Home Tags Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn
đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Hướng dẫn xử lý thay đổi địa chỉ, tên công ty...

Trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử, có thể phát sinh các trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chỉ đăng ký...

Bài viết mới nhất

Bài viết nổi bật

Dùng thử