Home Kiến thức Hướng dẫn kê khai hoá đơn đầu vào bị bỏ sót mới...

Hướng dẫn kê khai hoá đơn đầu vào bị bỏ sót mới nhất

84508

Kê khai hoá đơn đầu vào bị bỏ sót là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cần thiết của các doanh nghiệp trong quá trình quản lý thuế. Việc này không chỉ giúp các doanh nghiệp tuân thủ đúng pháp luật quản lý thuế, tránh các hình phạt khi vi phạm các quy định về thuế, mà còn giúp các doanh nghiệp khấu trừ được thuế giá trị gia tăng (GTGT) của các hóa đơn đầu vào bị bỏ sót hoặc kê khai sai trong kỳ tính thuế trước.

1. Hoá đơn đầu vào bị bỏ sót là gì?

Hóa đơn đầu vào bị bỏ sót là một trường hợp xảy ra khi doanh nghiệp kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào không đầy đủ hoặc không chính xác so với hóa đơn, chứng từ có liên quan. Nếu không kê khai hóa đơn đầu vào bị bỏ sót kịp thời có thể ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp và gây khó khăn trong việc quản lý, kiểm tra thuế của cơ quan thuế.

2. Rủi ro khi doanh nghiệp bỏ sót hoá đơn đầu vào

Dù việc kê khai hóa đơn đầu vào bỏ sót năm trước là sai sót mà kế toán doanh nghiệp hay gặp phải, nó vẫn mang lại mốt số hậu quả & tiềm tàng nhiều rủi ro cho doanh nghiệp:

 • Khi bỏ sót hoá đơn đầu vào, doanh nghiệp không được khấu trừ thuế GTGT gây thất thoát tài chính;
 • Vi phạm hành chính & bị xử phạt bị mất hoá đơn khi cơ quan thuế thanh kiểm tra hoá đơn đầu vào cho hàng hoá dịch vụ mà DN không thể xuất trình chứng minh nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm;
 • Vi phạm hành chính & xử phạt trốn thuế khi Cơ quan thuế có đủ bằng chứng chứng minh đây là hành động trốn doanh thu

Ngoài ra, khi phát hiện hoá đơn đầu vào bị bỏ sót mà Kế toán không thực hiện kê khai bổ sung theo quy định có thể gây ra vi phạm nghiêm trọng dẫn đến:

 • Xử phạt lên đến 20% số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế được hoàn cao hơn so với quy định pháp luật;
 • DN phải nộp đủ số tiền thuế nợ, số tiền thuế thiếu, chậm nộp vào ngân sách nhà nước.

3. Quy định về kê khai hóa đơn đầu vào bị bỏ sót mới nhất 2024

3.1 Theo Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14

Khi NNT phát hiện có sót trong hồ sơ khai thuế đã nộp cho Cơ quan thuế thì được phép khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong vòng 10 năm kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế đã xảy ra sai, sót song phải trước khi CQT/Cơ quan có thẩm quyền có quyết định thanh kiểm tra doanh nghiệp.

Theo Điều 47 Luật Quản lý thuế 2019 quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế như sau:

Điều 47. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế1. Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thìđược khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.

2. Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế thì người nộp thuế vẫn được khai bổ sung hồ sơ khai thuế; cơ quan thuế thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hành vi quy định tại Điều 142 và Điều 143 của Luật này.

3. Sau khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế thì việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế được quy định như sau:

a) Người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với trường hợp làm tăng số tiền thuế phải nộp, giảm số tiền thuế được khấu trừ hoặc giảm số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn và bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hành vi quy định tại Điều 142 và Điều 143 của Luật này;

b) Trường hợp người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế có sai, sót nếu khai bổ sung làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được khấu trừ, tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn thì thực hiện theo quy định về giải quyết khiếu nại về thuế.

Cũng theo đó, Hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế bao gồm:

 • Tờ khai bổ sung;
 • Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan.

Với mặt hàng xuất nhập khẩu, việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế cần thực hiện theo quy định pháp luật về hải quan.

Bài viết cùng chủ đề:

3.2 Theo Khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Tại Khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định:

Người nộp thuế được nộp hồ sơ khai bổ sung cho từng hồ sơ khai thuế có sai, sót theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế và theo mẫu quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Người nộp thuế khai bổ sung như sau:

– Trường hợp khai bổ sung không làm thay đổi nghĩa vụ thuế thì chỉ phải nộp Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan, không phải nộp Tờ khai bổ sung.
Trường hợp chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của tháng, quý có sai, sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm; riêng trường hợp khai bổ sung tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thì đồng thời phải khai bổ sung tờ khai tháng, quý có sai, sót tương ứng.

– Người nộp thuế khai bổ sung dẫn đến tăng số thuế phải nộp hoặc giảm số thuế đã được ngân sách nhà nước hoàn trả thì phải nộp đủ số tiền thuế phải nộp tăng thêm hoặc số tiền thuế đã được hoàn thừa và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước (nếu có).

Theo đó, nếu khai bổ sung làm tăng/giảm số thuế GTGT được khấu trừ chuyển kỳ sau thì kế toán cần kê khai vào kỳ tính thuế hiện tại. NNT cần được khai bổ sung tăng số thuế GTGT hoàn lại trong trường hợp chưa nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế tiếp đó và chưa nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp khai bổ sung chỉ làm tăng hoặc giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau thì phải kê khai vào kỳ tính thuế hiện tại. Người nộp thuế chỉ được khai bổ sung tăng số thuế giá trị gia tăng đề nghị hoàn khi chưa nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo và chưa nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

Xem thêm: Thuế GTGT là gì?

3.3 Theo Khoản 8 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC

Theo Khoản 8, Điều 14, Thông tư số 219/2013/TT-BTC, Bộ Tài chính quy định kê khai với hóa đơn đầu vào như sau:

Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.
Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

3.4 Một số công văn Kê khai hoá đơn đầu vào bị bỏ sót theo các CV mới nhất 2024

Công văn 8628/CTHN-TTHT năm 2024 khai bổ sung hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành.

Xem thêm: Tải công văn 8628_CTHN-TTHT

 

Công văn 86321/CTHN-TTHT năm 2023 khai bổ sung hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành.

Xem thêm: Tải công văn 86321_CTHN-TTHT

 

Công văn 3830/CTBDI-TTHT Bình Định 2023 khai bổ sung thuế giá trị gia tăng

Xem thêm: Tải Công văn 3830/CTBDI-TTHT

 

Ngày 16/08/2023, Cục Thuế tỉnh Nghệ An có Công văn 4906/CT-KK về việc hướng dẫn tờ khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT.

Công văn 2546/TCT-CS ngày 22/06/2023 Khai bổ sung đối với hóa đơn bỏ sót hóa đơn điều chỉnh hóa đơn thay thế

Xem thêm: Tải Công văn 2546/TCT-CS

 

Công văn 4955/TCT-KK ngày 6/11/2023

Xem thêm: Tải Công văn 4955_TCT-KK

 

Công văn số 3059/TCT-KK ngày 18/8/2022 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về kê khai bổ sung hóa đơn GTGT đầu vào

Trường hợp Công ty kê khai bổ sung một số hóa đơn GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào (phát sinh từ tháng 01/2021 đến tháng 09/2021) vào kỳ tính thuế tháng 10, tháng 11/2021 trước khi Cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại tại sở người nộp thuế thì thực hiện kê khai theo quy định điểm b Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Xem thêm: Tải Công văn số 3059/TCT-KK
 • Tham khảo Công văn số 2397/CTBNI-KKKTT ngày 27/06/2023 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh về việc kê khai hóa đơn đầu vào bị bỏ sót

Trường hợp công ty phát hiện các hóa đơn đầu vào các tháng trước chưa kê khai thì công ty được khai bổ sung khai thuế theo hướng dẫn tại Điều 47, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019, khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Xem thêm: Tải Công văn số 2397/CTBNI-KKKTT

Theo đó, công văn quy định về việc kê khai bổ sung hoá đơn GTGT đầu vào bị bỏ sót cụ thể:

– Kê khai bổ sung hóa đơn GTGT đầu vào bị bỏ sót tháng 9 năm 2022 vào tờ khai tháng 9 năm 2022;

– Kê khai bổ sung hóa đơn GTGT đầu vào bị bỏ sót tháng 12 năm 2022 vào tờ khai tháng 12 năm 2022;

– Kê khai bổ sung hóa đơn GTGT đầu vào bị bỏ sót tháng 1 năm 2023 vào tờ khai tháng 1 năm 2023.

 • Theo Công văn số 414/TCT-KK khai bổ sung hoá đơn bị bỏ sót, NNT có thể kê khai hoá đơn GTGT đầu vào đã bỏ sót tại kỳ tính thuế phát sinh hoá đơn (tính theo ngày) trừ trường hợp khai bổ sung có thể làm tăng/giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau (chỉ tiêu tờ khai) thì cần kê khai tại kỳ hiện tại.
Xem thêm: Tải Công văn số 414/TCT-KK

TÌM HIỂU THÊM VỀ PHẦN MỀM XỬ LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ĐẦU VÀO MISA

4. Kê khai hóa đơn đầu vào bị bỏ sót mới nhất 2024

Hướng dẫn Kê khai hóa đơn đầu vào bỏ sót trước và sau khi áp dụng Hóa đơn điện tử theo Thông tư  78/2021/TT-BTC dựa trên nguyên tắc:

 • Khoản 8 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định: Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.
 • Nếu doanh nghiệp phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
 • Như vậy, khi khai thiếu hóa đơn GTGT đầu vào thì doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ bổ sung nhưng phải thực hiện trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
Trước khi áp dụng hoá đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC Sau khi áp dụng hoá đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC
 • Nếu phát hiện bỏ sót hoá đơn GTGT hàng hoá, dịch vụ mua vào, kế toán cần kê khai bổ sung vào kỳ phát hiện ra những hoá đơn đầu vào bỏ sót.
 • Nếu phát hiện bỏ sót hoá đơn GTGT hàng hoá, dịch vụ mua vào, kế toán cần kê khai bổ sung vào kỳ phát sinh hoá đơn đầu vào bỏ sót.

5. Hạch toán hóa đơn đầu ra bỏ sót năm trước cần lưu ý gì?

Hạch toán hóa đơn đầu ra bỏ sót những năm trước có thể gây ảnh hưởng & làm thay đổi số tiền nộp thuế cũng như Báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Kế toán cần lưu ý một số điểm sau khi hạch toán hoá đơn đầu ra bỏ sót những năm trước:

 • Kế toán cần kê khai bổ sung và tiến hành điều chỉnh hồ sơ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế phát sinh hoá đơn đầu ra bỏ sót theo quy định;
 • Lưu ý thời gian cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế, kế toán cần nộp hồ sơ khai bổ sung trước đó;
 • Khi hạch toán hoá đơn đầu vào bỏ sót, kế toán cũng cần hạch toán hoá đơn đầu ra bỏ sót năm phát sinh và điều chỉnh cân đối chi phí – công nợ năm đó;
 • Kế toán không được hạch toán hoá đơn đầu ra bỏ sót năm hiện tại vì sẽ làm sai lệch chi phí & thu nhập năm đó.
 • Cần làm lại báo cáo tài chính năm trước để phản ánh chính xác các khoản thu, chi, lợi nhuận và thuế của năm đó.
 • Kế toán làm tờ khai bổ sung quyết toán thuế TNDN năm trước để tính lại số thuế phải nộp hoặc được hoàn trả.

6. Một số câu hỏi về hoá đơn đầu vào bị bỏ sót

6.1 Hóa đơn đầu vào bị bỏ sót thì kê khai bổ sung vào kỳ phát sinh hóa đơn hay kê khai tại kỳ hiện tại?

Hóa đơn đầu vào bị bỏ sót kê khai bổ sung vào kỳ phát sinh hóa đơn hay kê khai tại kỳ hiện tại phụ thuộc vào thời điểm NNT phát hiện sai sót là trước hay sau khi áp dụng hoá đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC.

Cụ thể:

Trước khi áp dụng hoá đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC Sau khi áp dụng hoá đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC
 • Nếu phát hiện bỏ sót hoá đơn GTGT hàng hoá, dịch vụ mua vào, kế toán cần kê khai bổ sung vào kỳ phát hiện ra những hoá đơn đầu vào bỏ sót.
 • Nếu phát hiện bỏ sót hoá đơn GTGT hàng hoá, dịch vụ mua vào, kế toán cần kê khai bổ sung vào kỳ phát sinh hoá đơn đầu vào bỏ sót.

6.2 Hóa đơn đầu vào từ năm trước chưa kê khai thì xử lý như thế nào?

Nếu có hóa đơn đầu vào từ năm trước chưa kê khai thì NNT có thể xử lý như sau:

• Kê khai bổ sung hóa đơn đầu vào bị bỏ sót trên phần mềm HTKK: NNT có thể kê khai bổ sung vào bất cứ thời điểm nào nhưng phải trước khi cơ quan thuế có quyết định kiểm tra tại trụ sở DN.

• Hạch toán hóa đơn đầu vào bị bỏ sót vào năm phát sinh và điều chỉnh lại chi phí và công nợ của năm đó, không được hạch toán hóa đơn đầu vào bị bỏ sót vào năm hiện tại vì sẽ làm sai lệch chi phí và thu nhập của năm hiện tại.

• Làm lại báo cáo tài chính năm trước để phản ánh chính xác các khoản thu, chi, lợi nhuận và thuế của năm đó, làm tờ khai bổ sung quyết toán thuế TNDN năm trước để tính lại số thuế phải nộp hoặc được hoàn trả.

Nếu làm theo các bước trên, DN sẽ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của các hóa đơn đầu vào bị bỏ sót. Tuy nhiên, nếu NNT kê khai bổ sung sau khi cơ quan thuế công bố quyết định thanh kiểm tra thì DN sẽ không được khấu trừ, hoàn thuế.

Do đó, NNT nên kê khai bổ sung sớm nhất có thể để tuân thủ pháp luật và bảo vệ lợi ích của Doanh nghiệp.

6.3 Thời hạn kê khai hóa đơn đầu vào 2024 xác định như thế nào?

Thời hạn kê khai hoá đơn đầu vào 2024 được xác định như sau:

 • Khi hồ sơ khai thuế có sai, sót thì NNT kê khai vào tháng phát sinh, tức là tháng mà hoá đơn đã được lập.
 • Khi khai bổ sung làm tăng/giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau thì phải kê khai vào kỳ tính thuế hiện tại
 • Khi khai bổ sung không làm thay đổi nghĩa vụ thuế thì không cần nộp tờ khai bổ sung

6.4 Hóa đơn đầu vào không kê khai có sao không? Không kê khai hóa đơn đầu vào có bị phạt không?

Hóa đơn đầu vào không kê khai không trực tiếp vi phạm pháp luật, nhưng sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của doanh nghiệp và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Cụ thể như sau:

• Hóa đơn đầu vào không kê khai sẽ không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) của các hàng hóa, dịch vụ mua vào

• Hóa đơn đầu vào không kê khai có thể bị xử phạt vi phạm làm mất hóa đơn khi cơ quan thuế kiểm tra mà doanh nghiệp không thể xuất trình, chứng minh được hóa đơn mua hàng

• Hóa đơn đầu vào không kê khai có thể bị xử phạt vi phạm trốn thuế khi cơ quan thuế chứng minh được đây là hành động nhằm mục đích trốn doanh thu

Do đó, dù không bắt buộc nhưng việc thực hiện kê khai thuế đối với hóa đơn đầu vào của từng doanh nghiệp là vô cùng cần thiết. Việc làm này không chỉ giúp gia tăng lợi ích cho doanh nghiệp mà còn thể hiện sự tuân thủ quy định pháp luật một cách nghiêm chỉnh của người chủ doanh nghiệp.

6.5 Cách kiểm tra hóa đơn đầu vào của doanh nghiệp

Để có thể kiểm tra hóa đơn điện tử đầu vào hợp lệ, nghiệp vụ tra cứu hóa đơn là một trong những nghiệp vụ cần thiết. Cùng tham khảo 3 cách tra cứu hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 và Nghị định 123:

 • Cách 1. Tra cứu hóa đơn điện tử theo thông tư 78 trên MeInvoice
 • Cách 2. Cách kiểm tra hóa đơn điện tử trên trang web hệ thống hóa đơn điện tử của tổng cục thuế TCT
 • Cách 3. Tra cứu hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 bằng cách đăng nhập tại cổng thông tin hóa đơn điện tử
Bài viết cùng chủ đề:
Phần mềm xử lý Hoá đơn điện tử MISA meInvoice đáp ứng được mọi nhu cầu của kế toán DN trong việc quản lý, kiểm tra tính xác thực của hoá đơn, tránh rủi ro về thuế cho DN.
MISA meInvoice tự động cập nhật dữ liệu hóa đơn từ Tổng Cục Thuế, phát hiện và cảnh báo rủi ro hóa đơn đầu vào

TƯ VẤN & DEMO 1:1 CÙNG CHUYÊN GIA MIỄN PHÍ!

7. Kết luận về kê khai hóa đơn đầu vào bị bỏ sót năm 2024

Trong bối cảnh doanh nghiệp đang sử dụng hoá đơn điện tử, Tổng Cục Thuế đã quản lý được thông tin chi tiết của Người nộp thuế là cá nhân hay doanh nghiệp trên hoá đơn: từ tên người mua, người bán, tên hàng hoá dịch vụ và đơn giá, số lượng…tại trang web https://hoadondientu.gdt.gov.vn/, từ đó thực thi chính sách pháp luật về thuế, phòng chống gian lận về HĐĐT để tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch và công bằng như:

 • Phát hiện một số đối tượng có hành vi chiếm đoạt quyền sử dụng, phát hành HĐĐT của các doanh nghiệp (DN) đang hoạt động để xuất khống hóa đơn, buôn bán hóa đơn không hợp pháp, nhằm giảm nghĩa vụ thuế đối với NSNN
 • Áp dụng dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), Hệ thống Phân tích cơ sở dữ liệu và Quản lý hóa đơn điện tử dễ dàng truy vết và tìm ra trường hợp nghi ngờ mua bán hóa đơn bất hợp pháp.
 • Xác minh, đối chiếu, khai thác dữ liệu HĐĐT phục vụ công tác quản lý thuế thông qua áp dụng, triển khai trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích dữ liệu lớn (Big Data) trong chuỗi mua bán của các DN.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế yêu cầu, trong những tháng cuối năm 2023, toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế, kiểm tra, rà soát các tờ khai, tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt là những doanh nghiệp được miễn giảm, gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất…, Theo VnEconomy.

Kiểm tra rà soát các hồ sơ khai thuế phát hiện những sai sót, ẩn lậu để điều chỉnh tăng số thuế kê khai hoặc ấn định thuế.
Căn cứ Quy trình kiểm tra thuế mới tại Quyết định số 970/QĐ-TCT, cơ quan thuế thực hiện lựa chọn người nộp thuế để lập kế hoạch, chuyên đề kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế sẽ căn cứ theo kết quả xếp hạng rủi ro từ cao xuống và không trùng lặp với người nộp thuế được lựa chọn đưa vào kế hoạch thanh tra; kết hợp xem xét lựa chọn người nộp thuế quá 5 năm chưa được thanh tra, kiểm tra thuế, theo VnEconomy.

Với những tiềm ẩn hoá đơn từ NCC có nhiều rủi ro, kế toán cần chủ động kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp hóa đơn. Thay vì tra cứu thủ công tốn quá nhiều thời gian & rủi ro án, Kế toán cần xem xét, lựa chọn kỹ càng các đơn vị cung cấp phần mềm xử lý hoá đơn đầu vào có những tính năng như:

 • Tự động kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, tình trạng hoạt động của hóa đơn điện tử đầu vào từ NCC khác
 • Ứng dụng công nghệ AI: Phát hiện và cảnh báo hóa đơn rủi ro cho doanh nghiệp kịp thời

Hóa đơn điện tử MISA meInvoice – Tiết kiệm 80% thời gian xử lý hóa đơn đầu vào - Hóa Đơn Điện Tử MISA | Tiết kiệm 90% Chi Phí | An toàn nhất

Quý khách có thể đăng ký nhận tư vấn, demo & dùng thử miễn phí

Phần mềm Hoá đơn điện tử MISA meInvoice tại đây: