Home Kiến thức Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử theo Thông tư...

Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC

9538
Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC

Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP thì mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử cũng là 1 trong các loại hóa đơn điện tử hợp pháp được sử dụng trong bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

1. Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử có thể làm chứng từ lưu thông hàng hóa hợp pháp

Theo khoản 5, Điều 6 Thông tư 68/2019/TT-BTC thì việc áp dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử đối với một số trường hợp cụ thể theo yêu cầu quản lý được hướng dẫn như sau:

 • Trường hợp nhận nhập khẩu hàng hóa uỷ thác:

Nếu cơ sở kinh doanh nhận nhập khẩu ủy thác đã nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) ở khâu nhập khẩu, thì sử dụng hóa đơn điện tử khi trả hàng cho cơ sở kinh doanh ủy thác nhập khẩu.

Nếu chưa nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu, khi xuất trả hàng nhập khẩu uỷ thác, cơ sở nhận ủy thác lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử theo quy định làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường.

 • Trường hợp uỷ thác xuất khẩu hàng hóa:

– Khi xuất hàng giao cho cơ sở nhận uỷ thác, cơ sở có hàng hóa uỷ thác xuất khẩu sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử.

– Khi hàng hóa đã thực xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan, cơ sở có hàng hóa uỷ thác xuất khẩu lập hóa đơn điện tử giá trị gia tăng để kê khai nộp thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng hoặc hóa đơn điện tử bán hàng. Cơ sở nhận uỷ thác xuất khẩu sử dụng hóa đơn điện tử giá trị gia tăng hoặc hóa đơn điện tử bán hàng để xuất cho khách hàng nước ngoài.

 • Tổ chức kinh doanh kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ xuất điều chuyển hàng hóa cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc; xuất hàng hóa cho cơ sở nhận làm đại lý có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau:

– Sử dụng hóa đơn điện tử giá trị gia tăng để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế giá trị gia tăng ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau;

– Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử đối với hàng hóa xuất cho cơ sở làm đại lý.

 • Trường hợp các đơn vị phụ thuộc của cơ sở kinh doanh nông, lâm, thủy sản đã đăng ký, thực hiện kê khai nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, có thu mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản để điều chuyển, xuất bán về trụ sở chính của cơ sở kinh doanh thì khi điều chuyển, xuất bán, đơn vị phụ thuộc sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử, không sử dụng hóa đơn điện tử giá trị gia tăng.
 • Tổ chức, cá nhân xuất hàng hóa bán lưu động sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử theo quy định, khi bán hàng lập hóa đơn điện tử theo quy định.

Doanh nghiệp nhận ưu đãi & dùng thử MIỄN PHÍ đầy đủ tính năng hóa đơn điện tử MISA trong 7 ngày, vui lòng liên hệ Hotline: 090 488 5833 hoặc ĐĂNG KÝ tại:

Dùng thử hóa đơn điện tử

2. Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC

Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử là mẫu phiếu được lập ra nhằm ghi chép việc xuất kho kiêm vận chuyển điện tử. Mẫu nêu rõ nội dung xuất kho, thông tin vận chuyển, người vận chuyển, phương tiện vận chuyển…

Dưới đây là mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 14/11/2019:

*TẢI MIỄN PHÍ phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử bản Word TẠI ĐÂY

Phần mềm hóa đơn điện  tử MISA meInvoice của MISA có đầy đủ mẫu hóa đơn tử như: Hóa đơn GTGT, Hóa đơn bán hàng; Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử và các hóa đơn, chứng từ điện tử có tên gọi khác.

Sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice của MISA, kế toán dễ dàng thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử như:

 • Lập hồ sơ để thông báo phát hành phiếu xuất kho
 • Lập và phát hành phiếu xuất kho
 • Gửi phiếu xuất kho cho kế toán của cửa hàng/chi nhánh nhận hàng
 • Xóa bỏ phiếu xuất kho bị sai sót
 • Tra cứu, tìm kiếm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ
 • Quản lý tình hình sử dụng phiếu xuất kho

Khách hàng có nhu cầu dùng thử MIỄN PHÍ phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice của MISA vui lòng liên hệ Hotline: 090 488 5833 hoặc đăng ký:

Dùng thử hóa đơn điện tử