Home Kiến thức Phát hiện sai mã số thuế trên hóa đơn điện tử, kế...

Phát hiện sai mã số thuế trên hóa đơn điện tử, kế toán cần làm gì?

7499
Nội dung bắt buộc trên hóa đơn điện tử
Nội dung bắt buộc trên hóa đơn điện tử

Sai mã số thuế trên hóa đơn điện tử là sai sót mà không ít kế toán mắc phải trong quá trình lập hóa đơn. Tuy nhiên, cách xử lý trong từng trường hợp lại không giống nhau. Hãy theo dõi bài viết dưới đây để cập nhật cách xử lý hóa đơn sai mã số thuế chi tiết nhất theo Thông tư 68/2019/TT-BTC nhé!

>> Cách xử lý hóa đơn điện tử sai sót theo Thông tư 68/2019/TT-BTC
>> Hướng dẫn kế toán lập biên bản điều chỉnh hóa đơn sai nội dung chi tiết

Để xử lý hóa đơn điện tử bị sai mã số thuế một cách chính xác, kế toán cần xác định được 2 vấn đề sau:

  • Doanh nghiệp đang sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế hay không có mã của cơ quan thuế
  • Hóa đơn điện tử sai sót đó do bên bán/bên mua phát hiện hay do Cơ quan thuế phát hiện

1. Bên bán/bên mua phát hiện sai mã số thuế trên hóa đơn điện tử

Trong trường hợp doanh nghiệp sử dụng HĐĐT không có mã của cơ quan thuế, người bán lập hóa đơn điện tử ghi sai mã số thuế thì xử lý theo hướng dẫn tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC như sau:

  • Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót về mã số thuế
  • Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho HĐĐT đã lập có sai sót và gửi cho người mua. Trên HĐĐT thay thế bắt buộc có dòng chữ: “Thay thế cho hóa đơn số… ký hiệu… mẫu số…; ký hiệu hóa đơn…; số hóa đơn…; ngày/ tháng/ năm”.
  • Người bán lập và gửi Thông báo hủy hóa đơn điện tử tới cơ quan thuế theo Mẫu số 04 ban hành theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và gửi dữ liệu hóa đơn điện tử đến Cơ quan thuế.

Trường hợp doanh nghiệp sử dụng hóa đơn có mã của Cơ quan thuế thì xử lý như sau:

  • Bên bán phải gửi Thông báo hủy hóa đơn điện tử theo Mẫu số 04 trong Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP tới Cơ quan thuế.
  • Cơ quan thuế có tránh nhiệm cấp mã mới thay thế cho hóa đơn đã lập. Sau đó bên bán lập hóa đơn mới thay thế cho hóa đơn sai sót và gửi cho bên mua.

Lưu ý: Nếu hóa đơn điện tử sai sót mã số thuế đã được kê khai thuế thì cần thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành.

* Tải miễn phí Mẫu số 04 ban hành theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP Tại đây

Doanh nghiệp đăng ký nhận mail tài liệu quy định, thông tin, hướng dẫn,… MỚI nhất về hóa đơn điện tử tại:
tài liệu hóa đơn điện tử

2. Cơ quan thuế nhận dữ liệu hóa đơn điện tử và phát có sai sót mã số thuế

Trường hợp doanh nghiệp sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế, sai mã số thuế trên HĐĐT nhưng được phát hiện khi dữ liệu hóa đơn điện tử đã được gửi tới cơ quan thuế thì xử lý như sau:

– Cơ quan thuế gửi Thông báo về hóa đơn điện tử cần rà soát cho người bán theo Mẫu số 05 (ban hành theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP) để người bán kiểm tra sai sót

– Trong thời gian 02 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, người bán cần:

  • Gửi Thông báo hủy hóa đơn điện tử tới cơ quan thuế theo Mẫu số 04 ban hành theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn (nếu có).
  • Nếu người bán thông báo hủy hóa đơn điện tử đã lập thì người bán lập hóa đơn điện tử mới để gửi người mua và gửi lại dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế.

– Lưu ý: Bên bán và mua cũng cần điều chỉnh kê khai thuế nếu hóa đơn đó đã được kê khai trước đó. Nếu người bán không thông báo với cơ quan thuế về sai sót mã số thuế trên HĐĐT thì cơ quan thuế tiếp tục thông báo cho người bán về sai sót của hóa đơn đã lập để người bán thực hiện điều chỉnh hoặc hủy hóa đơn.

Đối với hóa đơn không có mã, Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn chi tiết về việc xử lý sai sót.

Hi vọng rằng những hướng dẫn trên đây sẽ giúp kế toán và doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn khi xử lý sai sót trên hóa đơn điện tử, đặc biệt là sai sót về mã số thuế.

 Doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn về hóa đơn điện tử hoặc dùng thử MIỄN PHÍ phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice vui lòng liên hệ Hotline: 090 488 5833 hoặc ĐĂNG KÝ tại:

Dùng thử hóa đơn điện tử