Home Kiến thức Tổng hợp 20 vướng mắc hóa đơn điện tử được Tổng Cục...

Tổng hợp 20 vướng mắc hóa đơn điện tử được Tổng Cục Thuế giải đáp (Phần 1)

6454
Quy định về hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử sẽ chính thức thay thế hóa đơn giấy kể từ 1/11/2020. Để kế toán và các đơn vị kinh doanh dễ dàng hơn trong việc áp dụng hóa đơn điện tử trước thời điểm bắt buộc trên, Tổng cục thuế đã mở chuyên mục hỏi-đáp về hóa đơn điện tử. MISA sẽ tổng hợp những câu hỏi và câu trả lời hữu ích nhất tại bài viết dưới đây:

>> Năm 2020, Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì để sử dụng hóa đơn điện tử?
>> Tổng hợp 20 vướng mắc hóa đơn điện tử được Tổng Cục Thuế giải đáp (Phần 2)
>> Danh sách 26 nhà cung cấp hóa đơn điện tử được Cục Thuế TP Hà Nội lựa chọn phối hợp triển khai trên địa bàn
>> 15 Điều Doanh nghiệp cần biết ngay về hóa đơn điện tử

1. Tổng Cục Thuế trả lời về đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử

Câu hỏi 1: Công ty tôi kinh doanh thương mại điện tử thì có phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế hay không?

>> TCT trả lời: Theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ thì Doanh nghiệp kinh doanh ở các lĩnh vực: điện lực; xăng dầu; bưu chính vin thông; vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy; nước sạch; tài chính tín dụng; bảo hiểm; y tế; kinh doanh thương mại điện tử; kinh doanh siêu thị; thương mại và các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã hoặc sẽ thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, có hệ thống phn mm kế toán, phần mềm lập hóa đơn điện tử đáp ứng lập, tra cứu hóa đơn điện tử, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định và đảm bảo việc truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến ngưi mua và đến cơ quan thuế thì được sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế (trừ trường hợp rủi ro cao về thuế và trường hợp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế) khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Câu hỏi 2: Gia đình tôi có cửa hàng bán hàng tiêu dùng tại Hà Nội, không thực hiện sổ sách kế toán, trường hợp khi khách hàng yêu cầu cung cấp hóa đơn thì gia đình tôi sẽ sử dụng loại hóa đơn gì để giao cho khách hàng?

>> TCT trả lời: Theo quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ thì Hộ, cá nhân kinh doanh không đáp ứng điều kiện phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế nhưng cần có hóa đơn để giao cho khách hàng thì được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh và phải khai, nộp thuế trước khi cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh theo Mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Bạn cũng có thể đăng ký để nhận miễn phí nhiều tài liệu hữu ích và thông tin mới nhất về hóa đơn điện tử TẠI ĐÂY

dowload tài liệu hóa đơn điện tử

Câu hỏi 3: Công ty tôi hoạt động tại xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang là địa bàn đặc biệt khó khăn thì xin hỏi công ty tôi có thuộc diện được cơ quan thuế cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã không thu tiền không?

>> TCT trả lời: Theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ có 5 trường hợp được Tổng cục Thuế cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không thu tiền bao gồm:

1.Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn;

2. Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định pháp luật và hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp quy định tại điểm a khoản này) trong thời gian 12 tháng kể từ khi thành lập doanh nghiệp;

3. Hộ, cá nhân kinh doanh. Riêng hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trước liền kề từ 03 (ba) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng hoặc có doanh thu năm trước liền kề từ 10 (mười) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định này trong thời gian 12 tháng kể từ tháng áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định này;

4. Doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và quy định của Bộ Tài chính trừ doanh nghiệp hoạt động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao;

5. Các trường hợp khác cần thiết để khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử do Bộ Tài chính quyết định.

Căn cứ theo Quyết định số 582/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/4/2017 v/v ban hành phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020. Theo đó, xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang thuộc khu vực III- là địa bàn đặc biệt khó khăn nên thuộc diện được cơ quan thuế cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã không thu tiền.

>> Tổng hợp 20 vướng mắc hóa đơn điện tử được Tổng Cục Thuế giải đáp (Phần 2)

Quy định về hóa đơn điện tử

Câu hỏi 4: Đơn vị sự nghiệp công lập có bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử hay không?

>> TCT trả lời: Theo Điểm b Khoản 2 Điều 2 NĐ 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 thì Đơn vị sự nghiệp công lập có bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ là đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử.

Câu hỏi 5: Cửa hàng tôi có sử dụng máy tính tiền thì có được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền hay không?

>> TCT trả lời: Theo Khoản 1 Điều 4 NĐ 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 thì người bán có sử dụng máy tính tiền thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Câu hỏi 6: Công ty tôi đã tạm ngừng kinh doanh nhưng vẫn còn hợp động ký với người mua trước ngày cơ quan thuế có thông báo tạm ngừng kinh doanh vậy công ty tôi có được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử hay không?

>> TCT trả lời: Theo Khoản 3 Điều 15 NĐ 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 quy định Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh tạm ngừng kinh doanh cần có hóa đơn điện tử giao cho người mua để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày cơ quan thuế có thông báo tạm ngừng kinh doanh nếu có văn bản thông báo với cơ quan thuế thì vẫn được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử.

Bạn cũng có thể đăng ký để nhận miễn phí nhiều tài liệu hữu ích và thông tin mới nhất về hóa đơn điện tử TẠI ĐÂY

dowload tài liệu hóa đơn điện tử

2. Tổng cục thuế trả lời về đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Câu hỏi 7: Khi sử dụng hóa đơn điện tử thì công ty của tôi có phải hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng không?

>> TCT trả lời: Theo Khoản 3 Điều 14 NĐ 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 quy định Kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng theo quy định.

Câu hỏi 8: Công ty tôi đã thực hiện đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã xác thực của cơ quan thuế. Tuy nhiên, cơ quan thuế đã trả kết quả không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế. Xin hỏi công ty phải làm thủ tục gì để được chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử?

>> TCT trả lời: Theo quy định tại Điểm 4 Điều 20 Nghị định 119/2018/NĐ-CP: Trường hợp cơ quan thuế không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Câu hỏi 9: Có thể in thêm logo của Doanh nghiệp trên hóa đơn điện tử không?

>> TCT trả lời: Có. Theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Thông tư số 68/2019/TT-BTC thì doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh có thể tạo thêm thông tin về biểu trưng hay lo-go để thể hiện nhãn hiệu, thương hiệu hay hình ảnh đại diện của người bán.

Câu hỏi 10: Khi Công ty tôi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thì trong vòng bao nhiêu ngày sẽ được nhận thông báo chấp nhận của cơ quan Thuế?

>> TCT trả lời: Theo Khoản 2  Điều 14 NĐ 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 quy định Cơ quan thuế có trách nhiệm gửi Thông báo theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định NĐ 119/2018/NĐ-CP cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong thời gian 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh.

Chuẩn bị sử dụng hóa đơn điện tử

Câu hỏi 11: Công ty tôi đã đăng ký sử dụng đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế nhưng muốn thay đổi thông tin thì có được không?

>> TCT trả lời: Theo Khoản 4 Điều 14 NĐ 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 quy định Trường hợp có thay đổi thông tin đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử tại khoản 1 Điều 14 NĐ 119/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện thay đổi thông tin và gửi lại cơ quan thuế theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Câu hỏi 12: Công ty tôi đã thực hiện đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã xác thực của cơ quan thuế và đã được cơ quan thuế chấp thuận. Trong quá trình sử dụng công ty tôi có nhu cầu thay đổi thông tin đã đăng ký. Xin hỏi trong trường hợp này công ty tôi cần làm thủ tục gì để thay đổi thông tin?

>> TCT trả lời: Trường hợp doanh nghiệp muốn thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử đã đăng ký, doanh nghiệp làm theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018.

Xem tiếp phần 2 tại đây

Phần mềm hóa đơn điện tử Top 10 Sao Khuê 2020

Khách hàng có nhu cầu dùng thử MIỄN PHÍ phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice vui lòng liên hệ Hotline: 090 488 5833 hoặc đăng ký: