice & có nhu cầu dùng thử MIỄN PHÍ phần mềm với đầy đủ tính năng trong 7 ngày, vui lòng ĐĂNG KÝ tại đây:

21. Ngân sách chi tiêu nguyên vật liệu trực tiếp là:

a. Giá trị nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ và khấu hao tài sản cố định
b. Giá trị nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ và công cụ dụng cụ
c. Giá trị nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ sử dụng trực tiếp để sản xuất loại sản phẩm 
d. Các câu trên đều đúng

22. Trong doanh nghiệp, ngân sách là:

a. Mức tiêu tốn của những nguồn lực đã sử dụng cho hoạt động giải trí trong kỳ, bộc lộ bằng tiền
b. Mức tiêu tốn của lao động sống và lao động vật hóa, đã sử dụng cho hoạt động giải trí trong một thời kỳ, bộc lộ bằng tiền
c. Hai câu a và b đều đúng
d. Hai câu a và b đều sai

23. Chi tiêu loại sản phẩm là:

a. Chi tiêu gắn liền với loại sản phẩm được sản xuất ra
b. Giá thành gắn liền với loại sản phẩm được sản xuất hoặc sản phẩm & hàng hóa mua vào để bán
c. Hai câu trên đúng
d. Hai câu trên sai

24. Ngân sách chi tiêu sản xuất gồm có:

a. Giá thành nguyên vật liệu trực tiếp và ngân sách chế biến
b. Ngân sách chi tiêu nhân công trực tiếp và ngân sách chế biến
c. Ngân sách chi tiêu sản xuất chung và ngân sách chế biến
d. Ba câu a, b, c đều sai

25. Ngân sách chi tiêu sản xuất của doanh nghiệp xây lắp gồm có:

a. Hai khoản mục
b. Ba khoản mục
c. Bốn khoản mục (ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí máy kiến thiết, chi phí sản xuất chung)
d. Các câu trên đều sai

26. Chi tiêu mẫu sản phẩm gồm có:

a. Ngân sách chi tiêu mua hàng và ngân sách quản trị doanh nghiệp
b. Ngân sách chi tiêu nguyên vật liệu trực tiếp và ngân sách chế biến hoặc giá mua hàng hóa
c. Giá thành bán hàng và ngân sách quản trị doanh nghiệp
d. Biến phí sản xuất hoặc giá mua sản phẩm & hàng hóa

27. Ngân sách chi tiêu thời kỳ gồm có:

a. Giá thành mua hàng và quản trị doanh nghiệp
b. Chi tiêu cấu trúc nên giá trị loại sản phẩm
c. Giá thành bán hàng và ngân sách quản trị doanh nghiệp 
d. Chi tiêu sản xuất và ngân sách quản trị doanh nghiệp

28. Xác định chi phí nào sau đây có thể là biến phí cấp bậc:

a. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
b. Chi phí nhân công trực tiếp
c. Chi phí bảo hiểm tài sản hàng năm
d. Lương thợ bảo trì, chi phí năng lượng

29. Ngân sách chi tiêu thời kỳ là:

a. Giá thành phát sinh trong một thời kỳ và ảnh hưởng tác động trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh thương mại của kỳ đó
b. Chi tiêu phát sinh trong nhiều kỳ và ảnh hưởng tác động đến hiệu quả kinh doanh thương mại của kỳ báo cáo giải trình
c. Ngân sách chi tiêu gắn liền với việc sản xuất mẫu sản phẩm của một kỳ
d. Các câu trên đều sai

bộ câu hỏi trắc nghiệm kế toán quản trị

30. Muốn nhìn nhận đúng nghĩa vụ và trách nhiệm người quản trị một bộ phận của Doanh Nghiệp:

a. Phải tính ngân sách trấn áp được và không trấn áp cho bộ phận đó
b. Chỉ tính ngân sách trấn áp được của người quản trị một bộ phận đó
c. Chỉ tính ngân sách không trấn áp được
d. Chỉ tính ngân sách xác lập được khi tiêu tốn

31. Những đặc thù nào sau đây biểu lộ ngân sách trực tiếp:

a. Liên quan trực tiếp đến từng đối tượng người dùng chịu ngân sách
b. Được tập hợp riêng theo từng đối tượng người dùng chịu ngân sách
c. Phương pháp phân chia ít làm xô lệch ngân sách trong giá tiền
d. Các câu trên đều đúng

32. Những đặc thù nào sau đây bộc lộ ngân sách gián tiếp:

a. Liên quan đến nhiều đối tượng người dùng chịu ngân sách
b. Không tập hợp riêng cho từng đối tượng người tiêu dùng được
c. Phương pháp phân chia hoàn toàn có thể làm xô lệch ngân sách trong giá tiền mẫu sản phẩm
d. Các câu trên đúng

33. Trong báo cáo giải trình hiệu quả hoạt động giải trí kinh doanh thương mại theo số dư đảm phí:

a. Biến phí gồm có biến phí sản xuất, bán hàng và quản trị doanh nghiệp
b. Chênh lệch lệch giá và biến phí là số dư đảm phí là khoản bù đắp định phí và hình thành lợi nhuận
c. Định phí sản xuất, bán hàng và quản trị doanh nghiệp tính hết trong kỳ, bất kể sản lượng tiêu thụ
d. Ba câu a, b và c đều đúng

34. Ngân sách chi tiêu khởi đầu là khoản ngân sách gồm có:

a. Ngân sách chi tiêu nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí sản xuất chung
b. Ngân sách chi tiêu nguyên vật liệu trực tiếp và ngân sách nhân công trực tiếp
c. Giá thành nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung
d. Các câu trên sai

35. Công dụng của việc phân loại ngân sách thành ngân sách trấn áp được và không trấn áp được là:

a. Cung cấp thông tin để người quản trị ra quyết định hành động
b. Cung cấp thông tin để nhìn nhận thành quả của người quản trị
c. Hai câu trên đúng
d. Hai câu trên sai

36. Ở một mức khối lượng nhất định nếu biết tổng ngân sách và tổng định phí thì biến phí đơn vị chức năng bằng:

a. (Tổng chi phí – tổng định phí) / khối lượng
b. (Tổng chi phí / khối lượng) – tổng định phí
c. (Tổng chi phí x khối lượng) – (tổng định phí / khối lượng)
d. (Định phí x khối lượng ) – tổng ngân sách

37. Xác định ngân sách nào sau đây hoàn toàn có thể là biến phí cấp bậc:

a. giá thành nguyên vật liệu trực tiếp
b. Chi tiêu nhân công trực tiếp
c. Ngân sách chi tiêu bảo hiểm gia tài hàng năm
d. Lương thợ bảo dưỡng, ngân sách nguồn năng lượng

38. Nếu khối lượng sản xuất tăng từ 800 lên 1000 sản phẩm thì:

a. Tổng biến phí sẽ tăng 20%
b. Tổng biến phí sẽ tăng 25% (1000/25)
c. Giá thành hỗn hợp và biến phí sẽ tăng 25%
d. Tổng chi phí sẽ tăng 20%

39. giá thành chìm được lý giải là ngân sách:

a. Đã phát sinh và lưu lại ở tổng thể những phương án kinh doanh thương mại 
b. Đã phát sinh và được phân chia cho những phương án kinh doanh thương mại
c. Sẽ phát sinh và lưu lại ở tổng thể những phương án kinh doanh thương mại
d. Sẽ phát sinh và có sự độc lạ giữa những phương án

40. Xác định nhiệm vụ nào dưới đây làm phát sinh ngân sách ở doanh nghiệp:

a. Thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng phải nộp
b. Thuế giá trị ngày càng tăng phải nộp theo chiêu thức khấu trừ
c. Thuế giá trị ngày càng tăng phải nộp theo giải pháp trực tiếp
d. Hao hụt vật tư, gia tài trong định mức dự trữ

Bên cạnh những câu hỏi trên, bạn có thể tìm hiểu thêm về một số công thức kế toán quản trị phổ biến hay dùng.

Xem thêm: Tổng hợp các công thức kế toán quản trị thường dùng

Tạm kết

Trên đây là hệ thống 40 câu hỏi trắc nghiệm kế toán quản trị có kèm theo đáp án. Bên cạnh đó, để giúp kế toán tổng hợp, kế toán trưởng theo dõi, quản lý tình hình sử dụng hóa đơn một cách nhanh chóng, chính xác thông qua các báo cáo, biểu đồ trực quan, MISA tiên phong ra mắt Phần mềm hóa đơn điện tử MeInvoice.

MeInvoice đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, yêu cầu theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC và có thể kết nối trực tiếp với Tổng Cục Thuế. Qua đó, giúp quá trình thông báo phát hành hóa đơn của khách hàng diễn ra nhanh chóng, tiện lợi hơn và tăng độ tin cậy, tính pháp lý cho hóa đơn của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp, kế toán viên quan tâm phần mềm MISA meInvoice & có nhu cầu dùng thử MIỄN PHÍ phần mềm với đầy đủ tính năng trong 7 ngày, vui lòng ĐĂNG KÝ tại đây: