Home Tags Hóa đơn hợp pháp hợp lệ
Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định 8 trường hợp hóa đơn điện tử hợp lệ mà không nhất thiết đầy đủ nội dung

Cập nhật 8 trường hợp hóa đơn điện tử hợp lệ...

Thông tư 68/2019/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ 14/11/2019 hướng dẫn chi tiết Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn...

Bài viết nổi bật

Dùng thử