Home Tags Nghị định 114
nghi dinh 114

Nghị định 114/2020/NĐ-CP hướng dẫn giảm 30% thuế TNDN năm 2020

Ngày 25/09/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 114/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 116/2020/QH14 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải...

Bài viết mới nhất

Bài viết nổi bật

Dùng thử