Home Tags Ngừng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã

Khi nào doanh nghiệp bị ngừng sử dụng hóa đơn điện...

Thông tư 68/2019/TT-BTC được ban hành ngày 30/09/2019 đã hướng dẫn và cụ thể hóa một số quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP, trong...

Bài viết mới nhất

Bài viết nổi bật

Dùng thử