Home Kiến thức Lập hóa đơn điện tử không có chỉ tiêu ngày, giờ ký...

Lập hóa đơn điện tử không có chỉ tiêu ngày, giờ ký có hợp lệ?

2334
chữ ký số trên hóa đơn điện tử

Chỉ tiêu ngày, giờ ký là một trong những nội dung có trên hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, nhiều kế toán còn lúng túng trong một số trường hợp lập hóa đơn điện tử thiếu chỉ tiêu ngày, giờ ký hoặc ngày giờ ký không trùng với ngày lập hoá đơn. Bài viết dưới đây sẽ giúp kế toán giải quyết vấn đề này.

1. Quy định pháp luật về ngày, giờ ký trên hóa đơn điện tử

Điều 30 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số hướng dẫn:
“Ngày, tháng, năm và thời gian được gắn vào thông điệp dữ liệu là ngày, tháng, năm và thời gian mà tổ chức cung cấp dịch vụ cấp dấu thời gian nhận được thông điệp dữ liệu đó và được chứng thực bởi tổ chức cung cấp dịch vụ cấp dấu thời gian.”

Chỉ tiêu ngày, giờ ký khi lập hóa đơn điện tử

Căn cứ Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“…Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng, năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán.”

Doanh nghiệp tải tài liệu quy định, thông tin, hướng dẫn,… MỚI NHẤT về hóa đơn điện tử TẠI ĐÂY nhé!

tài liệu hóa đơn điện tử

2. Tham khảo hướng dẫn của Cục thuế tỉnh Hải Dương về ngày, giờ ký trên hóa đơn điện tử

Căn cứ các quy định nêu trên, việc gắn thông tin về ngày, tháng, năm và thời gian ký hóa đơn điện tử là dịch vụ giá trị gia tăng gắn thêm thông tin vào thông điệp dữ liệu theo quy định tại Điều 30 Nghị định 130/2018/NĐ-CP, không phải là chỉ tiêu bắt buộc trên hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 6 Thông tư 32/2011/TT-BTC.

Do vậy, trường hợp đơn vị đã lập hóa đơn điện tử không có chỉ tiêu ngày, giờ ký hóa đơn điện tử, hoặc ngày giờ ký không trùng với ngày lập hoá đơn nhưng nội dung hoá đơn vẫn đáp ứng theo quy định tại các văn bản pháp luật về hóa đơn điện tử thì hóa đơn điện tử vẫn được xác định là phù hợp theo quy định.

Trên đây là những đề xuất của Cục thuế tỉnh Hải Dương tại công văn số 3263 /CT-TTHT ngày 19/06/2019 nhằm giải đáp những vướng mắc về chỉ tiêu ngày, giờ ký hóa đơn điện tử mà nhiều doanh nghiệp đang gặp phải. Doanh nghiệp tại Hải Dương và các địa phương khác có thể tham khảo để xử lý các trường hợp phát sinh về về chỉ tiêu ngày, giờ ký trên hóa đơn điện tử

Báo giá hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp nhận ưu đãi & dùng thử MIỄN PHÍ đầy đủ tính năng hóa đơn điện tử MISA trong 7 ngày, vui lòng liên hệ Hotline: 090 488 5833 hoặc ĐĂNG KÝ tại:

tặng hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp tải tài liệu quy định, thông tin, hướng dẫn,… MỚI NHẤT về hóa đơn điện tử TẠI ĐÂY nhé!

EBOOK: Giải đáp 20 vướng mắc về hóa đơn điện tử từ Tổng cục Thuế
Đánh giá