Home Kiến thức Hướng dẫn thủ tục giải thể hộ kinh doanh từ a...

[Mới] Hướng dẫn thủ tục giải thể hộ kinh doanh từ a -> z

349
hướng dẫn thủ tục giải thể hộ kinh doanh

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, tiềm lực tài chính không ổn định đã khiến cho nhiều hộ kinh doanh muốn giải thể sau một thời gian hoạt động. Song không phải chủ hộ kinh doanh nào cũng biết đến những thủ tục giải thể hộ kinh doanh. Hiểu được vấn đề này, MeInvoice sẽ hướng dẫn thủ tục giải thể hộ kinh doanh từ a tới z cho những hộ kinh doanh muốn giải thể, hủy các loại giấy phép kinh doanh.

hướng dẫn thủ tục giải thể hộ kinh doanh

Lưu ý: Bạn có thể tìm hiểu những thông tin khác chi tiết hơn về hộ kinh doanh trong bài viết sau đây trước khi tìm hiểu về thủ tục giải thể hộ kinh doanh.

Xem thêm: Hộ kinh doanh là gì? Hộ kinh doanh có mã số thuế không?

1. Thủ tục giải thể hộ kinh doanh

Để có thể giải thể hộ kinh doanh, chủ hộ kinh doanh cần hoàn thành các thủ tục đúng với yêu cầu của pháp luật.

1.1. Hồ sơ xin giải thể hộ kinh doanh

hồ sơ xin giải thể hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh khi nộp đơn xin giải thể cần mang theo những loại giấy tờ sau:

 • Bản thông báo chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký thành công hộ kinh doanh.
 • Giấy xác nhận thanh toán đầy đủ các khoản nợ của hộ kinh doanh (gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính) của Chi cục Thuế.

1.2. Trình tự thực hiện

trình tự tiến hành giải thể hộ kinh doanh

Quy định rõ tại Điều 77 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh, chủ hộ kinh doanh sau khi nộp đơn xin giải thể thì cần phải nộp bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và hoàn thành các loại lệ phí, các khoản nợ. Việc xem xét và xác nhận hồ sơ giải thể hộ kinh doanh hợp lệ sẽ được thực hiện theo tiến trình sau.

Hồ sơ khóa mã số thuế

Để có thể khóa mã số thuế, chủ hộ kinh doanh cần chuẩn bị hồ sơ khóa mã số thuế bao gồm những loại giấy tờ sau:

 • Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế số 24/ĐK-TCT  được ban hành và có hiệu lực kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký thành công Thuế của hộ kinh doanh.

Hoàn thành nghĩa vụ thuế

Sau khi nộp đơn khóa mã số thuế của hộ kinh doanh, cơ quan quản lý thuế sẽ chuyển hồ sơ trạng thái của hộ kinh doanh sang trạng thái “NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế” trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế đối với hoạt động kinh doanh.

Đồng thời, cơ quan thuế sẽ kiểm tra chủ hộ kinh doanh đã hoàn thành các nghĩa vụ chưa, sau đó mới có công văn xác nhận để thực hiện tiếp quy trình trả giấy phép.

Hộ kinh doanh cần thực hiện các nghĩa vụ thuế sau đây:

 • Nộp đủ các khoản thuế phát sinh trong thời gian hoạt động tính đến thời điểm giải thể hộ kinh doanh bao gồm các loại thuế như thuế môn bài, thuế khoán.
 • Nếu hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn thì phải làm thông báo hủy hóa đơn, cắt góc hóa đơn, nộp báo cáo tình hình của việc sử dụng hóa đơn.

Lưu ý: Mã số thuế bị khóa là mã số thuế cá nhân của chủ hộ kinh doanh cá thể. Tuy nhiên, mã số này chỉ bị khóa trong hoạt động hộ kinh doanh, chủ hộ kinh doanh vẫn có thể sử dụng mã số thuế cá nhân để thực hiện các nghĩa vụ thuế cá nhân.

Trả giấy phép hộ kinh doanh

Sau khi đã hoàn thành các thủ tục trong việc khóa mã số thuế bên cơ quan thuế và nhận được văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế, hộ kinh doanh sẽ thực hiện thủ tục trả giấy phép của hộ kinh doanh tại Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện nơi đăng ký vị trí kinh doanh trước đó.

Hồ sơ trả giấy phép kinh doanh cần chuẩn bị bao gồm:

 • Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (được hướng dẫn kỹ tại phụ lục III – 25 đính kèm Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT)
 • Bản gốc Giấy phép hộ kinh doanh 
 • Công văn xác nhận có hiệu lực về việc hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Sau khi nhận được hồ sơ trong 03 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện sẽ trả văn bản xác nhận hộ kinh doanh đã trả giấy phép kinh doanh. Đến đây là bước hoàn thành của thủ tục giải thể hộ kinh doanh.

2. Những câu hỏi liên quan tới việc giải thể hộ kinh doanh

2.1. Việc ngừng hoạt động kinh doanh nhưng không báo lên cơ quan có thẩm quyền để giải thể hộ kinh doanh có bị phạt hay không?

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014, trường hợp ngừng hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh nhưng không báo lên cơ quan có thẩm quyền sẽ bị phạt cụ thể như sau:

 • Cảnh cáo hoặc phạt hành chính từ 500.000 đến 1.000.000 VNĐ đối với hộ kinh doanh chấm dứt hoạt động kinh doanh mà không báo hay nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh lên cơ quan có thẩm quyền.

2.2. Ai là người có thẩm quyền hủy giấy phép hộ kinh doanh?

Những cơ quan có thẩm quyền được phép hủy giấy phép hộ kinh doanh bao gồm:

 • Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đã đăng ký.
 • Cơ quan thuế quản lý: Thực hiện các nghiệp vụ tài chính.
 • Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện: Nơi tiến hành thủ tục trả giấy phép kinh doanh.

3. Mẫu hợp đồng dịch vụ giải thể hộ kinh doanh cá thể

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ GIẢI THỂ HỘ KINH DOANH

SỐ: …../20…./ABC- ………/GT

 

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ GIẢI THỂ HỘ KINH DOANH (sau đây gọi là “Hợp đồng”) này được lập ngày … tháng ….. năm 2022, tại Hà Nội giữa các bên sau đây:

BÊN A:

Địa chỉ:

Đại diện:

SChức vụ:

BÊN B: CÔNG TY TNHH ABC

Địa chỉ: Số …., đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (+84-4) 9916057

Email: contact@abc.com

Người đại diện: Ông Nguyễn Văn A Chức vụ: Giám đốc

Trên cơ sở kết quả đàm phán, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng này với những điều khoản và điều kiện như sau:

Điều 1. Đối tượng của Hợp đồng

Bên B đồng ý cung cấp cho Bên A dịch vụ tư vấn và thực hiện thủ tục giải thể hộ kinh doanh có nội dung chi tiết nêu tại Điều 2 và với Phí tư vấn nêu tại Điều 3 của Hợp đồng này.

Điều 2. Phạm vi tư vấn, Phương thức tư vấn và Thời hạn tư vấn:

2.1 Phạm vi tư vấn:

Phạm vi tư vấn gồm các công việc sau đây:

– Tư vấn sơ bộ và giải đáp thắc mắc cho Bên A trước khi giải thể hộ kinh doanh.

– Soạn thảo hồ sơ và thay mặt Bên A tiến hành thủ tục xin giải thể hộ kinh doanh tại cơ quan đăng chức năng;

– Tư vấn cho Bên A về thủ tục quyết toán thuế khi tiến hành giải thể;

2.2 Thời hạn tư vấn:

– Thời hạn soạn bộ hồ sơ để giải thể hộ kinh doanh: trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày Hợp đồng tư vấn pháp luật đã ký giữa Bên B và Bên A có hiệu lực và Bên A đã cung cấp đủ thông tin và tài liệu theo yêu cầu của Bên B.

– Thời hạn để công ty được cấp Giấy chứng không nợ đọng thuế: trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ được nộp đủ và hợp lệ tại cơ quan chức năng.

– Thời hạn để hộ kinh doanh được cấp thông báo giải thể hộ kinh doanh: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ

Điều 3. Phí tư vấn và Phương thức thanh toán

Phí tư vấn: Phí tư vấn cho các công việc nêu tại các Điều 2 được tính trọn gói là …..000.000VNĐ (bằng chữ: ………… ngàn đồng), chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng được thanh toán làm 2 lần.

Lần 1: Thanh toán ………………..000.000 VNĐ (Bằng chữ: …………triệu đồng chẵn) ngay khi ký hợp đồng.

Lần 2: Số còn lại được thanh toán sau khi sau khi hoàn thành hợp đồng.

Phí tư vấn nêu trên không bao gồm: Phí, lệ phí nhà nước và các khoản nợ thuế, phạt thuế của Bên A.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các bên

Ngoài các quyền và nghĩa vụ thuộc về từng bên được quy định tại các Điều khoản khác của Hợp đồng này, mỗi bên còn có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều này, cụ thể như sau:

4.1 Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

– Cung cấp cho Bên B đầy đủ các thông tin và tài liệu kèm theo theo hướng dẫn của Bên B. Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác và nội dung của các thông tin, tài liệu cung cấp cho Bên B.

– Thanh toán cho Bên B phí tư vấn đầy đủ, đúng thời hạn, đúng phương thức mà hai bên thống nhất tại Điều 3 của Hợp đồng.

– Phối hợp kịp thời với Bên B trong việc tiến hành thủ tục.

– Yêu cầu Bên B thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ thuộc về Bên B theo quy định tại Hợp đồng này.

4.2 Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

– Thực hiện đúng và đủ các nội dung tư vấn đã cam kết tại Điều 2 của Hợp đồng này.

– Được nhận thanh toán đủ và đúng thời hạn từ Bên A Phí tư vấn.

– Bàn giao cho Bên A Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh với điều kiện Bên A tuân thủ quy định về việc thanh toán Phí tư vấn và phối hợp kịp thời với Bên B trong tiến hành các thủ tục bắt buộc phải có sự hiện diện của người đại diện theo pháp luật của Bên A theo quy định của pháp luật.

– Báo trước cho người đại diện của Bên A có mặt tại cơ quan chức năng để tiến hành thủ tục mà pháp luật yêu cầu.

– Yêu cầu Bên A thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ thuộc về Bên A theo quy định tại Hợp đồng này.

Hợp đồng này được lập thành (02) hai bản gốc có giá trị pháp lý ngang nhau. Mỗi bên giữ (01) hai bản gốc.

Để khẳng định những cam kết nêu trên, người đại diện hợp pháp của từng bên tự nguyện ký tên và đóng dấu dưới đây tại ngày nêu ở phần đầu của Hợp đồng này:

ĐẠI DIỆN BÊN A  ĐẠI DIỆN BÊN B

Xem thêm bài viết tiếp theo

Tìm hiểu thêm:

4. Lời kết

Trên đây là những thông tin hướng dẫn thủ tục giải thể hộ kinh doanh mới nhất và đầy đủ nhất. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho bạn trong việc giải thể hộ kinh doanh cá thể. Bên cạnh đó, bạn có thể tìm đọc thêm những thông tin liên quan tại website MeInvoice.vn.

Ngoài ra, phần mềm hóa đơn điện tử MISA MeInvoice của Công ty cổ phầ MISA ra đời đã đáp ứng đầy đủ các quy định về hóa đơn điện tử theo như Nghị định 123/2020/ NĐ-CP của Chính Phủ và Thông tư 78/2021/ TT-BTC của Bộ Tài chính với nhiều ưu điểm vượt trội. Với hơn 150,000 khách hàng đã triển khai, phần mềm MISA MeInvoice cam kết hỗ trợ doanh nghiệp/tổ chức/hộ kinh doanh thực hiện chuyển đổi và sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123 và Thông tư 78 một cách dễ dàng nhất.

Nếu muốn tìm hiểu kỹ hơn về phần mềm, bạn có thể đăng ký nhận thông tin tư vấn bằng cách click vào nút dưới đây và để lại thông tin cho chúng tôi, bộ phận tư vấn của MISA sẽ liên lạc trong thời gian sớm nhất (Tối đa 30 phút sau khi nhận được thông tin yêu cầu của bạn).