Home Tags Thay thế Nghị định 119/2018/NĐ-CP
xây dựng Nghị định mới thay thế Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử

Sẽ có Nghị định mới thay thế Nghị định 119/2018/NĐ-CP về...

Nhận thấy còn nhiều vướng mắc trong việc thực hiện hóa đơn điện tử, Thứ trưởng Trần Xuân Hà cho biết: Bộ Tài chính...

Bài viết mới nhất

Bài viết nổi bật

Dùng thử