Home Kiến thức Những lỗi thường gặp khi thông báo phát hành hóa đơn điện...

Những lỗi thường gặp khi thông báo phát hành hóa đơn điện tử

8187

Lập và nộp hồ sơ để thông báo phát hành hóa đơn điện tử tới Cơ quan thuế là thủ tục quan trọng để doanh nghiệp bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử. Để hoàn tất thủ tục này 1 cách nhanh chóng, thuận lợi nhất, MISA sẽ chỉ ra 3 lỗi thường gặp nhất khi thông báo phát hành hóa đơn điện tử.

1. Hồ sơ nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử gồm những gì?

Trước 1/11/2020, hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với Cơ quan Thuế theo Thông tư 32/2011/TT-BTC gồm mẫu sau:

 • Quyết định sử dụng hoá đơn điện tử ( Theo Mẫu số 1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC)
 • Thông báo phát hành hoá đơn điện tử theo Mẫu. (theo Mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC)
 • Hoá đơn mẫu (do doanh nghiệp khởi tạo mẫu thông qua phần mềm hóa đơn điện tử)

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp cần hoàn thiện hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn điện tử trên và gửi tới cơ quan Thuế thông qua cổng thông tin điện tử hoặc có thể in ra gửi tới cơ quan Thuế một lần duy nhất. Theo quy định của Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017, nếu cơ quan Thuế không có phản hồi bằng văn bản về việc sử dụng hoá đơn điện tử của doanh nghiệp thì sau 02 ngày làm việc, mặc định doanh nghiệp được phép xuất hoá đơn điện tử 1 cách hợp pháp.

Doanh nghiệp dùng thử MIỄN PHÍ đầy đủ tính năng hóa đơn điện tử MISA trong 7 ngày, vui lòng liên hệ Hotline: 090 488 5833 hoặc ĐĂNG KÝ tại:

Dùng thử hóa đơn điện tử

2. Điểm danh 3 lỗi thường gặp khi nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Trong quá trình lập hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn điện tử rất dễ phát sinh các lỗi do điền sai, thiếu thông tin hoặc do chưa nắm rõ các thủ tục kê khai

2. 1 Thông tin trên thông báo phát hành:

 • Thông tin tên, địa chỉ đơn vị phát hành ghi không đúng với thông tin đã đăng ký thuế.
 • Mẫu hóa đơn, số lượng hoá đơn, ký hiệu hóa đơn bị trùng với các số hoá đơn đã thông báo phát hành trước đó.
 • Mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn không phù hợp với thông tin trên mẫu hóa đơn được đính kèm.
 • Ngày bắt đầu sử dụng không đúng quy định (ngày bắt đầu sử dụng phải sau 02 ngày kể từ ngày gửi thông báo phát hành)
 • Không có thông tin đơn vị cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử
 • Thông tin doanh nghiệp cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử không khớp với thông tin trên quyết định áp dụng hóa đơn điện tử đính kèm.

Thong bao phat hanh hoa don dien tu

2.2 Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử:

 • Không đính kèm Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử với Thông báo phát hành khi gửi Cơ quan thuế
 • Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử không có chữ ký hoặc đóng dấu của người nộp thuế.
 • Nội dung trên Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử không đầy đủ các nội dung theo mẫu quyết định ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC.

2.3 Hóa đơn mẫu:

 • Không đính kèm hóa đơn điện tử mẫu khi gửi thông báo phát hành.
 • Hoá đơn mẫu không đầy đủ các chỉ tiêu bắt buộc theo quy định
 • Thông tin tên, địa chỉ đơn vị trên hoá đơn mẫu không khớp đúng với thông tin đã đăng ký thuế.

Mẫu Hóa đơn điện tử

3. Hướng dẫn doanh nghiệp thông báo phát hành hóa đơn điện tử nhanh chóng, chính xác nhất

Lập và nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử không chính xác sẽ bị Cơ quan thuế từ chối hồ sơ và yêu cầu nộp lại gây mất thời gian và gián đoạn việc sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp. Do đó, thay vì phải tự hoàn thiện và tự nộp hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp có thể lựa chọn hóa đơn điện tử MISA meInvoice của MISA để đơn giản hóa thủ tục này.

Sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ 100% thủ tục thông báo phát hành với Cơ quan thuế. Hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử trên MISA meInvoice luôn có sẵn và được cập nhật theo quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo cho doanh nghiệp kê khai chính xác, nhanh chóng nhất. Sau khi hoàn tất kê khai thông tin, doanh nghiệp chỉ cần tải bộ hồ sơ về máy để nộp cho cơ quan thuế qua hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến (online).

>> Nộp hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Thong bao phat hanh hddt

Đặc biệt, MISA còn miễn 100% phí thiết kế mẫu hóa đơn điện tử cơ bản và được phân chia theo từng lĩnh vực để phù hợp với đặc thù ngành nghề của doanh nghiệp như: lĩnh vực y tế, giáo dục, vận tải, khách sạn,xuất bản sách, đại lý hàng hải, xăng dầu,…

Bên cạnh đó, MISA đồng hành cùng Cơ quan Thuế cả nước hỗ trợ Doanh nghiệp triển khai hóa đơn điện tử như sau:

 • Không giới hạn số lượng người dùng
 • Không thu phí duy trì hàng năm
 • MIỄN 100% phí tích hợp với các phần mềm kế toán, bán hàng, quản trị khác nhau
 • MIỄN 100% phí lưu trữ, tra cứu hóa đơn 10 năm

Khách hàng có nhu cầu dùng thử MIỄN PHÍ phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice của MISA vui lòng liên hệ Hotline: 090 488 5833 hoặc đăng ký:

Dùng thử hóa đơn điện tử