Home Tags Hóa đơn điện tử thông tư 78

[Mới] Hướng dẫn xử lý hóa đơn sai sót theo thông...

Xử lý như thế nào trước các trường hợp xuất, viết hóa đơn điện tử bị sai tại Nghị Định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư...
Dùng thử