Home Tags Thông tư 88
thong tu 88

Thông tư 88 và các quy định mới về chế độ...

Ngày 11/10/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 88/2021/TT-BTC hướng dẫn về chế độ kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh...
thong tu 88

Thông tư 88/2020/TT-BTC sửa Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định về hóa...

Ngày 30/10/2020, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 88/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 26 Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực...
Dùng thử