Home Tags Tài liệu hóa đơn điện tử

Tải miễn phí cẩm nang hóa đơn điện tử A-Z cho...

Thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử 1/11/2020 không còn xa nhưng vẫn có rất nhiều anh chị kế toán đang...
Tập huấn hóa đơn điện tử

Toàn bộ tài liệu quan trọng TẬP HUẤN HÓA ĐƠN ĐIỆN...

Tính đến nay, lộ trình chuyển đổi hóa đơn điện tử tại Thành Phố Hà Nội đã bước vào giai đoạn cực kỳ gấp...

Download miễn phí: 37 Mẫu chứng từ kế toán dành cho...

Theo Điều 117 Thông tư 200/2014/TT-BTC thì doanh nghiệp có thể sử dụng hoặc dựa trên 37 mẫu chứng từ kế toán sau đây...

Download tài liệu: Quy định và hướng dẫn hóa đơn điện...

MISA tổng hợp tài liệu về quy định & hướng dẫn hóa đơn điện tử từ A-Z cho Doanh nghiệp. Nghị định 119/2018/NĐ-CP có quy...

Download tài liệu: Vấn đề quan trọng về hóa đơn điện...

Nghị định 119/2018/NĐ-CP đã quy định bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 01/11/2020. Tuy nhiên, để tạo điền kiện cho các...

Tổng hợp 16 loại công văn gửi Thuế và BHXH

16 loại công văn quan trọng dưới đây sẽ hỗ trợ đắc lực cho kế toán viên trong công tác thuế và BHXH. Sau...

Bài viết mới nhất

Bài viết nổi bật

Dùng thử