Home Kiến thức Quy định mới nhất về thời điểm lập hóa đơn điện tử...

Quy định mới nhất về thời điểm lập hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC

5636
Quy định mới nhất về thời điểm lập hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC

Mới đây, Bộ Tài chính ban hành thông tư hướng dẫn Nghị định 119/2018 về hóa đơn điện tử. Trong đó, thời điểm lập hóa đơn điện tử được quy định và hướng dẫn cụ thể như thế nào đối với từng trường hợp kinh doanh là điều mà nhiều kế toán và doanh nghiệp quan tâm. Bài viết dưới đây của MISA meInvoice sẽ chỉ ra những điểm mới về quy định này tại Thông tư 68/2019/TT-BTC.

1. Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định thế nào về thời điểm lập hóa đơn điện tử?

Điều 7, Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về thời điểm lập hóa đơn như sau:

– Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

– Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

– Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mi ln giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khi lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

– Bộ Tài chính căn cứ quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng, pháp luật quản lý thuế để hướng dẫn cụ thể thời điểm lập hóa đơn đối với các trường hợp khác và nội dung quy định tại Điều này.

Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử, nhiều doanh nghiệp có loại hình kinh doanh đặc thù như: cung cấp điện, nước, dịch vụ viễn thông, truyền hình, dịch vụ công nghệ thông tin được bán theo kỳ nhất định, hoạt động xây dựng, lắp đặt, kinh doanh bất động sản, xây dựng,chuyển nhượng… thì thời điểm lập hóa đơn điện tử lại không dễ dàng được xác định theo quy định trên. Do đó, các doanh nghiệp rất cần hướng dẫn cụ thể hơn về vấn đề này.

Doanh nghiệp tải tài liệu quy định, thông tin, hướng dẫn,… MỚI NHẤT về hóa đơn điện tử TẠI ĐÂY nhé!

tài liệu hóa đơn điện tử

2. Thời điểm lập hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC có gì thay đổi?

2.1 Thời điểm lập hóa đơn điện tử trong một số trường hợp cụ thể

Kế thừa quy định tại Điều 7, Nghị định 119/2018/NĐ-CP, đồng thời làm rõ về thời điểm lập hóa đơn điện tử trong một số trường cụ thể, Điều 4, Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định:

TT

Trường hợp

Thời điểm lập hóa đơn

1

– Hoạt động cung cấp điện, nước, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình, dịch vụ công nghệ thông tin được bán theo kỳ nhất định

– Chậm nhất không quá bảy (7) ngày kế tiếp kể từ ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ hoặc ngày kết thúc kỳ quy ước đối với việc cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình, dịch vụ công nghệ thông tin.

2

 

– Hoạt động xây dựng, lắp đặt

– Là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

3

– Kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng:

3.1.

  • Trường hợp chưa giao quyền sở hữu, quyền sử dụng và có thực hiện thu tiền theo tiến độ dự án hoặc tiến độ thu tiền theo hợp đồng.
– Là ngày thu tiền hoặc theo thỏa thuận thanh toán trong hợp đồng.

3.2.

  • Trường hợp đã giao quyền sở hữu, quyền sử dụng.
– Thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 4 Thông tư 68/2019/TT-BTC.

4

– Mua dịch vụ vận tải hàng không xuất qua website và hệ thống thương mại điện tử được lập theo thông lệ quốc tế

– Chậm nhất không quá 05 ngày kể từ ngày chứng từ dịch vụ vận tải hàng không xuất ra trên hệ thống website và hệ thống thương mại điện tử.

5

– Hoạt động tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu thô, condensate và khí thiên nhiên, khí đồng hành, khí than.

– Căn cứ quy định khoản 1, khoản 3 Điều 7 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

2.2 Xác định thời điểm lập hóa đơn điện tử theo ngày lập hay ngày ký?

Ngày lập và ngày ký có nhất thiết phải trùng nhau hay không là câu hỏi được kế toán và doanh nghiệp quan tâm nhất trong thời điểm này.

Khoản 1e Điều 3 Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn về thời điểm lập hóa đơn điện tử cụ thể:

Thời điểm lập hóa đơn điện tử xác định theo thời điểm người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm (ví dụ: ngày 30 tháng 4 năm 2019) và phù hợp với hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này.”

Tải miễn phí Thông tư 68/2019/TT-BTC mới nhất tại:  Thong tu 68/2019/TT-BTC

Như vậy, Thông tư 68/2019/TT-BTC đã giải quyết được mối băn khoăn về thời điểm lập hóa đơn điện tử cho các doanh nghiệp trong suốt thời gian qua. Đây là căn cứ  quan trọng để doanh nghiệp sử dụng hóa đơn một cách hiệu quả và đúng pháp luật trong từng giai đoạn nhất định.

Để doanh nghiệp dễ dàng sử dụng, MISA hỗ trợ tối đa chi phí triển khai hóa đơn điện tử. Khách hàng có nhu cầu dùng thử MIỄN PHÍ phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice của MISA vui lòng liên hệ Hotline: 090 488 5833 hoặc ĐĂNG KÝ tại:

ưu đãi hóa đơn điện tử

meInvoice.vn - Phần mềm hóa đơn điện tử tốt nhất