Home Kiến thức Đăng ký hoá đơn điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC – Không...

Đăng ký hoá đơn điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC – Không còn phải chờ 2 ngày

2416

Mong muốn đẩy nhanh thủ tục hành chính và tạo điều kiện tốt nhất người sử dụng hóa đơn điện tử, Thông tư 68/2019/TT-BTC đã có những thay đổi về thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử và được áp dụng từ 1/11/2020. Dưới đây, MISA meInvoice sẽ chỉ ra những thay đổi đối với thủ tục đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế:

>> Chính thức ban hành Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử
>> 5 Điểm mới đáng chú ý nhất tại Thông tư 68/2019/TT-BTC
>> Tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp hóa đơn điện tử đáp ứng Thông tư 68/2019/TT-BTC?

1. Rút gọn hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn điện tử

  • Hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn điện tử theo quy định cũ

Từ nay cho đến 31/10/2020 thì việc thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu vẫn thực hiện theo Thông tư 32/2011/TT-BTC và Thông tư 37/2017/TT-BTC. Cụ thể, doanh nghiệp cần chuẩn bị: Mẫu hóa đơn, Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử, Thông báo phát hành hóa đơn điện tử. Những hồ sơ này cần được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất hai (02) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn.

Doanh nghiệp có thể xem hướng dẫn chi tiết thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng theo Thông tư 32/2011/TT-BTC TẠI ĐÂY

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

  • Rút gọn hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC

Từ ngày 1/11/2020 đơn vị đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử chỉ cần nộp Tờ khai Đăng ký/Thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử theo mẫu số 01 ban hành theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP để đăng ký sử dụng HĐĐT với cơ quan thuế.

*TẢI NGAY Mẫu số 01 NĐ 119

Rõ ràng, hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn điện tử đã được rút gọn đáng kể nhằm đơn giản hóa thủ tục cho doanh nghiệp và rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ của cơ quan thuế.

Khách hàng có nhu cầu được hỗ trợ về quy định HĐĐT và nhận hỗ trợ đặc biệt từ MISA vui lòng liên hệ Hotline: 090 488 5833 hoặc đăng ký:

tặng hóa đơn điện tử

2. Rút ngắn thời gian phản hồi của cơ quan Thuế

  • Thời gian phản hồi của cơ quan Thuế theo quy định cũ

Theo khoản 3 điều 1 Thông tư 37/2017/TT-BTC quy định:
“Trường hợp khi nhận được Thông báo phát hành do tổ chức gửi đến, cơ quan Thuế phát hiện thông báo phát hành không đảm bảo đủ nội dung theo đúng quy định thì trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho tổ chức biết. Tổ chức có trách nhiệm điều chỉnh để thông báo phát hành mới.” Như vậy, từ nay đến 31/10/2020, doanh nghiệp vẫn phải chờ 02 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ thông báo phát hành để có thể bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử.

Doanh nghiệp tải tài liệu quy định, thông tin, hướng dẫn,… MỚI NHẤT về hóa đơn điện tử TẠI ĐÂY nhé!

tài liệu hóa đơn điện tử

phản hồi chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử

  • Thời gian phản hồi của cơ quan Thuế theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC

Kê từ ngày 1/11/2020, khi những quy định tại Thông tư 32/2011/TT-BTC chính thức hết hiệu lực thì quy định về thời gian phản hồi của cơ quan Thuế cũng có sự điều chỉnh. Theo đó, sau 01 ngày làm việc (kể từ ngày nộp hồ sơ) Cơ quan thuế sẽ gửi Thông báo Về việc chấp nhận/không chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử cho đơn vị qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Tạm kết:

Những điều chỉnh trong việc đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC sẽ góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính và đẩy nhanh tiến độ công việc của cả đơn vị nhà nước và doanh nghiệp. Đây là thay đổi cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn cao trong bối cảnh nền kinh tế cả nước đang hướng đến chuyển đổi số.

Khách hàng có nhu cầu được hỗ trợ về quy định hóa đơn điện tử hoặc dùng thử MIỄN PHÍ phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice của MISA vui lòng liên hệ Hotline: 090 488 5833 hoặc đăng ký:

Dùng thử hóa đơn điện tử

4 Tính năng ưu việt của phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice
>> Dùng thử hóa đơn điện tử MISA meInvoice
>> Chính thức ban hành Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử
>> 5 Điểm mới đáng chú ý nhất tại Thông tư 68/2019/TT-BTC
>> Tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp hóa đơn điện tử đáp ứng Thông tư 68/2019/TT-BTC?

EBOOK: Giải đáp 20 vướng mắc về hóa đơn điện tử từ Tổng cục Thuế
Hội thảo trực tuyến: Giá trị pháp lý Hợp đồng điện tử & Quy trình triển khai thực tế