Home Tags Thông tư 68 hướng dẫn hóa đơn điện tử

So sánh điểm khác nhau giữa Thông tư 68/2019/NĐ-CP với các...

Hiện nay, đa phần doanh nghiệp thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử  không có mã của cơ quan thuế và đang...
Quy định mới nhất về thời điểm lập hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC

Quy định mới nhất về thời điểm lập hóa đơn điện...

Mới đây, Bộ Tài chính ban hành thông tư hướng dẫn Nghị định 119/2018 về hóa đơn điện tử. Trong đó, thời điểm lập...

Bài viết mới nhất

Bài viết nổi bật

Dùng thử