Home Tags Mẫu thông báo phát hành hóa đơn điện tử
đăng ký hóa đơn điện tử tại Bình Dương

Hướng dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử tại...

Năm 2020, theo như Nghị định 119/2018/NĐ-CP đã nêu rõ thì đây là năm cuối cùng 100% Doanh nghiệp phải chuyển sang sử dụng...

Thông tư 32/2011/TT-BTC về thông báo phát hành hóa đơn điện...

Để phát hành hóa đơn điện tử qua mạng, Doanh nghiệp cần chuẩn bị mẫu thông báo phát hành hóa đơn điện tử  như...

Bài viết nổi bật

Dùng thử