Home Tags Thông báo hủy hóa đơn điện tử

Hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn...

Tháng 11/2019 người nộp thuế trên toàn quốc sẽ sử dụng Dịch vụ thuế điện tử (eTax) thay thế hệ thống iHTKK và NTĐT....
Biên-bản-điều-chỉnh-hóa-đơn (2)

Hướng dẫn điền biên bản điều chỉnh hóa đơn sai số...

Hóa đơn viết sai số tiền là một trong những sai sót thường gặp của kế toán trong quá trình sử dụng hóa đơn...

Bài viết mới nhất

Bài viết nổi bật

Dùng thử