Home Kiến thức Hướng dẫn của Cục Thuế Hà Nội về việc miễn chữ ký...

Hướng dẫn của Cục Thuế Hà Nội về việc miễn chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử

2292

Các nội dung trên hóa đơn điện tử luôn là vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm và cần được làm rõ. Trước thắc mắc của Vosa Hà Nội về việc miễn chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử, Cục Thuế Hà Nội đã có công văn số 60008/CT-TT ngày 31/07/2019 để trả lời doanh nghiệp và hướng dẫn cụ thể về nội dung này.

>> Giải đáp 13 thắc mắc về sử dụng hóa đơn điện tử năm 2020 (Phần 1)
>> Giải đáp 13 thắc mắc về sử dụng hóa đơn điện tử năm 2020 (Phần 2)

1. Căn cứ pháp lý về chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử

Để làm rõ về chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử, Cục Thuế TP Hà Nội dưa trên các cơ sở pháp lý sau:

  • Căn cứ Điều 6, Nghị định 119/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2018 thì hóa đơn điện tử có các nội dung sau:

a) Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn;

b) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;

c) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua (nếu người mua có mã số thuế);

d) Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng trong trường hợp là hóa đơn giá trị gia tăng;

đ) Tổng số tiền thanh toán;

e) Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán;

g) Chữ ký số, chữ ký điện tử của người mua (nếu có);

h) Thời điểm lập hóa đơn điện tử;

i) Mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;

k) Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và nội dung khác liên quan (nếu có).

2. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể các nội dung hóa đơn điện tử và các trường hợp hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có đủ những nội dung quy định tại khoản 1 Điều này.

Công văn số 60008/CT-TT ngày 31/07/2019 của Cục thuế HN

  • Căn cứ điểm e, Khoản 1, Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 cũng quy định về nội dung trên hóa đơn điện tử như sau:

Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán.

Một số trường hợp hóa đơn điện tử không có đầy đủ các nội dung bắt buộc được thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.

  • Theo hướng dẫn tại công văn số 2402/BTC-TCT ngày 23/2/2016 của Bộ Tài chính về việc miễn chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử thì:

Trường hợp người mua không phải là đơn vị kế toán hoặc là đơn vị kế toán nếu có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa người bán với người mua như: hợp đồng kinh tế, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng hóa, biên nhận thanh toán, phiếu thu,… thì người bán lập hóa đơn điện tử cho người mua theo quy định, trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua.

Bộ Tài chính giao Cục Thuế xem xét từng trường hợp phát sinh cụ thể và Điều kiện đáp ứng của doanh nghiệp để hướng dẫn việc miễn tiêu thức chữ ký điện tử của người mua trên hóa đơn điện tử.

Dùng thử hóa đơn điện tử

2. Cục thuế Hà Nội hướng dẫn về việc miễn chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử

Căn cứ những quy định pháp luật và hướng dẫn nêu trên, Cục Thuế TP.Hà Nội đã trả lời Vosa Hà Nội về việc miễn chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử như sau:

Trường hợp người mua hàng không phải đơn vị kế toán hoặc là đơn vị kế toán nếu có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa Vosa Hà Nội như: hợp đồng kinh tế, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng hóa, biên bản thanh toán, phiếu thu,….thì chi nhánh công ty lập hóa đơn theo quy định, trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua (trừ trường hợp người mua là đơn vị kế toán thỏa thuận về việc người mua ký trên hóa đơn).

Cục thuế Hà Nội hướng dẫn về việc miễn chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử

Như vậy, Vosa Hà Nội và các doanh nghiệp khác trên địa bàn Hà Nội có thể dựa trên căn cứ trả này này của Cục thuế Hà Nội để thực hiện.

dowload tài liệu hóa đơn điện tử

MISA sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp am hiểu về các quy định và dùng thử miễn phí phần mềm hóa đơn điện tử TẠI ĐÂY Hoặc Anh/chị liên hệ hotline: 090 488 5833 để được hỗ trợ.

>> 15 Điều Doanh nghiệp cần biết ngay về hóa đơn điện tử
>> Chính thức ban hành Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử
>> Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử là 1/11/2020 chứ không phải 1/7/2022 như doanh nghiệp lầm tưởng
>> Hướng dẫn thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng

EBOOK: Giải đáp 20 vướng mắc về hóa đơn điện tử từ Tổng cục Thuế
Đánh giá