Home Kiến thức Thông báo về việc tiếp nhận đề nghị đăng tải công...

[Tổng Cục Thuế] Thông báo về việc tiếp nhận đề nghị đăng tải công khai thông tin của tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử lên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế

50
tong-cuc-thue-thong-bao-ve-viec-tiep-nhan-de-nghi-dang-tai-cong-khai-thong-tin-cua-to-chuc-cung-cap-giai-phap-hoa-don-dien-tu-len-cong-thong-tin-dien-tu-cua-tong-cuc-thue

Thông báo về việc tiếp nhận đề nghị đăng tải công khai thông tin của tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử lên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. 

tong-cuc-thue-thong-bao-ve-viec-tiep-nhan-de-nghi-dang-tai-cong-khai-thong-tin-cua-to-chuc-cung-cap-giai-phap-hoa-don-dien-tu-len-cong-thong-tin-dien-tu-cua-tong-cuc-thue

Căn cứ pháp lý

– Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;

– Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

– Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

– Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;

– Căn cứ Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;

– Căn cứ Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 07/10/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế;

Thông báo tiếp nhận đề nghị đăng tải thông tin lên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế

Tổng cục Thuế thông báo tiếp nhận đề nghị đăng tải thông tin lên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế của các tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và không có mã của cơ quan thuế cho người bán và người mua đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 78/2021/TT-BTC, cụ thể như sau:

1. Thời gian tiếp nhận: Bắt đầu từ ngày 05/11/2021 (Sáng từ 8h30 đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 17h00 hàng ngày, không bao gồm Thứ 7, Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ, Tết).

2. Hồ sơ đề nghị bao gồm:

– Văn bản đề nghị đăng tải thông tin dịch vụ hóa đơn điện tử của tổ chức;

– Hồ sơ chứng minh đáp ứng các tiêu chí đối với các tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và không có mã của cơ quan thuế cho người bán và người mua quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 78/2021/TT-BTC. Bố cục trình bày và nội dung hồ sơ chứng minh theo hướng dẫn tại Phụ lục đính kèm;

– Tài liệu mô tả về dịch vụ hóa đơn điện tử mà tổ chức cung cấp;

– Cam kết thực hiện của tổ chức trong quá trình cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử cho khách hàng.

3. Địa chỉ nhận hồ sơ: Cục Công nghệ thông tin – Tổng cục Thuế, số 123 Lò Đúc, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị của tổ chức nêu tại mục 2 của thông báo này, Tổng cục Thuế đăng công khai tài liệu mô tả dịch vụ và cam kết của tổ chức lên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Trường hợp hồ sơ đề nghị của tổ chức không đáp ứng, Tổng cục Thuế sẽ thông báo đến tổ chức và nêu rõ lý do.

Tổng cục Thuế thông báo để các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử biết và gửi văn bản đề nghị khi có nhu cầu./.

Nguồn tham khảo: Tổng cục Thuế