Home Tags Nội dung bắt buộc trên hóa đơn điện tử

Không đầy đủ nội dung bắt buộc trên hóa đơn điện...

Tương tự như khi sử dụng hóa đơn giấy, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có thể bị xử phạt hành chính...
Dùng thử