Home Kiến thức Không đầy đủ nội dung bắt buộc trên hóa đơn điện tử...

Không đầy đủ nội dung bắt buộc trên hóa đơn điện tử sẽ bị xử phạt

1743

Tương tự như khi sử dụng hóa đơn giấy, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có thể bị xử phạt hành chính trong trường hợp lập hóa đơn không đầy đủ nội dung bắt buộc. Để tránh những sai phạm không đáng có, kế toán doanh nghiệp cần lưu ý những nội dung dưới đây:

1. Nội dung bắt buộc trên hóa đơn điện tử

Tại khoản 1, Điều 6 của Nghị định 119/2018/NĐ-CP có quy định cụ thể về các nội dung bắt buộc phải có trên hóa đơn điện tử, cụ thể:

a) Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn;

b) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;

c) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua (nếu người mua có mã số thuế);

d) Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng trong trường hợp là hóa đơn giá trị gia tăng;

đ) Tổng số tiền thanh toán;

e) Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán;

g) Chữ ký số, chữ ký điện tử của người mua (nếu có);

h) Thời điểm lập hóa đơn điện tử;

i) Mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;

k) Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và nội dung khác liên quan (nếu có).

 

Nội dung bắt buộc trên hóa đơn điện tử

 

Như vậy, hóa đơn điện tử thiếu các nội dung bắt buộc trên sẽ không được coi là hơp pháp, hợp lệ. Những trường hợp không đầy đủ nội dung bắt buộc sẽ bị xử phạt hành chính theo các mức khác nhau tùy vào mức độ sai phạm.

MISA hỗ trợ tối đa chi phí triển khai hóa đơn điện tử và có ưu đãi đặc biệt về giá khi khác hàng ĐĂNG KÝ tại:

2. Các mức xử phạt khi lập hóa đơn điện tử không đầy đủ nội dung bắt buộc

Khoản 1, Điều 8, Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 hướng dẫn lập hóa đơn điện tử:

“1. Lập hóa đơn điện tử là việc thiết lập đầy đủ các thông tin quy định tại Điều 6 Thông tư này khi bán hàng hóa, dịch vụ trên định dạng hóa đơn đã được xác định.”

Mặt khác, tại khoản 1, Điều 11, Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 quy định về hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ như sau:

“a) Phạt cảnh cáo đối với hành vi không lập đủ các nội dung bắt buộc theo quy định, trừ các trường hợp hóa đơn không nhất thiết phải lập đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, nếu các nội dung này không ảnh hưởng đến việc xác định nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ.

Trường hợp tổ chức, cá nhân đã lập hóa đơn và không lập đủ các nội dung bắt buộc theo quy định nhưng tự phát hiện ra và lập hóa đơn mới điều chỉnh, bổ sung các nội dung bắt buộc theo quy định thì không bị xử phạt.

b) Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không lập đủ các nội dung bắt buộc theo quy định, trừ các trường hợp hóa đơn không nhất thiết phải lập đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.”

Như vậy, đối với hành vi lập hóa đơn điện tử không đầy đủ các nội dung bắt buộc theo quy định sẽ có 3 cấp độ xử phạt với mức phạt cao nhất là 1.000.000 đồng. Do đó, khi lập hóa đơn điện tử, kế toán và doanh nghiệp cần hết sức chú ý đến nội dung trên hóa đơn để đảm bảo hóa đơn điện tử phát hành luôn đầy đủ tính hợp pháp, hợp lệ.

Để doanh nghiệp dễ dàng sử dụng, MISA cung cấp thêm nhiều tài liệu giúp khách hàng am hiểu về hóa đơn điện tử tại:

dowload tài liệu hóa đơn điện tử

Khách hàng có nhu cầu dùng thử MIỄN PHÍ phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice của MISA vui lòng liên hệ Hotline: 090 488 5833 hoặc đăng ký TẠI ĐÂY