Home Tags Ký hiệu mẫu số hóa đơn
ký hiệu hóa đơn điện tử

Quy định về ký hiệu hóa đơn điện tử theo Thông...

Theo Thông tư 68/2018/TT-BTC, kể từ ngày 1/11/2020 ký hiệu hóa đơn điện tử sẽ thay đổi so với quy định cũ. Kế toán...

10 Điểm lưu ý về hóa đơn điện tử theo Nghị...

Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 thì hóa đơn điện tử sẽ chính thức thay thế hoàn toàn hóa đơn giấy từ ngày 01/11/2020. >>...

Bài viết mới nhất

Bài viết nổi bật

Dùng thử
Hotline 090 488 5833