Home Kiến thức 8 công việc kế toán, nhân sự cần làm tháng 7/2019

8 công việc kế toán, nhân sự cần làm tháng 7/2019

1863

Ngoài những công việc phải làm giống như tháng 6 , tại tháng 7 Kế toán cần làm thêm 2 việc quan trọng là: Báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế quý II/2019 và Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm tính theo quý II/2019.

1. Thông báo tình hình biến động lao động tháng 06/2019

 • Thời hạn: Trước ngày 03/7/2019
 • Căn cứ pháp lý: Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015

Trong trường hợp doanh nghiệp có biến động (tăng/giảm) về số lượng NLĐ làm việc thì trước ngày 03 của tháng liền kề, doanh nghiệp phải gửi Thông báo về Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở.

Thông báo tình hình biến động lao động tháng 06/2019

2. Báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế quý II/2019

 • Thời hạn: Trước ngày 30/7/2019
 • Căn cứ pháp lý: Điều 5 Thông tư 37/2010/TT-BTC quy định:Đối với chứng từ khấu trừ tự in trên máy vi tính, doanh nghiệp đang hoạt động thì thực hiện báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế với cơ quan thuế nơi đăng ký sử dụng chứng từ khấu theo quý chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.

Báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế quý II/2019

3. Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm tính theo quý II/2019

 • Thời hạn: Trước ngày 30/7/2019
 • Căn cứ pháp lý: Điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014

Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm tính theo quý II/2019

Hàng quý, doanh nghiệp thực hiện tạm nộp thuế TNDN của quý đó, chậm nhất là vào ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế; doanh nghiệp chỉ cần nộp số thuế tạm tính chứ không phải nộp tờ khai thuế.

4. Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN tháng 07/2019

 • Thời hạn: Trước ngày 31/7/2019
 • Căn cứ pháp lý: Điều 7 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017

Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN tháng 07/2019

Chậm nhất ngày cuối cùng của tháng, doanh nghiệp sẽ trích tiền đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN trên quỹ tiền lương tháng của NLĐ tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN.

Đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng các loại bảo hiểm trên của từng NLĐ theo mức quy định để nộp cho cơ quan BHXH cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở, chi nhánh của DN sẽ đóng tại cơ quan BHXH nơi chi nhánh hoạt động.

5. Trích nộp Kinh phí Công đoàn tháng 07/2019

 • Thời hạn: Trước ngày 31/7/2019
 • Đây là nghĩa vụ của doanh nghiệp, không phân biệt là DN đã có hay chưa có tổ chức Công đoàn.

Trích nộp Kinh phí Công đoàn tháng 07/2019

Mức đóng kinh phí Công đoàn là 2% của quỹ tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động.

6. Nộp tờ khai thuế TNCN

* Trường hợp nộp tờ khai thuế theo tháng

 • Thời hạn: Chậm nhất là ngày 20/7/2019
 • Căn cứ pháp lý: Điểm a Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013.

Trong tháng, nếu doanh nghiệp có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì phải thực hiện nộp hồ sơ khai thuế TNCN tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp, chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng liền sau.

Nộp tờ khai thuế TNCN

Lưu ý: Quy định trên áp dụng đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức khai thuế theo tháng; nếu trong tháng không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì doanh nghiệp không phải kê khai tháng đó.

* Trường hợp nộp tờ khai thuế theo quý

 • Thời hạn: Chậm nhất là ngày 30/7/2019
 • Căn cứ pháp lý: Điểm b Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.

7. Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

*Báo cáo tính hình sử dụng hóa đơn theo tháng

 • Thời hạn: Chậm nhất là ngày 20/7/2019
 • Căn cứ pháp lý: Điều 27 của Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014.

Hàng tháng, doanh nghiệp sẽ thực hiện việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (kể cả khi trong kỳ không sử dụng hóa đơn) chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.

Doanh nghiệp thuộc diện nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng là:

 • Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.
 • Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế.

Lưu ý: Việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng được thực hiện trong thời gian 12 tháng kể từ ngày thành lập hoặc kể từ ngày chuyển sang diện mua hóa đơn của cơ quan thuế.

Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

*Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý

 • Thời hạn: Chậm nhất là ngày 30/7/2019
 • Căn cứ pháp lý: Điều 27 của Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014.

Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn.

8. Nộp tờ khai thuế GTGT

*Trường hợp nộp tờ khai thuế theo tháng

 • Thời hạn: Chậm nhất là ngày 20/7/2019
 • Căn cứ pháp lý: Điều 15 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 và Điểm a Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.

Hàng tháng, doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề trên 50 tỷ đồng thì phải nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng của tháng đó, chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng liền sau.

Nộp tờ khai thuế TNCN

*Trường hợp nộp tờ khai thuế theo quý

 • Thời hạn: Chậm nhất là ngày 30/7/2019
 • Căn cứ pháp lý: Điểm b Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.

Theo Thư viện pháp luật.

Khách hàng có nhu cầu được hỗ trợ về quy định hóa đơn điện tử hoặc dùng thử MIỄN PHÍ phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice của MISA vui lòng liên hệ Hotline: 090 488 5833 hoặc đăng ký:

Dùng thử hóa đơn điện tử>> 15 Điều Doanh nghiệp cần biết ngay về hóa đơn điện tử
>> 
Chính thức ban hành Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử
>> 
Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử là 1/11/2020 chứ không phải 1/7/2022 như doanh nghiệp lầm tưởng
>> 
Hướng dẫn thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng

EBOOK: Giải đáp 20 vướng mắc về hóa đơn điện tử từ Tổng cục Thuế
Đánh giá