Home Tags Lập Hóa đơn điện tử thay thế
thong_bao_huy_hoa_don_03

Thông báo hủy hóa đơn điện tử mẫu 04 Nghị định...

Trong một số trường hợp hóa đơn đã lập nhưng phát hiện sai sót, doanh nghiệp cần lập thông báo hủy hóa đơn điện...

Bài viết mới nhất

Bài viết nổi bật

Dùng thử
Hotline 090 488 5833