Home Tags Thông tư hướng dẫn về hóa đơn điện tử
Quy định mới nhất về thời điểm lập hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC

Quy định mới nhất về thời điểm lập hóa đơn điện...

Mới đây, Bộ Tài chính ban hành thông tư hướng dẫn Nghị định 119/2018 về hóa đơn điện tử. Trong đó, thời điểm lập...

Bài viết mới nhất

Bài viết nổi bật

Dùng thử
Hotline 090 488 5833