Home Kiến thức Cục Thuế Hà Nội làm rõ 3 vấn đề khi sử dụng...

Cục Thuế Hà Nội làm rõ 3 vấn đề khi sử dụng hóa đơn điện tử

678

Việc sử dụng hóa đơn điện tử trong bán hàng hóa, dịch vụ còn khá mới mẻ với nhiều doanh nghiệp nên không thể tránh được những vướng mắc trong quá trình sử dụng. Dưới đây là 3 vấn đề Cục Thuế TP. Hà Nội lưu ý doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân thực hiện khi sử dụng hóa đơn điện tử:

1. Xử lý hóa đơn giấy đã đặt in trước ngày 01/11/2018

Một là, trường hợp người nộp thuế đang sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người nộp thuế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày 01/11/2018 (là ngày Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ có hiệu lực thi hành) thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31/10/2020.

Chuyển đổi sang hóa đơn điện tử

Hai là, trong quá trình chuyển đổi Chính phủ cho phép (1/11/2018 – 31/10/2020), Cục thuế Hà Nội vẫn khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân kinh doanh sớm đăng ký hóa đơn điện tử. Các đơn vị này có thể sử dụng song song hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử trước thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử ngày 1/11/2020.

Doanh nghiệp tải tài liệu quy định, thông tin, hướng dẫn,… MỚI NHẤT về hóa đơn điện tử TẠI ĐÂY nhé!

tài liệu hóa đơn điện tử

2. Danh mục hàng hóa trên hóa đơn điện tử

Hai là, khi bán hàng hóa, người bán xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng phải lập đầy đủ danh mục hàng hóa bán ra đảm bảo nguyên tắc thông tin chứa trong hóa đơn điện tử có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính. Người bán hàng không được lập hóa đơn điện tử không có danh mục hàng hóa mà lại kèm theo bảng kê hàng hóa bản giấy cho khách hàng.

Như vậy, hóa đơn điện tử không có bảng kê đi kèm và có thể lập nhiều trang khi danh mục hàng hóa vượt quá số dòng trên một trang.

3. Nội dung trên hóa đơn điện tử

Ba là, trên hóa đơn điện tử phải có đầy đủ nội dung theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính, cụ thể:

  • Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự hóa đơn;
  • Thông tin người bán (tên, địa chỉ, mã số thuế);
  • Thông tin người mua (tên, địa chỉ, mã số thuế);
  • Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hoá, dịch vụ;
  • Thành tiền ghi bằng số và bằng chữ;
  • Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán;
  • Ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn;
  • Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán.

Để doanh nghiệp dễ dàng sử dụng, MISA hỗ trợ tối đa chi phí triển khai hóa đơn điện tử. Khách hàng có nhu cầu dùng thử MIỄN PHÍ phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice của MISA vui lòng liên hệ Hotline: 090 488 5833 hoặc ĐĂNG KÝ tại:

Dùng thử hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp tải tài liệu quy định, thông tin, hướng dẫn,… MỚI NHẤT về hóa đơn điện tử TẠI ĐÂY nhé!

meInvoice.vn - Phần mềm hóa đơn điện tử tốt nhất
EBOOK: Giải đáp 20 vướng mắc về hóa đơn điện tử từ Tổng cục Thuế
Đánh giá