Home Kiến thức Trường hợp được viết tắt và không được viết tắt trên hóa...

Trường hợp được viết tắt và không được viết tắt trên hóa đơn điện tử

3514

Khi lập hóa đơn điện tử, nhiều trường hợp khách hàng có tên hoặc địa chỉ quá dài thì có được viết tắt? Trường hợp nào được viết tắt và trường hợp nào bắt buộc phải viết đầy đủ? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho kế toán những thông tin hữu ích về vấn đề này:

1. Các trường hợp được viết tắt trên hóa đơn điện tử

Theo điểm b khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC (sửa đổi điểm b khoản 2 Thông tư 39/2014/TT-BTC) thì khi lập hóa đơn thì tiêu thức tên, địa chỉ của người bán, người mua phải viết đầy đủ, trường hợp viết tắt thì phải đảm bảo xác định đúng người mua, người bán.

Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài trên hóa đơn điện tử thì người bán được viết tắt một số danh từ thông dụng:

STT

Từ được phép viết tắt

Cách viết tắt

1

Phường

P

2

X

3

Thị trấn

TT

4

Quận

Q

5

Huyện

H

6

Thị xã

TX

7

Thành phố

TP

8

Việt Nam

VN

9

Cổ phần

CP

10

Trách nhiệm hữu hạn

TNHH

11

Khu công nghiệp

KCN

12

Sản xuất

SX

13

Chi nhánh

CN

Lưu ý: Dù được phép viết tắt trên hóa đơn điện tử nhưng người bán phải đảm bảo đầy đủ các thông tin: số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố cũng như tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.

 

MISA hỗ trợ tối đa chi phí triển khai hóa đơn điện tử và có ưu đãi đặc biệt về giá khi khách hàng ĐĂNG KÝ tại:

Dùng thử hóa đơn điện tử

2. Các trường hợp không được phép viết tắt trên hóa đơn điện tử

Khoản 3 Điều 18 Luật Kế toán 2015 quy định:
  • Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính trên chứng từ kế toán không được viết tắt, không được tẩy xóa, sửa chữa;
  • Khi viết phải dùng bút mực, số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, chỗ trống phải gạch chéo.
  • Chứng từ bị tẩy xóa, sửa chữa không có giá trị thanh toán và ghi sổ kế toán.
  • Khi viết sai chứng từ kế toán thì phải hủy bỏ bằng cách gạch chéo vào chứng từ viết sai.

viết tắt trên hóa đơn điện tử

Lưu ý, khi lập hóa đơn mà có sai sót trong việc viết tắt về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

Như vậy:

  • Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính trên chứng từ kế toán thì không được viết tắt, tẩy xóa, sữa chữa;
  • Chỉ được viết tắt tiêu thức “tên, địa chỉ” của người bán, người mua trong trường hợp tên, địa chỉ quá dài.

Khách hàng có nhu cầu dùng thử MIỄN PHÍ phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice của MISA vui lòng liên hệ Hotline: 090 488 5833 hoặc đăng ký:

ưu đãi hóa đơn điện tử

EBOOK: Giải đáp 20 vướng mắc về hóa đơn điện tử từ Tổng cục Thuế
Đánh giá