Home Tags Thông tư 68 hướng dẫn nghị định 119

So sánh điểm khác nhau giữa Thông tư 68/2019/NĐ-CP với các...

Hiện nay, đa phần doanh nghiệp thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử  không có mã của cơ quan thuế và đang...
5 Điểm mới đáng chú ý nhất tại Thông tư 68/2019/TT-BTC

Thông tư 68 về hóa đơn điện tử – 5 Điểm...

Ngày 30/9/2019 vừa qua, Bộ Tài Chính đã chính thức ban hành Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của...
thong tu 68

Chính thức ban hành Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn Nghị định...

Ngày 30/09/2019 Bộ Tài Chính đã chính thức ban hành Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP...

Bài viết mới nhất

Bài viết nổi bật

Dùng thử