Home Tags Trường hợp ngừng cấp mã Hóa đơn điện tử

5 Trường hợp ngừng cấp mã Hóa đơn điện tử từ...

Nghị định 119/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/11/2018 quy định 5 trường hợp sẽ bị cơ quan thuế ngừng cấp hóa đơn điện tử....

Bài viết mới nhất

Bài viết nổi bật

Dùng thử