Home Tags Tờ khai dữ liệu hóa đơn
hoa don dien tu co ma

Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định...

Mẫu số 03 theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP là mẫu Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa - dịch vụ bán ra....

Bài viết mới nhất

Bài viết nổi bật

Dùng thử