Home Kiến thức 10 Lỗi hóa đơn thường gặp, mức phạt & biện pháp theo...

10 Lỗi hóa đơn thường gặp, mức phạt & biện pháp theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP

3772
loi hoa don nghi dinh 125

Nghị định 125/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Theo đó, tại Nghị định nêu rõ 10 lỗi hóa đơn thường gặp, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả.

>> Chính thức ban hành Nghị định 125/2020/NĐ-CP xử phạt VPHC về thuế, hóa đơn
>> Chính thức ban hành Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử
>> 15 Điều Doanh nghiệp cần biết ngay về hóa đơn điện tử

1. Lỗi vi phạm quy định về hóa đơn đặt in

lỗi hóa đơn Nghị định 125

– Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với hành vi không ký hợp đồng in bằng văn bản hoặc tổ chức in in hóa đơn đặt in để sử dụng nhưng không có quyết định in hóa đơn của người đại diện theo quy định của pháp luật

– Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi đặt in hóa đơn khi cơ quan thuế đã có văn bản thông báo không đủ điều kiện đặt in hóa đơn, trừ trường hợp cơ quan thuế không có ý kiến bằng văn bản khi nhận được đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in

– Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi đặt in hóa đơn theo mẫu hóa đơn đã được phát hành của tổ chức, cá nhân khác hoặc đặt in trùng số của cùng một ký hiệu hóa đơn.

=> Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy hóa đơn đối với hành vi quy định

2. Lỗi vi phạm quy định về in hóa đơn đặt in tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP

– Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi: Báo cáo về việc nhận in hóa đơn quá thời hạn theo quy định từ 01 đến 05 ngày, báo cáo về việc nhận in hóa đơn quá thời hạn theo quy định từ 06 ngày đến 10 ngày.

– Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với hành vi in hóa đơn đặt in mà không ký hợp đồng in bằng văn bản

– Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi báo cáo về việc in hóa đơn quá thời hạn theo quy định từ 06 ngày trở lên, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này

– Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi không hủy các sản phẩm in hỏng, in thừa khi tiến hành thanh lý hợp đồng in.

– Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Nhận in hóa đơn đặt in khi không đáp ứng đủ điều kiện quy định in hóa đơn; Không khai báo việc làm mất hóa đơn trước khi giao cho khách hàng

– Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi chuyển nhượng toàn bộ hoặc một khâu bất kỳ trong hợp đồng in hóa đơn cho cơ sở in khác

– Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi in hóa đơn theo mẫu hóa đơn đã được phát hành của tổ chức, cá nhân khác hoặc đặt in trùng số của cùng một ký hiệu hóa đơn

=> Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy các sản phẩm in, hóa đơn đối với hành vi quy định tại khoản 4, khoản 7 Điều này.

Doanh nghiệp tải tài liệu quy định, thông tin, hướng dẫn,… MỚI NHẤT về hóa đơn điện tử TẠI ĐÂY nhé!

tài liệu hóa đơn điện tử

>> Chuyển đổi hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử, doanh nghiệp được gì và cần phải chuẩn bị gì?
>> Hướng dẫn Lập và Xuất hóa đơn điện tử mọi lúc mọi nơi
>> Biên bản điều chỉnh hóa đơn, biên bản hủy hóa đơn và biên bản thu hồi hóa đơn MỚI NHẤT

3. Lỗi cho, bán hóa đơn mua của cơ quan thuế nhưng chưa lập

lỗi hóa đơn Nghị định 125

Lỗi hóa đơn tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP nêu rõ phạt tiền từ 15 triệu đồng – 45 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

 • Cho, bán hóa đơn đặt in chưa phát hành
 • Cho, bán hóa đơn đặt in của khách hàng đặt in hóa đơn cho tổ chức, cá nhân khác

– Và phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi cho, bán hóa đơn mua của cơ quan thuế nhưng chưa lập

=> Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy hóa đơn đối với hành vi quy định và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính

>> Tải chi tiết lỗi hóa đơn Nghị định 125/2020/NĐ-CP tại đây <<

4. Lỗi về sử dụng hóa đơn trước khi lập lập thông báo phát hành hóa đơn gửi CQT

– Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

 • Nộp thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến CQT quản lý trực tiếp khi thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc khi thay đổi tên quá thời hạn từ 10 ngày đến 20 ngày
 • Nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến khi thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp quá thời hạn từ 10 ngày đến 20 ngày, kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới
 • Sử dụng hóa đơn đã được thông báo phát hành với cơ quan thuế nhưng chưa đến thời hạn sử dụng

– Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

 • Lập thông báo phát hành hóa đơn không đầy đủ nội dung theo quy định đã được cơ quan thuế phát hiện và có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để điều chỉnh nhưng tổ chức, cá nhân chưa điều chỉnh mà đã lập hóa đơn giao cho KH
 • Không niêm yết thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định
 • Nộp thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp khi thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc khi thay đổi tên quá thời hạn từ 21 ngày trở lên
 • Nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến khi thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp quá thời hạn từ 21 ngày trở lên

– Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với hành vi không lập thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh và đã khai, nộp thuế hoặc chưa đến kỳ kê khai, nộp thuế theo quy định.

Trường hợp không lập thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này không gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoặc quá thời hạn khai thuế mà chưa được khai, nộp thuế theo quy định thì bị xử phạt theo quy định tại Điều 28 Nghị định này hoặc Điều 16, Điều 17 Chương II Nghị định này.

=> Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện thủ tục phát hành hóa đơn theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm a, b khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Doanh nghiệp tải tài liệu quy định, thông tin, hướng dẫn,… MỚI NHẤT về hóa đơn điện tử TẠI ĐÂY nhé!

tài liệu hóa đơn điện tử

>> Hướng dẫn người mua tra cứu hóa đơn điện tử nhanh chóng
>> Tổng quan các tính năng của phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice
>> Hơn 100.000 khách hàng nói gì về hóa đơn điện tử MISA meInvoice?

5. Lỗi về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP

Tại Nghị định nêu rõ phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi sau đây:

 • Lập hóa đơn không đúng thời điểm nhưng không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế
 • Lập hóa đơn liên tục từ số nhỏ đến số lớn nhưng khác quyển và tổ chức, cá nhân sau khi phát hiện ra đã hủy các quyển hóa đơn có số thứ tự nhỏ hơn
 • Lập sai loại hóa đơn theo quy định đã giao cho người mua hoặc đã kê khai thuế

– Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

 • Không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
 • Không lập hóa đơn đối với các hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu,…

– Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm nhưng không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế

– Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm tại Khoản 4, Nghị định 125/2020/NĐ-CP

– Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho người mua theo quy định

=> Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc lập hóa đơn theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm d khoản 4, khoản 5 Điều này khi người mua có yêu cầu

>> Tải chi tiết lỗi hóa đơn Nghị định 125/2020/NĐ-CP tại đây <<

6. Lỗi về làm mất, cháy, hỏng hóa đơn

Lỗi hóa đơn tại Nghị định 125 về làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập; hóa đơn đã lập (liên 2) trong quá trình sử dụng, nếu người bán đã kê khai, nộp thuế và có hồ sơ chứng minh việc mua bán HHDV.

 • Mức xử phạt cho hành vi này là 6.000.000đ theo Điều 26
 • Nếu người bán chưa kê khai, chưa nộp thuế và không có hồ sơ chứng minh việc mua bán HHDV thì mức xử phạt là 7.500.000đ
 • Nếu do lỗi của bên thứ ba mà giao dịch với người bán thì người bán là đối tượng bị xử phạt, nếu bên thứ ba giao dịch với người mua thì người mua là đối tượng bị xử phạt

Hóa đơn điện tử giúp DN hạn chế toàn bộ lỗi liên quan đến hóa đơn. Doanh nghiệp dùng thử MIỄN PHÍ đầy đủ tính năng hóa đơn điện tử, vui lòng liên hệ Hotline: 090 488 5833 hoặc ĐĂNG KÝ tại:Dùng thử hóa đơn điện tử

>> 4 Lưu ý kế toán cần biết trước thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử
>> 15 Điều Doanh nghiệp cần biết ngay về hóa đơn điện tử
>> Danh sách phần mềm hóa đơn điện tử tốt nhất được Cục Thuế TP Hà Nội lựa chọn phối hợp triển khai trên địa bàn

7. Lỗi vi phạm quy định về hủy, tiêu hủy hóa đơn

lỗi hóa đơn Nghị định 125

Phạt cảnh cáo đối với hành vi hủy, tiêu hủy hóa đơn quá thời hạn từ 01 đến 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn phải hủy, tiêu hủy hóa đơn theo quy định mà có tình tiết giảm nhẹ

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

 • Hủy không đúng quy định các hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, hóa đơn không còn giá trị sử dụng
 • Không hủy các hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không còn giá trị sử dụng; không hủy hóa đơn mua của cơ quan thuế đã hết hạn sử dụng
 • Hủy, tiêu hủy hóa đơn quá thời hạn từ 01 ngày đến 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn phải hủy, tiêu hủy hóa đơn theo quy định

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi tại Khoản 3, Điều 27.

=> Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy, tiêu hủy hóa đơn đối với hành vi quy định

8. Lỗi về sử dụng hóa đơn không hợp pháp hoặc sử dụng không hợp pháp hóa đơn

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn quy định tại Điều 4 Nghị định này, trừ trường hợp được quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 16 và điểm d khoản 1 Điều 17 Nghị định này.

=> Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy hóa đơn đã sử dụng

Doanh nghiệp dùng thử MIỄN PHÍ đầy đủ tính năng hóa đơn điện tử MISA trong 7 ngày, vui lòng liên hệ Hotline: 090 488 5833 hoặc ĐĂNG KÝ tại:Dùng thử hóa đơn điện tử

>> Có thể xuất hóa đơn điện tử lùi ngày được không? Ghi lùi ngày của hóa đơn bị phạt như thế nào?
>> Thủ tục hủy hóa đơn giấy chuyển sang hóa đơn điện tử MỚI NHẤT 2020
>> Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng 2020

9. Lỗi vi phạm quy định về lập, gửi thông báo, báo cáo về hóa đơn

Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 05 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định mà có tình tiết giảm nhẹ.

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

 • Nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định
 • Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo về hóa đơn theo quy định gửi cơ quan thuế
 • Trường hợp tổ chức, cá nhân tự phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trước khi CQT, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì không bị xử phạt

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 11 ngày đến 20 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng với hành vi nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 21 ngày đến 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

 • Nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định
 • Không nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế theo quy định
 • Các hành vi vi phạm về lập, gửi thông báo, báo cáo về hóa đơn đã được quy định tại Điều 23, 25 Nghị định này thì không áp dụng Điều này khi xử phạt vi phạm hành chính.

=> Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc lập, gửi thông báo, báo cáo về hóa đơn đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 và điểm b khoản 5 Điều này.

10. Lỗi về chậm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử khi sử dụng hóa đơn không mã

Tại điều 30, Nghị định nêu rõ: Phạt tiền 3.500.000đ đối với hành vi chuyển dữ liệu HĐĐT cho cơ quan thuế quá thời hạn từ 01 đến 05 ngày làm việc và Phạt tiền 6.500.000đ đối với một trong các hành vi sau:
 • Chuyển dữ liệu HĐĐT đến cơ quan thuế quá thời hạn từ 06 đến 10 ngày làm việc
 • Chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử không đầy đủ số lượng hóa đơn đã lập trong kỳ
 • Phạt tiền 15.000.000đ đối với một trong các hành vi chuyển dữ liệu HĐĐT đến cơ quan thuế quá thời hạn từ 11 ngày làm việc trở lên

Để hạn chế các lỗi về hóa đơn thường gặp thì doanh nghiệp nên chuyển sang đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử sớm. Gần 500,000 Doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử đã thay đổi hoàn toàn cách thức phát hành, quản lý và báo cáo hóa đơn.

hóa đơn điện tử hợp lệ

MISA meInvoice là hóa đơn điện tử được ưa chuộng nhất hiện nay và CQT chứng thực hàng đầu bởi tính năng ưu việt, hỗ trợ và dịch vụ tốt. Hơn 100,000 Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử MISA meInvoice xử lý các nghiệp vụ liên quan đến hóa đơn nhanh chóng, mọi lúc mọi nơi trên phần mềm.

Đồng hành cùng Cục Thuế, Chi Cục Thuế trong lộ trình chuyển đổi hóa đơn điện tử MISA – Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử hàng đầu hiện nay hỗ trợ Doanh nghiệp như sau:

 1. Tặng 300 hóa đơn điện tử không giới hạn thời gian sử dụng
 2. Miễn 5 loại phí lên đến 5 TRIỆU:
 • Miễn 100% phí thuê bao hàng năm
 • Miễn 100% phí thiết kế mẫu hóa đơn cơ bản
 • MIỄN 100% phí tích hợp với các phần mềm kế toán, bán hàng, quản trị khác nhau
 • MIỄN 100% phí tư vấn thủ tục đăng ký sử dụng HĐĐT với Cơ quan Thuế
 • MIỄN 100% phí lưu trữ, tra cứu hóa đơn 10 năm

Doanh nghiệp nhận ưu đãi & dùng thử MIỄN PHÍ đầy đủ tính năng hóa đơn điện tử MISA trong 7 ngày, vui lòng liên hệ Hotline: 090 488 5833 hoặc ĐĂNG KÝ tại:

Dùng thử hóa đơn điện tử

>> 15 Điều Doanh nghiệp cần biết ngay về hóa đơn điện tử
>> Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng 2020
>> Tổng quan các tính năng của phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice
>> Hướng dẫn Lập và Xuất hóa đơn điện tử mọi lúc mọi nơi

EBOOK: Giải đáp 20 vướng mắc về hóa đơn điện tử từ Tổng cục Thuế
Đánh giá