Home Kiến thức Hướng dẫn thực hiện giảm thuế GTGT còn 8% theo Nghị...

[Update] Hướng dẫn thực hiện giảm thuế GTGT còn 8% theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP

272119

Quy trình, thủ tục và cách xuất hóa đơn áp dụng giảm thuế GTGT xuống còn 8% theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/06/2023 như thế nào để các doanh nghiệp, tổ chức, hộ cá nhân kinh doanh thực hiện dễ hiểu, thuận lợi nhất? Hãy cùng MISA meInvoice tìm hiểu chi tiết hơn về cách tính thuế vat 8% qua bài viết dưới đây nhé.

Ngày 30/06/2023 Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định số 44/2023/NĐ-CP quy định và hướng dẫn chi tiết về việc thi hành chính sách giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng xuống còn 8% trong năm 2023, áp dụng kể từ ngày 01/07/2023 đến hết ngày 31/12/2023 (Điều 1 Nghị định 44/2023/NĐ-CP).

1. Quy trình, thủ tục thực hiện giảm thuế GTGT năm 2023 theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP

Bước 1: Xác định đối tượng được áp dụng giảm thuế GTGT

Trước hết, cơ sở kinh doanh cần xác định ngay các hàng hóa, dịch vụ của mình có thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT theo Nghị định 44/2023 hay không để thực hiện xuất hóa đơn với đúng mức thuế suất quy định kể từ ngày 01/07/2023.

 • Đối tượng được giảm thuế: Là những hàng hóa, dịch vụ đáp ứng 2 điều kiện dưới đây:

– Đang áp dụng mức thuế suất VAT trước đó là 10%

– Không thuộc những nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP.

 • Các hàng hóa, dịch vụ không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT 8% kể trên thì áp dụng mức thuế bình thường trước đó.

→ Xem thêm: Cách tra cứu các mặt hàng, mã ngành được giảm thuế GTGT năm 2023

Bước 2: Xác định mức giảm và thời gian giảm thuế GTGT

Tiếp đó, doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh cần xác định và hiểu rõ về mức thuế mà hàng hóa, dịch vụ của cơ sở kinh doanh sẽ được áp dụng dựa theo phương thức tính thuế GTGT của từng doanh nghiệp.

Phương pháp tính thuế GTGT của cơ sở KD Mức thuế GTGT trước đó Mức thuế GTGT sau khi được giảm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP
Phương pháp khấu trừ 10% 8% – (Đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng được giảm)
Phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh)  Mức tỷ lệ % tính thuế GTGT tùy theo từng loại hình dịch vụ, hàng hóa Giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT
Trường hợp khác

 

Thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc đối tượng chịu thuế GTGT 5% Không được giảm thuế GTGT
Thời gian áp dụng mức giảm thuế mới: Từ ngày 01/07/2023 đến hết ngày 31/12/2023 (Quy định tại Điều 1 Nghị định 44/2023/NĐ-CP)

Bước 3: Lập hóa đơn cho hàng hóa, dịch vụ được áp dụng giảm thuế GTGT

STT Trường hợp, đối tượng áp dụng giảm thuế GTGT Trình tự, thủ tục thực hiện giảm thuế theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP
1 Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ – Tại dòng thuế suất: Ghi 8%
– Ghi đầy đủ: Tiền thuế giá trị gia tăng và Tổng số tiền người mua phải thanh toán.
2 Doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp trực tiếp (tỷ lệ % trên doanh thu) – Cột “Thành tiền”: ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm.
– Tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ”: Ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ % trên doanh thu.
– Ghi chú: “đã giảm… (số tiền) tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ”.
3 Hộ, cá nhân kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp  (tỷ lệ % trên doanh thu)
 • Ví dụ minh họa về cách viết hóa đơn giảm thuế GTGT theo Nghị định 44/2023:

Công ty A đang kinh doanh khách sạn (ngành dịch vụ lưu trú), tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp và có tỷ lệ tính thuế GTGT trên doanh thu là 5% (Theo Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính). Như vậy, công ty A thuộc đối tượng được áp dụng mức giảm thuế GTGT theo Nghị định 44/2023 và khi công ty A xuất hóa đơn bán hàng với giá 30 triệu thì công ty sẽ ghi hóa đơn như sau:

– Tại cột “Tên hàng hóa, dịch vụ”: Ghi “Dịch vụ lưu trú”

– Tại cột “Thành tiền”: Ghi số tiền chưa giảm thuế: 30.000.000đ

– Tại hàng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ”: Ghi số tiền đã giảm thuế là: 29.700.000đ**

Đồng thời ghi chú xuống dòng dưới: “Đã giảm 300.000đ tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15”

** Diễn giải chi tiết số tiền đã giảm thuế theo trường hợp ví dụ minh họa trên:

 • Mức thuế GTGT phải nộp của công ty A cho hóa đơn 30tr là: 30.000.000đ x 5% = 1.500.000đ
 • Số tiền thuế GTGT được giảm 20% là: 1.500.000đ x 20% = 300.000đ
 • Số tiền phải thanh toán cuối cùng của hóa đơn này là: 30.000.000đ – 300.000đ = 29.700.000đ

Lưu ý khi xuất hóa đơn giảm thuế GTGT còn 8% trong một số trường hợp khác: 

Không phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT với các mức thuế suất khác nhau

– Trường hợp cơ sở kinh doanh đã lập hóa đơn và kê khai theo mức thuế suất chưa giảm:  Người bán và người mua phải lập biên bản sai sót hoặc lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, người bán lập hóa đơn điều chỉnh và giao hóa đơn điều chỉnh cho người mua. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, người mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào (nếu có).

– Trường hợp cơ sở kinh doanh đã phát hàng hóa đơn đặt in dưới hình thức vé có in sẵn mệnh giá chưa sử dụng hết (nếu có) và có nhu cầu tiếp tục sử dụng: Thực hiện đóng dấu theo giá đã giảm 2% thuế suất GTGT hoặc giá đã giảm 20% mức tỷ lệ % bên cạnh tiêu thức giá in sẵn để tiếp tục sử dụng.

– Đối với các đơn vị kinh doanh nhiều loại hàng hóa, dịch vụ có mức thuế suất GTGT khác nhau phải khai thuế GTGT theo từng mức thuế suất quy định đối với từng loại hàng hóa, dịch vụ. Nếu đơn vị không xác định theo từng mức thuế suất thì phải tính và nộp thuế theo mức thuế suất cao nhất của hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở sản xuất, kinh doanh.

– Khi nộp tờ khai thuế GTGT: Nộp kèm Mẫu số 01 Phụ lục IV (kèm theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP) – kê khai các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT.

Mẫu số 01 Phụ lục IV Mẫu kê khai hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 101/2023/QH-15

Mẫu số 01 – Mẫu kê khai hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 101/2023/QH-15 (Tải tờ khai Mẫu 01 Tại đây)

Trường hợp hóa đơn thuế GTGT 8% có sai sót thì thực hiện xử lý sai sót đối với hóa đơn có mã của cơ quan thuế như thông thường.

– Trước khi thực hiện xuất hóa đơn điện tử có mã giảm thuế GTGT, doanh nghiệp cần liên hệ với đơn vị cung cấp phần mềm/dịch vụ hóa đơn điện tử đang sử dụng để xác định lộ trình đáp ứng và cập nhật phần mềm với thuế suất giảm mới còn 8%.

2. Hướng dẫn nghiệp vụ giảm thuế GTGT xuống còn 8% trên phần mềm hóa đơn điện tử

Phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice đã kịp thời nâng cấp các tính năng để đáp ứng nghiệp vụ lập hóa đơn với mức thuế suất 8% theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP và Nghị quyết số 101/2023/QH15

Dưới đây là các thao tác chi tiết trên phần mềm MISA meInvoice phiên bản website:

2.1 Đối với hóa đơn giá trị gia tăng

Bước 1: Sửa mẫu hóa đơn (Đơn vị sử dụng mẫu hóa đơn Một thuế suất bỏ qua bước này)

Đối với các đơn vị kinh doanh đang sử dụng hóa đơn điện tử có nhiều loại thuế suất, có mẫu khởi tạo trước ngày 26/01/2021, cần sửa lại mẫu hóa đơn để xuất được hóa đơn có hàng hóa, dịch vụ áp dụng mức thuế suất 8%.

– Nhấn biểu tượng Sửa tại mẫu hóa đơn nhiều thuế suất trên danh sách mẫu hóa đơn.

cách tính thuế 8 như thế nào

– Nhấn Tùy chỉnh chi tiết nội dung hóa đơn.

xuất hóa đơn giảm thuế GTGT trên phần mềm hóa đơn điện tử misa meinvoice (2)

– Click chuột vào khu vực Tổng tiền chịu thuế, tích chọn Tổng tiền chịu thuế suất 8%, nhấn LưuXác nhận áp dụng chỉnh sửa.

cách tính vat 8%

xuất hóa đơn giảm thuế GTGT trên phần mềm hóa đơn điện tử misa meinvoice (4)

 • Theo quy định tại nghị định 123/2020/NĐ-CP, đơn vị không cần thông báo phát hành mẫu hóa đơn với cơ quan thuế, vì vậy khi sửa mẫu hóa đơn, những nội dung thay đổi trên mẫu sẽ được cập nhật trên tất cả các hóa đơn đã phát hành thuộc mẫu hóa đơn đang sửa (tức ghi đè mẫu cũ), nhấn  để hoàn thành việc sửa mẫu.
 • Trường hợp không có nhu cầu ghi đè mẫu hóa đơn mới lên mẫu cũ, kế toán nhấn Không và có thể sử dụng chức năng nhân bản để tạo nhanh mẫu mới từ mẫu có sẵn. Chi tiết như sau:

– Nhấn Không trên thông báo và Đóng giao diện sửa mẫu.

– Vào danh sách mẫu hóa đơn để thực hiện nhân bản mẫu mới từ mẫu có sẵn.

**Lưu ý:

– Sau khi sửa mẫu hóa đơn, tất cả hóa đơn nhiều thuế suất đã phát hành trước ngày 26/01/2022 sẽ hiển thị thêm dòng Tổng tiền chịu thuế suất 8% và bỏ trống thông tin này.

– Với mẫu hóa đơn nhiều thuế suất khởi tạo từ ngày 26/01/2022 trở đi: Phần mềm tự động bổ sung mức thuế suất 8%.

– Với mẫu hóa đơn khởi tạo từ meInvoice Desktop, kế toán thực hiện sửa mẫu hóa đơn trên meInvoice Desktop.

 • Với đơn vị đang áp dụng hóa đơn điện tử theo nghị định 51/2010/NĐ-CP, khi chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo nghị định 123/2020/NĐ-CP có thể chuyển đổi mẫu hóa đơn đang sử dụng sang mẫu hóa đơn theo nghị định 123/2020/NĐ-CP đồng thời áp dụng nghị quyết 43/2022/QH15.

– Chọn hóa đơn cần chuyển đổi trên danh sách.

cách tính thuế vat 8 phần trăm trên MISA MeInvoice

– Tích chọn Áp dụng giảm thuế GTGT theo nghị quyết 43/2022/QH15

xuất hóa đơn giảm thuế GTGT trên phần mềm hóa đơn điện tử misa meinvoice (6)

– Thực hiện các bước chuyển đổi tiếp theo như bình thường. Xem chi tiết tại đây.

Bước 2: Lập và phát hành hóa đơn có mức thuế suất 8%.

Các bước lập và phát hành hóa đơn thực hiện như bình thường:

 • Với hóa đơn nhiều thuế suất, tại giao diện lập hóa đơn chọn mức thuế suất thuế GTGT 8% đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%, chương trình tự động tính Tiền thuế GTGT theo mức thuế suất 8%.

xuất hóa đơn giảm thuế GTGT trên phần mềm hóa đơn điện tử misa meinvoice (7)

 • Với hóa đơn một thuế suất, tại giao diện lập hóa đơn chọn mức thuế suất thuế GTGT 8%.

xuất hóa đơn giảm thuế GTGT trên phần mềm hóa đơn điện tử misa meinvoice (8)

**Lưu ý:

– Hóa đơn áp dụng nghị quyết 43/2022/QH15 chỉ thể hiện hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 8%, không thể hiện hàng hóa, dịch vụ chịu các mức thuế suất khác.

– Trường hợp nhập khẩu hóa đơn thuế suất 8% vào phần mềm: Trên file nhập khẩu, với hàng hóa áp dụng giảm thuế theo nghị quyết 43/2022/QH15 thì khai báo mức thuế suất là 8% và thực hiện các bước nhập khẩu như bình thường.

xuất hóa đơn giảm thuế GTGT trên phần mềm hóa đơn điện tử misa meinvoice (9)

2.2 Đối với hóa đơn bán hàng

Các bước lập hóa đơn bán hàng thực hiện như bình thường:

– Tại giao diện lập hóa đơn tích chọn Áp dụng giảm thuế GTGT theo nghị quyết 101/2023/QH15. Khi đó chương trình sẽ sẽ bổ sung cột  Tiền thuế được giảm.

Lưu ý: Trường hợp đơn vị sử dụng mẫu hóa đơn hiển thị tiền ngoại tệ thì chương trình bổ sung thêm cột Tiền thuế GTGT được giảm quy đổi.

– Khai báo thông tin hàng hóa và Tiền thuế GTGT được giảm của từng mặt hàng (Công thức: Tiền thuế GTGT được giảm = Tiền hàng x %Thuế suất x 20%) , chương trình sẽ tự động tính Tổng tiền thanh toán sau khi đã áp dụng giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT.

lập hóa đơn giảm thuế GTGT trên phần mềm hóa đơn điện tử misa meinvoice (10)

Lưu ý:

 • Với đơn vị đang áp dụng hóa đơn điện tử theo nghị định 51/2010/NĐ-CP,  khi chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo nghị định 123/2020/NĐ-CP có thể chuyển đổi mẫu hóa đơn đang sử dụng sang mẫu hóa đơn theo nghị định 123/2020/NĐ-CP đồng thời áp dụng nghị quyết 43/2022/QH15.

– Chọn hóa đơn cần chuyển đổi trên danh sách.

lập hóa đơn giảm thuế GTGT trên phần mềm hóa đơn điện tử misa meinvoice (11)

– Tích chọn Áp dụng giảm thuế GTGT theo nghị quyết 43/2022/QH15.

lập hóa đơn giảm thuế GTGT trên phần mềm hóa đơn điện tử misa meinvoice (12)

– Thực hiện các bước chuyển đổi tiếp theo như bình thường. Xem chi tiết tại đây.

 • Trường hợp nhập khẩu hóa đơn vào phần mềm: Kế toán tự khai báo thêm các cột sau vào tệp nhập khẩu:

– Cột Áp dụng giảm tiền thuế theo nghị quyết 43/2022/QH15: Nhập giá trị 1 với hàng hóa áp dụng giảm tiền thuế theo nghị quyết 43/2022/QH15, Nhập giá trị 0 với hàng hóa áp không dụng giảm tiền thuế theo nghị quyết 43/2022/QH15.

– Cột Tiền thuế GTGT được giảm.

lập hóa đơn giảm thuế GTGT trên phần mềm hóa đơn điện tử misa meinvoice (13)

– Trên tệp nhập khẩu, tại bước Ghép cột thực hiện ghép cột Áp dụng giảm tiền thuế GTGT theo nghị quyết 43/2022/QH15 trên phần mềm với cột tương ứng trên file nhập khẩu.

lập hóa đơn giảm thuế GTGT trên phần mềm hóa đơn điện tử misa meinvoice (14)

– Các bước nhập khẩu tiếp theo thực hiện như bình thường.

Xem thêm bài Hướng dẫn nghiệp vụ xuất hóa đơn điện tử giảm thuế GTGT 8% trên phần mềm Hóa đơn điện tử MISA meInvoice bản Desktop: Tại đây

3. Tổng kết

Như vậy, trên đây MISA meInvoice đã chia sẻ tới các bạn hướng dẫn thực hiện áp dụng giảm mức thuế suất mới 2022 còn 8%, cách tính thuế vat 8 % theo Nghị quyết 43/2022/QH15 & Nghị định 15/2022/NĐ-CP, cũng như chi tiết cách xuất hóa đơn giảm thuế GTGT trên phần mềm hóa đơn điện tử. Hy vọng rằng những thông tin trên đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ và áp dụng dễ dàng hơn chính sách giảm thuế VAT mới trong năm 2022 theo quy định.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh ngành thuế đang đẩy mạnh các chủ trương để rà soát, kiểm tra, xử lý và quản lý rủi ro hóa đơn điện tử, giám sát chống gian lận thuế, các đơn vị kinh doanh cần phải chú ý tra xét và xác minh tính minh bạch về hóa đơn để giảm thiểu tối đa các rủi ro, thiệt hại cho đơn vị mình.

Phần mềm Xử lý hóa đơn MISA meInvoice ứng dụng công nghệ AI tiên tiến – Tự động cập nhật dữ liệu từ Tổng cục Thuế, kết nối dữ liệu lên phần mềm kế toán và nhanh chóng kiểm tra sai sót, kịp thời cảnh báo khi phát hiện có các rủi ro về hóa đơn như:

 • Hóa đơn sai thông tin (Thông tin người mua, người bán)
 • Ngày ký và ngày lập lệch nhau
 • Người bán có rủi ro cao về thuế
 • Tình trạng hoạt động của doanh nghiệp (Đang hoạt động hay đã ngừng hoạt động)
 • Tính hợp lệ, hợp pháp của chữ ký số
Giải pháp phát hiện và cảnh báo rủi ro trên hóa đơn nhờ ứng dụng công nghệ AI
Giao diện tra cứu và phát hiện, cảnh báo thông tin rủi ro trên hóa đơn của MISA meInvoice

Từ đó giúp doanh nghiệp tránh được những rủi ro về hóa đơn không có giá trị pháp lý, không xác minh được tính minh bạch; tránh được nguy cơ bị phạt, tổn thất kinh tế.

Video demo trên phần mềm quản lý hóa đơn MISA meInvoice – Ứng dụng công nghệ AI tự động kết nối dữ liệu từ TCT, phát hiện và cảnh báo rủi ro trên hóa đơn đầu vào


Có thể bạn quan tâm: