Home Tags Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử

Cách lập quyết định sử dụng hóa đơn điện tử theo...

Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử là một trong giấy tờ bắt buộc cần có khi doanh nghiệp đăng ký sử dụng...

Hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn...

Tháng 11/2019 người nộp thuế trên toàn quốc sẽ sử dụng Dịch vụ thuế điện tử (eTax) thay thế hệ thống iHTKK và NTĐT....

Bài viết mới nhất

Bài viết nổi bật

Dùng thử