Home Kiến thức CHÍNH THỨC ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO THÔNG TƯ 78/2021/TT-BTC...

CHÍNH THỨC ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO THÔNG TƯ 78/2021/TT-BTC TỪ THÁNG 11/2021 TẠI TP. HÀ NỘI, ÁP DỤNG CHO DOANH NGHIỆP VÀ CÁ NHÂN KINH DOANH

19274
1-chinh-thuc-ap-dung-hoa-don-dien-tu-theo-thong-tu-78-2021-tt-btc-tu-thang-11-2021-tai-tp-ha-noi-ap-dung-cho-doanh-nghiep-va-ca-nh-n-kinh-doanh

Căn cứ theo Quyết định số 1830/QĐ-BTC ngày 20/09/2021 của Bộ Tài chính, tiếp theo đến ngày 29/10/2021 Cục thuế TP Hà Nội đã có thông báo chính thức về việc áp dụng hóa đơn điện tử theo quy chuẩn mới quy định tại Nghị định số 132/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC thay thế cho hóa đơn điện tử theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư số 32/2011/TT-BTC. Để quý độc giả nhanh chóng nắm bắt được quy định và thông báo này, MISA AMIS xin được tóm tắt chính xác, ngắn gọn, đầy đủ và dễ hiểu nội dung cho bạn đọc ngay sau đây.

1-chinh-thuc-ap-dung-hoa-don-dien-tu-theo-thong-tu-78-2021-tt-btc-tu-thang-11-2021-tai-tp-ha-noi-ap-dung-cho-doanh-nghiep-va-ca-nh-n-kinh-doanh

Hình 1: Thông báo chính thức áp dụng hóa đơn điện tử vào tháng 11/2021 của Cục thuế Hà Nội

Thông báo của Cục thuế TP Hà Nội được chia làm 3 mục như sau: 

2-chinh-thuc-ap-dung-hoa-don-dien-tu-theo-thong-tu-78-2021-tt-btc-tu-thang-11-2021-tai-tp-ha-noi-ap-dung-cho-doanh-nghiep-va-ca-nh-n-kinh-doanh

Hình 2: 3 mục trong thông báo của Cục thuế TP Hà Nội

Mời bạn đọc hãy cùng MISA AMIS đi tìm hiểu cụ thể từng mục này có ảnh hưởng như thế nào đến doanh nghiệp và các công việc doanh nghiệp cần thực hiện.

I. Tình hình thực hiện hóa đơn điện tử theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và chuyển đổi thực hiện hóa đơn điện tử theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC

Trong mục I này có 3 phần bao gồm:

Hình 3: Nội dung phần I

1. Tình hình thực hiện hóa đơn điện tử theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP

Trong phần 1 Cục thuế Hà Nội đã tổng hợp cho thấy tính đến ngày 22/10/2021 đã có 153.281 doanh nghiệp, tổ chức thông báo phát hành thành công hoá đơn điện tử (HĐĐT) (đạt tỷ lệ 99,2%), trong đó 99.635 Doanh nghiệp (đạt tỷ lệ 65%) đã sử dụng HĐĐT.

➜ Đây là nền tảng cơ sở để thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử theo chuẩn mới theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC. 

2. Căn cứ để chuyển đổi thực hiện hóa đơn điện tử theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC

Nội dung tóm tắt của phần 2 cho thấy có 2 căn cứ chính:

Một là: Căn cứ vào tình hình thực tế ở trên và căn cứ vào quy định của Bộ Tài chính tại khoản 1, Điều 12, Thông tư số 78/2021/TT-BTC, cụ thể: Đối với các địa bàn đã đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng để triển khai hóa đơn điện tử theo Quyết định của Bộ Tài chính.

Hai là: Căn cứ theo Quyết định số 1830/QĐ-BTC ngày 20/09/2021 của Bộ Tài chính quy định từ tháng 11/2021, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội triển khai áp dụng HĐĐT theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC

➜ Như vậy từ tháng 11/2021 trên địa bàn TP Hà Nội sẽ chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư số 32/2011/TT-BTC sang thực hiện hóa đơn điện tử theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

3. Những điểm khác khác biệt giữa áp dụng HĐĐT theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Thông tư số 32/2011/TT-BTC và theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC (**)

Đây là nội dung đặc biệt quan trọng mà doanh nghiệp cần nắm được, cụ thể như sau:

  • Các Doanh nghiệp vẫn có thể sử dụng phần mềm và dịch vụ cung cấp giải pháp do các Tổ chức giải pháp HĐĐT hiện đã và đang cung cấp nhưng dữ liệu cần đạt chuẩn theo quy định Tổng cục thuế. Trách nhiệm nâng cấp, cập nhật phần mềm hóa đơn điện tử theo đúng chuẩn quy định sẽ do các Tổ chức cung cấp giải pháp có trách nhiệm phục vụ các Doanh nghiệp.

Ví dụ: Tổ chức cung cấp giải pháp MISA sẽ phải nâng cấp phần mềm hóa đơn điện tử của MISA 

  • Theo Quy định của Luật Quản lý thuế, sau khi triển khai thực hiện thì tất cả các Doanh nghiệp phải sử dụng HĐĐT đạt chuẩn, không sử dụng hóa đơn giấy hoặc HĐĐT khác không theo chuẩn của Tổng cục Thuế.
  • Toàn bộ dữ liệu HĐĐT được truyền về lưu trữ tại Tổng cục Thuế, ngoài việc lưu trữ tại Quý Doanh nghiệp. Các cơ quan có thẩm quyền có thể tra cứu từ Cổng thông tin của Tổng cục Thuế về các hóa đơn Doanh nghiệp đã phát hành
  • HĐĐT theo quy định của Luật quản lý thuế gồm các loại sau:

4-chinh-thuc-ap-dung-hoa-don-dien-tu-theo-thong-tu-78-2021-tt-btc-tu-thang-11-2021-tai-tp-ha-noi-ap-dung-cho-doanh-nghiep-va-ca-nh-n-kinh-doanh

Hình 4: Các loại HĐĐT theo quy định của Luật quản lý thuế

  • HĐĐT có mã: là loại hóa đơn mà sau khi Doanh nghiệp xuất HĐĐT gửi đến Tổng cục Thuế theo đường điện tử qua Tổ chức cung cấp giải pháp, Tổng cục Thuế cấp mã và trả về Doanh nghiệp (thời gian khoảng 1-5 phút) thì hóa đơn mới hoàn thành phát hành và được coi là hợp lệ.
  • HĐĐT không có mã: là loại hóa đơn mà sau khi Doanh nghiệp xuất HĐĐT, gửi đến Bên mua và Tổng cục thuế theo đường điện tử mà không cần cấp mã.

Lưu ý: Cơ quan thuế sẽ thông báo cụ thể tới Quý Doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế hoặc không có mã theo tiêu chí từ Tổng cục Thuế.

  • HĐĐT cấp theo từng lần phát sinh: dùng cho Doanh nghiệp bị cưỡng chế hóa đơn và các trường hợp được cấp lẻ theo phê duyệt của cơ quan Thuế.

Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC có quy định về hóa đơn điện tử trả phí và hóa đơn điện tử không phải trả phí:

  • HĐĐT có trả phí cho các nhà cung cấp giải pháp: đây là loại phổ biến như HĐĐT Quý Doanh nghiệp đang dùng.
  • HĐĐT cấp cho Doanh nghiệp miễn phí: là loại hóa đơn mà do Tổng cục Thuế cấp phần mềm, áp dụng cho các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

II. Vai trò, công việc của các đơn vị tham gia quá trình thực hiện hóa đơn điện tử theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC

1. Nội dung Tổ chức dịch vụ truyền nhận, Tổ chức cung cấp giải pháp HĐĐT cần thực hiện

5-chinh-thuc-ap-dung-hoa-don-dien-tu-theo-thong-tu-78-2021-tt-btc-tu-thang-11-2021-tai-tp-ha-noi-ap-dung-cho-doanh-nghiep-va-ca-nh-n-kinh-doanh

Hình 5: Tổ chức dịch vụ truyền nhận, Tổ chức cung cấp giải pháp HĐĐT cần thực hiện

– Các Tổ chức cung cấp giải pháp HĐĐT (Đơn vị hiện đang cung cấp phần mềm HĐĐT cho doanh nghiệp) sẽ cập nhật, hoàn thiện phần mềm để đáp ứng đầy đủ quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/202 l/TT-BTC; các chuẩn kết nối truyền nhận, chuẩn dữ liệu do Tổng cục Thuế ban hành tại Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 07/10/2021. 

Các Tổ chức cung cấp giải pháp HĐĐT có trách nhiệm hướng dẫn Quý Doanh nghiệp nâng cấp và sử dụng phần mềm đạt chuẩn theo Quy định.

Hỗ trợ, đảm bảo thuận lợi tối đa cho Quý Doanh nghiệp khi chuyển đổi áp dụng HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78-2021/TT-BTC.

2. Nội dung Quý Doanh nghiệp, Người nộp thuế cần thực hiện để áp dụng HĐĐT theo Quyết định số 1830/QĐ-BTC (***)

2.1 Đăng ký thông tin sử dụng hóa đơn điện tử

Cơ quan thuế sẽ thông báo đến từng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ cá nhân kinh doanh chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC. 

Khi nhận được thông báo thì Quý Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ cá nhân kinh doanh đăng ký thông tin sử dụng hóa đơn điện tử trên mẫu 01/ĐKTĐ- HĐĐT Phụ lục 1A ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và gửi đến Cơ quan thuế (theo đường điện tử) thông qua các Tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử như việc phát hành hóa đơn (Tải về mẫu 01/ĐKTĐ- HĐĐT tại đây).

2.2. Tiếp nhận thông báo chấp nhận thực hiện hóa đơn điện tử

Trong thời gian 1 ngày làm việc sau khi gửi mẫu đăng ký sử dụng HĐĐT (mẫu 01/ĐKTĐ- HĐĐT), Quý Doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo chấp nhận (hoặc không chấp nhận) đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. 

Sau khi nhận được thông báo chấp nhận của cơ quan thuế thì Quý Doanh nghiệp bắt đầu thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử mới theo Quy định.

2.3. Hết hiệu lực các hóa đơn đã thông báo phát hành trước đây

Ngay sau khi cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng HĐĐT theo Quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Doanh nghiệp, người nộp thuế ngừng sử dụng HĐĐT đã thông báo phát hành theo các Quy định trước đây, tiêu hủy hóa đơn giấy đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng (nếu có) theo Quy định.

Trong thời gian chưa nhận được thông báo chấp nhận mà Quý Doanh nghiệp cần xuất hóa đơn thì vẫn thực hiện xuất hóa đơn điện tử hoặc hóa đơn giấy như trước.

2.4. Lập HĐĐT khi có giao dịch cung cấp hàng hóa dịch vụ đúng nội dung và định dạng quy định

(Trình tự, thủ tục NNT thực hiện theo tài liệu chi tiết kèm theo của thông báo)

3. Nội dung Cục thuế TP Hà Nội thực hiện

(Nội dung này nói về việc phối hợp hỗ trợ của Tổng cục thuế với các tổ chức cung cấp giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chuyển đối, các bạn xem chi tiết trong thông báo)

III. Phương thức triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại TP Hà Nội

Cục Thuế TP Hà Nội sẽ triển khai lần lượt, đồng bộ, theo tập khách hàng của từng Tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử.

Ngay sau khi Tổ chức cung cấp giải pháp nào chuẩn bị điều kiện hạ tầng, kỹ thuật đáp ứng kết nối, truyền nhận dữ liệu thành công với Tổng cục Thuế thì Cục Thuế TP Hà Nội sẽ thông báo và đôn đốc các Doanh nghiệp đang sử dụng phần mềm, giải pháp hóa đơn điện tử của Tổ chức đó, thực hiện chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2021, Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 18/9/2021.

Như vậy Quý doanh nghiệp vẫn tiếp tục sử dụng phần mềm HĐĐT hiện tại, thực hiện hoạt động kinh doanh và xuất hóa đơn bình thường như hiện tại. Đến khi Cục Thuế TP Hà Nội có thông báo đến Quý Doanh nghiệp thì Quý Doanh nghiệp thực hiện đăng ký thông tin sử dụng hóa đơn điện tử và gửi đến cơ quan thuế thông qua các Tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử. Sau khi nhận được thông báo chấp thuận của cơ quan thuế thì Doanh nghiệp thực hiện xuất hóa đơn theo quy định.

6-chinh-thuc-ap-dung-hoa-don-dien-tu-theo-thong-tu-78-2021-tt-btc-tu-thang-11-2021-tai-tp-ha-noi-ap-dung-cho-doanh-nghiep-va-ca-nh-n-kinh-doanh

Hình 6: Phương thức triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại TP Hà Nội

IV. Kết luận

Qua bài tóm tắt toàn văn nội dung Thông báo của Cục thuế TP Hà Nội về việc chính thức áp dụng hóa đơn điện tử tại TP Hà Nội vào tháng 11/2021. MISA AMIS hy vọng các bạn đọc sẽ nắm được các quy định mới và hiểu được quy trình áp dụng hóa đơn điện tử theo quy chuẩn mới của Tổng cục thuế thực hiện theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

MISA AMIS chúc quý độc giả thành công!

Tác giả: Người yêu kế toán


Theo khuyến cáo của Tổng cục Thuế, doanh nghiệp/tổ chức/cá nhân nên thực hiện triển khai cũng như áp dụng hóa đơn điện tử theo các quy định mới tại Nghị định 123 & Thông tư 78 sớm nhất có thể để được hỗ trợ tốt hơn, cũng như hạn chế các sai sót phát sinh trong quá trình khai thuế.

https://www.meinvoice.vn/tin-tuc/12818/misa-meinvoice-da-dap-ung-nghi-dinh-123-thong-tu-78/

Bên cạnh đó, phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice hiện đã đáp ứng đầy đủ các quy định về HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC, hỗ trợ doanh nghiệp/tổ chức/cá nhân thực hiện chuyển đổi hóa đơn điện tử một cách nhanh chóng, dễ dàng và thuận tiện nhất.

Doanh nghiệp quan tâm phần mềm MISA meInvoice & có nhu cầu dùng thử MIỄN PHÍ đầy đủ tính năng hóa đơn điện tử MISA trong 7 ngày, vui lòng liên hệ Hotline: 090 488 5833 hoặc ĐĂNG KÝ tại đây:
Dùng thử hóa đơn điện tử

>>> Xem thêm nội dung liên quan:

>> Hướng dẫn chuyển đổi hóa đơn điện tử theo Nghị định 123 & Thông tư 78
>> Phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice đã đáp ứng đầy đủ các quy định về HĐĐT theo Nghị định 123, Thông tư 78 mới nhất
>> Bảng giá phần mềm hóa đơn điện tử meInvoice mới nhất