Home Kiến thức Luật kế toán 2015 số 88/2015/QH13 và các văn bản hướng dẫn

Luật kế toán 2015 số 88/2015/QH13 và các văn bản hướng dẫn

116

Thông tin chi tiết về Luật kế toán mới nhất hiện nay năm 2015 số 88/2015/QH13 cùng các thông tư, nghị định hướng dẫn sử dụng liên quan. Tham khảo ngay.

Xem thêm:

1. Luật kế toán mới nhất và những nội dung đáng lưu ý

Luật kế toán mới nhất là Luật kế toán năm 2015 số 88/2015/QH13 được ban hành vào ngày 20/11/2015. Ngày có hiệu lực, 01/01/2017 gồm có 05 chương và 74 điều luật. Cụ thể:

 • Chương I: Những quy định chung
 • Chương II: Nội dung công tác kế toán
  • Mục 1: Chứng từ kế toán
  • Mục 2: Tài khoản kế toán và sổ kế toán
  • Mục 3: Báo cáo tài chính
  • Mục 4: Kiểm tra kế toán
  • Mục 5: Kiểm kê tài sản, bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán
  • Mục 6: Công việc kế toán trong trường hợp đơn vị kế toán chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình hoặc hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt đồng, phá sản.
 • Chương III: Tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán
 • Chương IV: Hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán
 • Chương V: Quản lý nhà nước về kế toán
 • Chương VI: Điều khoản thi hành

Ngoài ra, Điều 150 Luật Quản lý thuế năm 2019 có sử đổi bổ sung cho Luật kế toán 2015 như sau:

Điều 150. Bổ sung một điều vào Luật Kế toán số 88/2015/QH13

Bổ sung Điều 70a vào sau Điều 70 trong Chương IV như sau:

“Điều 70a. Cung cấp dịch vụ kế toán của tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế được cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ khi có ít nhất một người có chứng chỉ kế toán viên.”.

2. Tổng hợp các văn bản hướng dẫn Luật kế toán mới nhất

Dưới đây là bảng tổng hợp các thông tư, nghị định hướng dẫn Luật kế toán hiện hành bạn có thể tham khảo.

STT Tên văn bản Nội dung chính
THÔNG TƯ
1 Thông tư 297/2016/TT-BTC Về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán
2 Thông tư 296/2016/TT-BTC Hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.
3 Thông tư 91/2017/TT-BTC Quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên
4 Thông tư 39/2020/TT-BTC Sửa đổi chế độ báo cáo tại Thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.
5 Thông tư 09/2021/TT-BTC Về hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán
6 Thông tư 43/2023/TT-BTC Sửa đổi Thông tư có quy định liên quan đến nộp, xuất trình và khai thông tin về đăng ký sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú khi thực hiện các chính sách hoặc thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính
NGHỊ ĐỊNH
1 Nghị định 174/2016/NĐ-CP Hướng dẫn Luật kế toán
2 Nghị định 25/2017/NĐ-CP Về báo cáo tài chính nhà nước
3 Nghị định 41/2018/NĐ-CP Về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
4 Nghị định 151/2018/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
5 Nghị định 05/2019/NĐ-CP Về kiểm toán nội bộ
6 Nghị định 123/2020/NĐ-CP Quy định về hóa đơn, chứng từ
7 Nghị định 102/2021/NĐ-CP Sửa đổi các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập

3. Các hành vi nghiêm cấm theo luật kế toán

Căn cứ theo điều 13, Luật kế toán có quy định 15 hành vi bị nghiêm cấm như sau:

15 hành vị bị nghiêm cấm trong luật kế toán

Trên đây là Luật kế toán mới nhất và các văn bản hướng dẫn sử dụng hy vọng đã giúp bạn hiểu rõ các quy định pháp luật về kế toán chi tiết nhất. Nếu có bất cứ thắc mắc nào hãy liên hệ ngay với Meinvoice để được hỗ trợ.

Để doanh nghiệp dễ dàng sử dụng, MISA hỗ trợ tối đa chi phí triển khai hóa đơn điện tử. Khách hàng có nhu cầu dùng thử MIỄN PHÍ phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice của MISA vui lòng liên hệ Hotline: 090 488 5833 hoặc ĐĂNG KÝ tại:

dùng thử phần mềm hóa đơn điện tử Misa Meinvoice