Home Kiến thức Hóa đơn điện tử Vĩnh Phúc – Hướng dẫn về quy định,...

Hóa đơn điện tử Vĩnh Phúc – Hướng dẫn về quy định, đăng ký sử dụng mới nhất

737
Chuyển đổi hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử Vĩnh Phúc – Từ ngày 01/11/2020, Doanh nghiệp phải chuyển đổi sang hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC.

Để Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nắm rõ quy định, nghiệp vụ và cách thức chuyển đổi hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử, MISA giải đáp và tổng hợp toàn bộ liên quan đến hóa đơn điện tử trên địa bàn tại bài viết dưới đây.

>> 15 Điều Doanh nghiệp cần biết ngay về hóa đơn điện tử
>> Chuyển đổi hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử, doanh nghiệp được gì và cần phải chuẩn bị gì?
>> Hướng dẫn thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng

1. Cục Thuế Vĩnh Phúc phản hồi về thời gian bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử

Chuyển đổi hóa đơn điện tử

– Tại Điều 35 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định hiệu lực thi hành như sau:

 • Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định của Nghị định này thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01 tháng 11 năm 2020.
 • Trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP và số 04/2014/NĐ-CP vẫn còn hiệu lực thi hành
 • Từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP và số 04/2014/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành

– Tại Điều 26 Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định hiệu lực thi hành như sau:

 • Từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành 14 tháng 11 năm 2019 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, các văn bản của Bộ Tài chính ban hành sau đây vẫn có hiệu lực thi hành: Thông tư số 32/2011/TT-BTC, Thông tư số 191/2010/TT-BTC, Thông tư số 39/2014/TT-BTC, Quyết định số 1209/QĐ-BTC, Quyết định số 2660/QĐ-BTC, Thông tư số 37/2017/TT-BTC
 • Từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư này

– Tại Điều 151 Luật số 38/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2020:

 • Quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2022; khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này trước ngày 01 tháng 7 năm 2022

Căn cứ các quy định trên, tại Công văn 1493/CT-TTHT Cục Thuế Vĩnh Phúc có thông báo: Trong thời gian chính phủ chưa ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật quản lý Thuế số 38/2019/QH14 thì Doanh nghiệp trên địa bàn vẫn áp dụng theo quy định hiện hành. Tức là áp dụng hóa đơn điện tử trước ngày 01/11/2020 theo quy định tại Nghị định 119 và Thông tư 68.

Doanh nghiệp tải tài liệu quy định, thông tin, hướng dẫn,… MỚI NHẤT về hóa đơn điện tử TẠI ĐÂY nhé!

tài liệu hóa đơn điện tử

2. Thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử tại Vĩnh Phúc

Việc lựa chọn đúng đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử ảnh hưởng đến 90% hiệu quả áp dụng loại hóa đơn mới này vào Doanh nghiệp. Để lựa chọn được nhà cung cấp hóa đơn điện tử phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp và uy tín trên thị trường, doanh nghiệp tham khảo các tiêu chí Cơ quan Thuế đưa ra TẠI ĐÂY để có lựa chọn chính xác nhé!

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp có thể tự chuẩn bị hồ sơ đăng ký hóa đơn điện tử và nộp tới Cơ quan Thuế Vĩnh Phúc thông qua mạng hoặc văn bản giấy. Tuy nhiên, để việc áp dụng hóa đơn điện tử vào Doanh nghiệp được nhanh chóng, rút ngắn công đoạn đăng ký thủ tục chậm chạp, Doanh nghiệp có thể tham khảo MISA – Nhà cung cấp TOP đầu trên địa bàn.

Hiện nay, MISA hỗ trợ Doanh nghiệp thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với Cơ quan Thuế Vĩnh Phúc. Đồng thời, hỗ trợ miễn phí Doanh nghiệp thiết kế mẫu hóa đơn cơ bản và kết nối với phần mềm kế toán, bán hàng, quản trị,… có sẵn của Doanh nghiệp để thuận tiện cho công tác nhập liệu.

Doanh nghiệp dùng thử MIỄN PHÍ đầy đủ tính năng hóa đơn điện tử MISA trong 7 ngày, vui lòng liên hệ Hotline: 090 488 5833 hoặc ĐĂNG KÝ tại:Dùng thử hóa đơn điện tử

>> Nên chủ động đăng ký hóa đơn điện tử hay chờ đến hạn chót 1/11/2020?
>> Nộp hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử
>> Doanh nghiệp dùng hết hóa đơn giấy trước 1/11/2020 liệu có được đặt in?
>> Có thể xuất hóa đơn điện tử lùi ngày được không? Ghi lùi ngày của hóa đơn bị phạt như thế nào?

3. Cục Thuế Vĩnh Phúc phản hồi về việc lập bảng kê kèm theo hóa đơn điện tử

 • Căn cứ theo Điều 6 Nghị định 119/2018/NĐ-CP về nội dung của hóa đơn điện tử
 • Căn cứ theo Điều 9 Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử hợp pháp, hóa đơn điện tử không hợp pháp

Hướng dẫn hóa đơn điện tử Vĩnh Phúc

Công văn 1554/CT-TTHT – Cục Thuế Vĩnh Phúc hướng dẫn lập hóa đơn điện tử

Căn cứ 2 quy định trên, tại Công văn 1554/CT-TTHT Cục Thuế Vĩnh Phúc phản hồi Doanh nghiệp như sau: Công ty lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, dịch vụ thì không được lập bảng kê kèm theo hóa đơn điện tử, trên hóa đơn điện tử phải thể hiện tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ và hóa đơn điện tử phải đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin theo quy định tại Điều 9 Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

4. Quy định về lưu trữ hóa đơn điện tử tại Vĩnh Phúc

Với hóa đơn giấy trước kia, Doanh nghiệp lo lắng vấn đề kho, tủ để lưu trữ hóa đơn để chống rách, hỏng, mất,… Thì hóa đơn điện tử được lưu trữ toàn bộ trên phần mềm của nhà cung cấp. Doanh nghiệp dễ dàng tra cứu, tìm kiếm bất cứ hóa đơn nào khi cần.

Việc lưu trữ hóa đơn điện tử đảm bảo theo quy định tại:

 • Khoản 1, Điều 11 Thông tư 32/2011/TT-BTC về lưu trữ, hủy và tiêu hủy hóa đơn điện tử
 • Khoản 3, Điều 28 Thông tư 39/2014/TT-BTC về lưu trữ và bảo quản hóa đơn
 • Điều 13 Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định về tài liệu kế toán phải lưu trữ tối thiểu 10 năm

Hóa đơn điện tử Vĩnh Phúc

Công văn 5971/CT-TTHT về ký hiệu hóa đơn điện tử

Căn cứ quy định nêu trên, Doanh nghiệp thực hiện lưu trữ hóa đơn điện tử theo thời gian quy định của Luật kế toán. Trường hợp hóa đơn điện tử được khởi tạo từ hệ thống của tổ chức trung gian hóa đơn điện tử thì tổ chức trung gian này cũng phải thực hiện lưu trữ hóa đơn điện tử theo thời hạn trên.

Để việc lưu trữ hóa đơn điện tử 10 năm tại nhà cung cấp, Doanh nghiệp nên cân nhắc lựa chọn các nhà cung cấp, có uy tín và kinh nghiệm >10 năm, kỹ thuật hệ thống lưu trữ an toàn để yên tâm.

Doanh nghiệp dùng thử MIỄN PHÍ đầy đủ tính năng hóa đơn điện tử MISA trong 7 ngày, vui lòng liên hệ Hotline: 090 488 5833 hoặc ĐĂNG KÝ tại:Dùng thử hóa đơn điện tử

5. Nhà cung cấp hóa đơn điện tử MISA đứng số 1 tại Vĩnh Phúc về số lượng DN sử dụng

MISA là nhà cung cấp hóa đơn điện tử TOP đầu vinh dự được các Cục Thuế: TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Đà Nẵng, … kiểm định và lựa chọn đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ hóa đơn theo đúng Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Thông tư 32/2011/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC… và sẵn sàng đáp ứng Thông tư 68/2019/TT-BTC. Đây cũng là nhà cung cấp hóa đơn điện tử được đông đảo DN sử dụng nhất hiện nay.

Ông Nguyễn Văn Phụng – Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn - Tổng cục Thuế

Ông Nguyễn Văn Phụng – Vụ trưởng vụ quản lý thuế doanh nghiệp lớn Tổng Cục thuế đánh giá cao phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice

Hóa đơn điện tử MISA meInvoice giúp hàng nghìn DN tại Vĩnh Phúc tiết kiệm 90-98% chi phí, thời gian để sử dụng hóa đơn: in ấn, chuyển phát nhanh, lưu kho,…. 

 • MISA là thương hiệu hàng đầu Việt Nam với 25 năm kinh nghiệm triển khai hệ thống cung cấp giải pháp công nghệ thông tin và phát triển phần mềm kế toán, hoá đơn điện tử, kê khai thuế,… cho hơn 250,000 DN và hàng triệu cá nhân
 • MISA đã ký cam kết bảo lãnh với giá trị hơn 5 tỷ đồng với tổ chức tín dụng uy tín nhằm đảm bảo khả năng giải quyết rủi ro & bồi thường thiệt hại có thể xảy ra trong quá trình cung cấp dịch vụ
 • Nhân viên kỹ thuật và tổng đài của MISA luôn trực 24/7
 • MISA có hạ tầng công nghệ thông tin quy mô về cả số lượng và chất lượng. Đảm bảo cho sự liên tục trong vận hành hệ thống ngay cả khi số lượng khách hàng sử dụng lên đến hàng trăm nghìn doanh nghiệp trên cả nước.
 • ….

Báo giá hóa đơn điện tử MISA

Đồng hành cùng Cục Thuế Vĩnh Phúc, MISA hỗ trợ tối đa chi phí triển khai hóa đơn điện tử. Khách hàng có nhu cầu dùng thử MIỄN PHÍ phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice của MISA vui lòng liên hệ Hotline: 090 488 5833 hoặc ĐĂNG KÝ tại:

ưu đãi hóa đơn điện tử

>> 4 Tính năng ưu việt của phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice
>> Tổng quan các tính năng của phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice
>> Doanh nghiệp được sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy đến bao giờ?
>> Hóa đơn điện tử MISA meInvoice đạt giải cao nhất tại Sao Khuê 2020